Як вносити електронні медичні записи, щоб отримати оплату від НСЗУ

На початку 2022 року розпочалася реалізація Програми медичних гарантій і Національна служба здоров’я України надала роз’яснення щодо коректності ведення електронних медичних записів в електронній системі охорони здоров’я, а також впливу правильності та повноти ведення медичних записів на оплату послуг.

Про зміну принципу відбору ЕМЗ до звіту

Починаючи із січня 2022 року, до звіту про медичні послуг щодо оплати за місяць будуть відбиратися ЕМЗ за датою надання послуги, а не за датою внесення медичного запису в ЕМОЗ, як це відбулося в 2021 році.

До оплати будуть прийматися тільки ЕМЗ, внесені не пізніше п’ятого дня після завершення місяця, протягом якого було надано послугу.

Звітування про надану стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з COVID-19

Починаючи із січня 2022 року медичні послуги, надані за пакетом «Стаціонарна медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2», оплачуватимуться як комбінація глобальної ставки та ставки на пролікований випадок. Зважаючи на це, було переглянуто правила відбору ЕМЗ до цього пакету. Внаслідок цього за стаціонарне лікування COVID-19 будуть оплачуватися лише випадки, в яких:

 • закодовано (або виставлено) додаткові діагнози, які пов’язані з клінічними проявами гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 (наприклад, вірусна пневмонія J12.8, гострий бронхіт J20.9 тощо);
 • вказано інформацію про підтвердження гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.

Згідно з оновленими рекомендаціями ВООЗ щодо кодування випадків COVID-19, код діагнозу стосовно COVID-19 U07.1 (вірус ідентифікований) або U07.2 (вірус неідентифікований) зазначається як основний діагноз. В додаткові (супутні) діагнози виставляються коди хвороб або станів, які асоціюються з клінічним проявами  гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, наприклад, пневмонія J12.8, гострий бронхіт J20.9 чи інший.

Для будь-якого випадку COVID-19 для підтвердження діагнозу U07.1 чи U07.2 потрібно:

 • в проведених діях зазначити код послуги про проведення тестування на виявлення SARS-CoV-2 методом ПЛР (94500-6) або швидкого імуноаналізу (94558-4);

для U07.1 («COVID-19 (вірус ідентифікований)»):

 • під час створення відповідного стану у блок про його підтвердження \evidence\ має бути прикріплено відповідне спостереження з кодом 94500-6 (ПЛР) або 94558-4 (тест на антиген) з результатом «Позитивний»);

для U07.2 («COVID-19 діагностовано клінічно або епідеміологічно, але лабораторне тестування непереконливе чи недоступне»):

 • при формуванні відповідного стану у блок про його підтвердження \evidence\ має бути прикріплено відповідне спостереження з кодом 94500-6 (ПЛР) з результатом «Негативний» або «Сумнівний».

Також збільшується перелік необхідних послуг при важкій або критичній формі COVID-19. Так пацієнтам з COVID-19 високої або критичної важкості обов’язково має бути проведено:

 • коагулограму (В34029);
 • інструментальне обстеження: КТ або рентгенологічне, або ультразвукове обстеження легень.

В межах ДСГ «COVID-19 критичної важкості» оплачуватимуться тільки проліковані випадки, в яких тривалість інвазивної вентиляції легень становила до 96 годин. При довшій інвазивній вентиляції легень (більше за 96 годин) проліковані випадки будуть віднесені до груп послуг з інвазивної вентиляції, що мають вищі вагові коефіцієнти.

Якщо під час госпіталізації пацієнту проводилася інвазивна/неінвазивна ШВЛ, то має вказуватися один з кодів: 13882-00, 13882-01, 13882-02, 13882-03, 92209-00, 92209-01, 92209-02, 92211-00.

Якщо під час госпіталізації пацієнту проводилась киснева терапія, то має бути вказаний код 92044-00.

Всі інші проведені медичні інтервенції також потрібно обов’язково відобразити в ЕМЗ.

Для перевірки підтвердження діагнозів U07.1 та U07.2 до 1 квітня 2022 року буде діяти перехідний період, протягом якого невиконання цієї перевірки не впливатиме на розрахунок оплати за проліковані випадки.

Про пріоритетні пакети медичної допомоги

Відповідно до австралійських стандартів кодування ендоскопічних обстежень, в кожному медичному записі про послуги за пакетами «Гістероскопія», «Езофагогастродуоденоскопія», «Колоноскопія», «Цистоскопія» і «Бронхоскопія» має міститися діагноз, який встановлено на основі цього обстеження.

Зважаючи на це, «Діагностичні звіти» про проведену візуалізацію обов’язково мають створюватися в рамках «Взаємодії» і підписуватися лікарем для фіксації діагнозів пацієнта.

У подальшому до оплати за пріоритетним пакетом будуть прийматися тільки послуги із зазначеним діагнозом, тобто, внесені в рамках «Взаємодії». Проте до 1 квітня 2022 року буде діяти перехідний період, протягом якого невиконання цієї перевірки не впливатиме на розрахунок оплати за проліковані випадки.

В додатку І до цього листа буде надано рекомендації кодування діагнозів для ендоскопічних обстежень відповідно до австралійських стандартів кодування.

Варто звернути увагу, що НСЗУ здійснює оплату за пакетами медичних послуг, за договором із надавачем медичних послуг один раз для одного пацієнта в межах дії договору/ПМГ. Надалі надання тих же послуг тому ж пацієнтові оплачується за пакетом медичних послуг, у разі наявності в надавача медичних послуг відповідно пакета договорі з НСЗУ.

Зміни за пакетом «Ведення вагітності в амбулаторних умовах»

З 1 лютого 2022 року за медичні послуги з ведення вагітності в амбулаторних умовах будуть прийматися на оплату лише ЕМЗ,  в яких у взаємодії в додаткових діагнозах зазначено тривалість вагітності за допомогою одного з кодів:

 • О09.0 – Тривалість вагітності 5 повних тижнів;
 • О09.1 – Тривалість вагітності 5-13 повних тижнів;
 • О09.2 – Тривалість вагітності 14-19 повних тижнів;
 • О09.3 – Тривалість вагітності 20-25 повних тижнів;
 • О09.4 – Тривалість вагітності 26-33 повних тижнів;
 • О09.5 – Тривалість вагітності 34 – <37 повних тижнів;
 • О09.9 – Неуточнена тривалість вагітності.

Зміни за пакетом «Медична допомога при гострому мозковому інсульті»

У кожному пролікованому випадку (крім випадків, які закінчилися смертю або переведенням пацієнта) має бути проведено вимірювання шкали Ренкіна і у взаємодії зазначено відповідний код інтервенції: 96021-00, «Оцінка догляду за собою/самообслуговування».

Результат вимірювання шкали Ренкіна потрібно вносити у вигляді спостереження з кодом 75859-9, «Модифікована шкала Ренкіна».

У кожному випадку, який закінчився випискою пацієнта із закладу (крім випадків, які закінчились смертю або переведенням пацієнта), має обов’язково бути проведений комплекс заходів з реабілітації, що включає щонайменше по одній послузі з кожної з наступних груп:

 1. Консультування з надання реабілітаційних послуг.
 2. Фізичні вправи (включаючи терапевтичні вправи, фізичну терапію).
 3. Навчання навичок (а також консультування щодо допоміжних пристроїв чи лікарських засобів).
 4. Психотерапія (включаючи когнітивну та міжособистісну терапію, психосоціальну оцінку, психонавчання тощо).

Повноцінно пролікованим випадком вважатиметься, коли в ньому будуть зазначені коди послуг з кожної з вищезазначених груп послуг з реабілітації.

При перевірці виконання даних правил буде діяти перехідний період, протягом якого невиконання правила не буде впливати на розрахунок оплати за проліковані випадки:

 • для перевірки інтервенції з вимірювання шкали Ренкіна – до 1 лютого 2022 року;
 • для перевірки наявності проведення дій по кожній із наведених груп реабілітаційних послуг – до 1 квітня 2022 року.

Зміни за пакетом «Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках»

Проведення аудіологічного обстеження, яке є обов’язковим для всіх виписаних із закладу немовлят (крім випадків, які закінчились смертю або переведенням пацієнта), можна фіксувати будь-яким з наступних кодів інтервенцій:

 • 11332-00 – Оцінка отоакустичної емісії, викликаної клацанням;
 • 95550-06 – Суміжна медична інтервенція, аудіологія.

У разі доставлення пацієнта до закладу неонатальною бригадою необхідно зазначати даних факт у взаємодіях про виписку пацієнтів зі стаціонару за допомогою наступного коду інтервенції: 96171-00 – Супроводження або перевезення клієнта.

Найближчим часом медичним закладам, що надають медичну допомогу за пакетом послуг «Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках», від НСЗУ буде надіслано лист з більш детальною інформацією щодо транспортування пацієнтів неонатальною бригадою, зокрема, з роз’ясненням щодо впливу фіксування виїздів неонатальної бригади на оплату за цим пакетом послуг.

Про пакет «Хірургічні операції стаціонару одного дня»

З 1 січня 2022 року запроваджено новий пакет медичних послуг «Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня». Правила ведення ЕМЗ по наданим послугам за цим пакетом не відрізняються від правил ведення ЕМЗ за пакетом «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах».

До пролікованих випадків в рамках пакету «Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня» відноситимуться хірургічні випадки, які відносяться до визначених Порядком діагностично-споріднених груп, з тривалістю госпіталізації до однієї доби, коли дата виписки перевищує дату госпіталізації не більше, ніж на один день. Перелік відповідних ДСГ наведений у додатку 2.

Щодо нових діагностично-споріднених груп

З 1 січня 2022 року запроваджуються нові ДСГ, що виокремлюють випадки надання стаціонарної допомоги пацієнтам з наслідками мінно-вибухових травм.

До даних ДСГ будуть відноситися стаціонарні випадки з діагнозами стосовно травм та їх наслідків, в яких додатковим діагнозом зазначено код Y36.2 («Ушкодження внаслідок військових дій, спричинені іншими видами вибухів та уламків»).

Додаток 1

Правила кодування діагнозів за напрямом «Ендоскопія», відповідно до австралійських стандартів

1. Відсутність показань (крім віку) для ендоскопії:

1.1. При відсутності порушень та змін:

 • слід призначити Z01.8 Інші уточнені спеціальні обстеження як основний діагноз.

1.2.При виявленні порушень:

 • призначити код(и) для виявлених порушень і застосувати критерії АСК 0001 Основний діагноз для визначення основного діагнозу та стандарту 0002 для визначення супутніх діагнозів

2. Є ознаки захворювання або фактори ризику:

2.1. При відсутності порушень та змін:

призначати коди з категорій Z12 Спеціальне скринінгове обстеження з метою:

 • Z12 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення новоутворень
 • ▼0052 Примітка: Скринінг – це тестування або обстеження на предмет хвороби або передвісників хвороби в осіб без симптомів задля раннього виявлення й лікування тих пацієнтів, у яких тести дадуть позитивний результат.
 • Z12.0 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення новоутворення шлунка
 • Z12.1 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення новоутворення кишок
 • Z12.2 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення новоутворення органів дихання
 • Z12.3 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення новоутворення молочної залози Виключено: чергова мамографія (Z01.6)
 • Z12.4 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення новоутворення шийки матки Виключено: випадки, коли це обстеження є черговим або частиною загального гінекологічного обстеження (Z01.4)
 • Z12.5 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення новоутворення передміхурової залози
 • Z12.6 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення новоутворення сечового міхура
 • Z12.8 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення новоутворень інших локалізацій
 • Z12.9 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення новоутворення, неуточненого

ПРИКЛАД 1

Пацієнт поступив на колоноскопію, оскільки турбується за власне здоров’я після смерті близького друга від колоректального раку. Колоноскопія відхилень не виявила.

Коди:

 • Z12.1 Спеціальне скринінгове обстеження з метою виявлення новоутворення кишок
 • Z71.1 Скарги, спричинені страхом хвороби, за відсутності діагностованої хвороби

2.2. При виявленні порушень:

 • призначити код(и) для виявлених порушень і застосувати критерії АСК 0001 Основний діагноз для визначення основного діагнозу та стандарту 0002 для визначення супутніх діагнозів

3. В анамнезі наявне злоякісне новоутворення, яке було проліковано.

3.1. На момент огляду симптомів рецидиву або залишкового стану не виявлено:

призначати Z08 Подальше обстеження після лікування станів, що:

 • Z08 Подальше обстеження після лікування злоякісних новоутворень
  0052 Включено: медичне спостереження після лікування

Виключено: подальша медична допомога та стан видужування (Z42-Z51, Z54.-)

 • Z08.0 Подальше обстеження після хірургічного видалення злоякісного новоутворення
 • Z08.1 Подальше обстеження після радіотерапії злоякісного новоутворення

Виключено: курс радіотерапії (підтримуючий) (Z51.0)

 • Z08.2 Подальше обстеження після фармакотерапії злоякісного новоутворення Наступне обстеження після хіміотерапії злоякісного новоутворення

Виключено: підтримуюча фармакотерапія (Z51.1)

 • Z08.7 Подальше обстеження після комбінованого лікування злоякісного новоутворення. Наступне обстеження після поєднання будь-яких способів лікування, класифікованих у рубриках
 • Z08.8 Подальше обстеження після застосування іншого методу лікування злоякісного новоутворення
 • Z08.9 Подальше обстеження після застосування неуточненого методу лікування злоякісного новоутворення

ПРИКЛАД 2

Пацієнта з історією раку бронху, який проходив курс радіотерапії два роки тому, направили для планової бронхоскопії. Рецидиву злоякісного новоутворення не виявлено.

Коди:

 • Z08.1 Подальше обстеження після радіотерапії злоякісного новоутворення
 • Z85.2 В особистому анамнезі злоякісне новоутворення інших органів дихання та грудної клітки

3.2. При виявленні порушень:

 • призначити код(и) для виявлених порушень і застосувати критерії АСК 0001 Основний діагноз для визначення основного діагнозу та стандарту 0002 для визначення супутніх діагнозів

ПРИКЛАД 3

Пацієнт направлений для колоноскопії і біопсії у зв’язку зі спадковим неполіпозним колоректальним раком (СНПКР). При гістопатологічному дослідженні виявлено аденокарциному сліпої кишки.

Коди

 • C18.0 Злоякісне новоутворення сліпої кишки
 • M8140/3 Аденокарцинома БДВ
 • Z80.0 У сімейному анамнезі злоякісне новоутворення органів травлення

Отже, в медичних епізодах, які надаються за напрямом «Ендоскопія», завжди повинен стояти основний діагноз, як у випадку відсутності порушень, так і у випадку їх наявності.

 

Додаток 2

Код ДСГ Назва
B06 Операції при дитячому церебральному паралічі, м’язовій дистрофії і невропатії до 24 годин
B07 Операції на черепному або периферичному нерві та інші операції на нервовій системі до 24 годин
C01 Операції, пов’язані з проникаючою травмою ока до 24 годин
C03 Операції на сітківці до 24 годин
C04 Операції на рогівці, склері і кон’юнктиві до 24 годин
C10 Операції з виправлення косоокості до 24 годин
C12 Інші операції на рогівці, склері і кон’юнктиві до 24 годин
C13 Операції на слізному апараті до 24 годин
C14 Інші операції на оці до 24 годин
C15 Хірургічне лікування глаукоми та комплексні операції для лікування катаракти до 24 годин
C16 Операції на кришталику до 24 годин
D04 Щелепні хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах до 24 годин
D05 Операції на привушній слинній залозі до 24 годин
D06 Операції на придаткових пазухах носа та комплексні операції на середньому вусі до 24 годин
D10 Операції на носі до 24 годин
D11 Тонзилектомія та аденоїдектомія до 24 годин
D12 Інші операції на вусі, носі, роті і горлі до 24 годин
D13 Міринготомія з катетером до 24 годин
D14 Операції у порожнині рота та на слинних залозах до 24 годин
D15 Операції на соскоподібному відростку до 24 годин
F17 Встановлення та заміна генератора електрокардіостимулятора до 24 годин
F18 Інші процедури з електрокардіостимулятором до 24 годин
F19 Транссудинніперкутанні втручання на серці до 24 годин
F20 Лігування та екстирпація вен до 24 годин
F24 Інтервенційні коронарні втручання, які не виконуються при гострому інфаркті міокарда до 24 годин
G10 Операції з вправлення грижі до 24 годин
G11 Операції на задньому проході та стомі до 24 годин
G46 Комплексна ендоскопія до 24 годин
H02 Складні операції на біліарному тракті до 24 годин
H05 Діагностичні процедури на гепатобіліарній системі до 24 годин
H08 Лапароскопічнахолецистектомія до 24 годин
I10 Інші операції на шиї та спині до 24 годин
I12 Різні операції на опорно-руховому апараті через інфекції/запалення кісток/суглобів до 24 годин
I17 Щелепно-лицеві хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах до 24 годин
I18 Інші операції на коліні до 24 годин
I19 Інші операції на лікті і передпліччі до 24 годин
I20 Інші операції на ступнях до 24 годин
I21 Місцеве висічення або видалення внутрішніх пристроїв фіксації кульшового суглоба і стегна до 24 годин
I23 Місцеве висічення або видалення внутрішніх пристроїв фіксації, за виключенням кульшового суглоба і стегна до 24 годин
I24 Артроскопія до 24 годин
I25 Діагностичні процедури на кістках і суглобах, включаючи біопсію до 24 годин
I27 Процедури на м’яких тканинах до 24 годин
J07 Нескладні операції при захворюваннях молочних залоз до 24 годин
J08 Інші пересадки шкіри і видалення некротичних тканин до 24 годин
J09 Процедури при пілонідальній кісті та в періанальній ділянці до 24 годин
J10 Загальні пластичні операції на шкірі, підшкірній клітковині і молочних залозах за медичними показаннями до 24 годин
J11 Інші операції на шкірі, підшкірній клітковині і молочних залозах до 24 годин
J13 Операції на нижніх кінцівках без виразок або флегмонах до 24 годин
K06 Операції на щитовидній залозі до 24 годин
K40 Ендоскопічні процедури і діагностичні обстеження при метаболічних розладах до 24 годин
L02 Хірургічне встановлення перитонеального катетера для діалізу до 24 годин
L06 Інші операції на сечовому міхурі до 24 годин
L07 Інші трансуретральні операції до 24 годин
L08 Операції на сечівнику до 24 годин
L41 Цистоуретроскопія при порушенні сечовиділення до 24 годин
L42 Екстракорпоральнаударнохвильова літотрипсія до 24 годин
M03 Операції на чоловічому статевому органі до 24 годин
M04 Операції на яєчках до 24 годин
M05 Обрізання до 24 годин
M06 Інші загальні втручання на органах чоловічої репродуктивної системи до 24 годин
M40 Цистоуретроскопія при захворюваннях органів чоловічої репродуктивної системи до 24 годин
N06 Реконструктивні операції на органах жіночої репродуктивної системи до 24 годин
N08 Ендоскопічні і лапароскопічні операції на органах жіночої репродуктивної системи до 24 годин
N09 Інші операції на піхві, шийці матки і жіночих зовнішніх статевих органах до 24 годин
N10 Діагностичне вишкрібання та діагностична гістероскопія до 24 годин
N11 Інші загальні втручання щодо жіночої репродуктивної системи до 24 годин
N12 Операції на матці і придатках матки при злоякісних новоутвореннях до 24 годин
O04 Післяпологовий і післяабортний період з загальними втручаннями до 24 годин
O05 Аборт з загальними втручаннями до 24 годин
X04 Інші операції при пошкодженні нижніх кінцівок до 24 годин
X05 Інші операції при пошкодженні кисті до 24 годин
X06 Інші операції при інших пошкодженнях до 24 годин
Рейтинг:
(оцiнок - 3)
Оцiнити
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Loading...

Напишіть коментар першим.