Програма медичних гарантій (ПМГ) 2022: тарифи та вимоги

Змiст

Актуальна інформація по ПМГ-2022

Уряд ухвалив постанову по ПМГ-2022. Програма медичних гарантій почала функціонувати з 1 січня, а Національна служба здоров’я України продовжує контрактування медичних закладів.

Бюджет ПМГ на 2022 рік становить 157,3 млрд грн, що перевищує минулий на 33,8 млрд грн.

У програму «Доступні ліки» входитимуть препарати для лікування хвороби Паркінсона, а також хронічного обструктивного захворювання легень.

Велику увагу в 2022 році буде приділено створенні належних гідних умов праці медичного колективу та необхідному укомплектуванні лікарень.

Медичні заклади зможуть підписати договори на надання багатьох послуг, якщо відповідатимуть вимогам НСЗУ, до яких входить: ефективний менеджмент, сучасне медичне обладнання і компетентний медичний персонал.

Також КМУ було прийнято рішення про долучення лікарні Феофанії до надання медичної допомоги за Програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

В рамках ПМГ-2022 будуть госпіталізувати людей з інфарктами та інсультами.

НСЗУ починає приймати від спеціалізованих медичних закладів пропозиції про укладення договорів у 2022 році.

Оголошення про укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій розміщене на сайті НСЗУ. Оголошення опубліковане за 36 напрямками медичних послуг.

Пропозиції прийматимуть з 13 по 19 січня включно.

Надавачі медичних послуг, які у грудні 2021 року подали для перевірки свої звернення, мають повідомити, що за цей період у них не відбулося ніяких змін і підтвердити своє бажання укласти договори за відповідними пакетами медичних послуг. Зробити це потрібно через платформу SmartTender.

Наголошуємо, що правовідносини між НСЗУ і надавачами медичних послуг, які подали звернення у грудні 2021 та відповідають умовам закупівлі, чинні з 1 січня 2022 року. А отже такі надавачі медичних послуг отримають оплату за медичні послуги, наданні з 1 січня.

Капітаційна ставка НСЗУ на 2022 рік

З цього року відбулося підвищення капітаційної ставки лікарям первинної медичної ланки на 135 грн. Базова ставка становить 768 грн, а коригувальні коефіцієнти на первинній ланці збереглися на рівні минулого року. Також буде доплата за вакцинацію дітей до 6-ти років вакцинами відповідно до календаря щеплень, а також за вакцинацію дорослих від COVID-19.

Вікові коефіцієнти НСЗУ на 2022 рік

Згідно документу «ПОРЯДОК реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2022 році» до тарифу на медичні послуги з надання первинної медичної допомоги щодо кожного пацієнта, що подав декларацію, застосовуються такі коригувальні коефіцієнти залежно від вікової групи пацієнта:

 • від 0 до 5 років – 2,465;
 • від 6 до 17 років – 1,356;
 • від 18 до 39 років – 0,616;
 • від 40 до 64 років – 0,739;
 • понад 65 років – 1,232.

Якщо медичні послуги з надання первинної медичної допомоги надаються в населених пунктах, яким надано статус гірських згідно із Законом України «Про статус гірських населених пунктів в Україні», до тарифу додатково до коригувальних коефіцієнтів, зазначених у пункті 19 цього Порядку, застосовується коригувальний коефіцієнт 1,25. Місце обслуговування пацієнта визначається відповідно до декларації.

До тарифу на медичні послуги з надання первинної медичної допомоги, які надані пацієнтам, що подали декларації понад ліміт, застосовуються такі коефіцієнти залежно від рівня перевищення ліміту:

 • Від 100% ліміту + одна декларація до 110% ліміту включно – 0,616
  (педіатр – 901-990, терапевт 1801-1980, сімейний лiкар  2001-2200)
 • Від 110% ліміту + одна декларація до 120% ліміту включно – 0,493
  (педіатр – 991-1080, терапевт 1981-2160, сімейний лiкар 2201-2400)
 • Від 120% ліміту + одна декларація до 130% ліміту включно – 0,37
  (педіатр – 1081-1170, терапевт 2161-2340, сімейний лiкар 2401-2600)
 • Від 130% ліміту + одна декларація до 140% ліміту включно – 0,246
  (педіатр – 1171-1260, терапевт 2341-2520, сімейний лiкар 2601-2800)
 • Від 140% ліміту + одна декларація до 150% ліміту включно – 0,123
  (педіатр – 1261-1350, терапевт 2521-2700, сімейний лiкар 2801-3000)
 • Медичні послуги, надані за деклараціями, поданими після досягнення 150% ліміту плюс одна декларація, НСЗУ не оплачуються.

Розподіл пацієнтів, що подали декларації понад ліміт за віковими групами, зазначеними в пункті 19 цього Порядку, здійснюється за фактичною структурою пацієнтів, що подали декларації. Ліміт лікаря, який надає первинну медичну допомогу та працює за кількома спеціальностями в межах одного або кількох надавачів медичних послуг, визначається за найменшим лімітом відповідної спеціалізації лікарів, які надають первинну медичну допомогу, визначеним Порядком надання первинної медичної допомоги, затвердженим МОЗ.

Коригувальні коефіцієнти не застосовуються до тарифу на медичні послуги з надання первинної медичної допомоги за обслуговування пацієнтів, що подали декларацію понад ліміт.

Запланована вартість медичних послуг з надання первинної медичної допомоги визначається за даними електронної системи охорони здоров’я:

 • для надавачів медичних послуг, що мають подані декларації на перше число місяця подання пропозицій, – як сума добутків 1/12 базової капітаційної ставки, коригувального коефіцієнта кожної вікової групи пацієнтів, кількості поданих декларацій за відповідною віковою групою пацієнтів та кількості місяців строку дії договору. Кількість поданих декларацій визначається на перше число місяця подачі надавачем медичних послуг пропозиції. Така кількість не може перевищувати суму добутків лімітів лікарів відповідно до їх спеціальності та кількості лікарів відповідної спеціальності в цього надавача медичних послуг (із урахуванням загального ліміту в 150 відсотків плюс одна декларація) за даними електронної системи охорони здоров’я на перше число місяця подачі пропозиції;
 • для надавачів медичних послуг, що не мають поданих пацієнтами декларацій на перше число місяця подання пропозиції, – як добуток 1/12 базової капітаційної ставки, прогнозної кількості декларацій та кількості місяців строку дії договору. Прогнозна кількість декларацій встановлюється як 1/2 суми добутків лімітів лікарів відповідно до їх спеціальності та кількості лікарів у цього надавача медичних послуг.

Фактична вартість медичних послуг з надання первинної медичної допомоги за один місяць за кожним договором розраховується як добуток 1/12 базової капітаційної ставки та кількості декларацій, які не припинені або не зупинені (активні декларації) станом на перше число звітного періоду, з урахуванням відповідних коригувальних коефіцієнтів із заокругленням до двох знаків після коми.

Один раз на три місяці НСЗУ проводить оцінку досягнення надавачами медичних послуг індикаторів виконання умов договору в частині проведення вакцинації. Розрахунок суми доплати за результатами проведеної оцінки досягнення індикаторів виконання умов договору здійснюється:

 • з 1 березня 2022 р. – для рівня вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Розмір доплати розраховується як добуток суми вартості медичних послуг за два місяці, що передують періоду оцінки, і місяця, в якому проводиться така оцінка, та коригувального коефіцієнта за досягнення індикаторів виконання умов договору в частині проведення вакцинації за відповідний період, який становить 0,05 за період оцінки станом на 1 березня та 0,025 за наступні періоди оцінки протягом строку дії договору;
 • з 1 червня 2022 р. – для рівня вакцинації дітей до 6 років (включно) згідно з Календарем профілактичних щеплень в Україні, затвердженим МОЗ. Розмір доплати розраховується як добуток суми вартості медичних послуг за два місяці, що передують періоду оцінки, і місяця, в якому проводиться така оцінка, та коригувального коефіцієнта за досягнення індикаторів виконання умов договору в частині проведення вакцинації за відповідний період, який становить 0,025 протягом строку дії договору.

Пакети медичних послуг та тарифи

Збільшилися тарифи за найважливішими напрямами надання медичної допомоги, серед яких:

 • медична допомога при пологах – з 10 до 15 тис. грн. Для закладів, які відповідатимуть додатковим вимогам тариф становитиме до 20 тис. грн;
 • медична допомога у складних неонатальних випадках – з 113 тис. грн до 135 тис. грн. Максимальний тариф становитиме 161 тис. грн за лікування недоношених дітей у закладах, які відповідатимуть додатковим вимогам;
 • хіміотерапевтичне лікування – з 25 тис. грн до 35 тис. грн. За лікування дітей – до 131 тис. грн;
 • лікування пацієнта з онкогематологічними захворюваннями – з 54 тис. грн до 74 тис. грн;
 • радіологічне лікування – з 36,5 тис. грн до 51 тис. грн.

Всього ПМГ-2022 передбачає 38 пакетів медичних послуг. З’явилися нові пакети послуг, наприклад, «Хірургічні операції дорослим і дітям в умовах стаціонару одного дня». Подібну медичну допомогу спеціально відділити в окремий пакет, оскільки це допоможе прискорити розвиток стаціонаро-замісних підходів. Очікується, що вони дадуть можливість виписувати пацієнтів швидше і не тримати їх у лікарні без необхідності.

Відтепер буде діяти новий пакет з готовності до реагування на надзвичайні ситуації, зокрема, інфекційного характеру. Подані у ньому інструкції та вимоги допоможуть працівникам забезпечити чітку та стабільну роботу інфекційних відділень та медичних закладів. Це, в свою чергу, посилить інфекційну готовність країни та утримуватиме її на потрібному високому рівні.

Порядок реалізації Програми медичних гарантій на 2022 рік

Кабінет Міністрів України затвердив порядок реалізації Програми медичних гарантій на 2022 рік.
Програма медичних гарантій-2022 сфокусована на потребах та безпеці пацієнта. Передусім зміцнюється фінансова захищеність українців завдяки збільшеному бюджету. Також посилюються вимоги до надавачів медичних послуг, що покращує якість медичних послуг. Загалом ПМГ на поточний рік передбачає 38 пакетів послуг. Ознайомитися з порядом реалізації ПМГ 2022 можна тут .

Важливі зміни у програмі медичних гарантій у 2022 році:

 •  Додані нові пакети “Хірургічні операції дорослим і дітям в умовах стаціонару одного дня” та “Готовність до надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань, епідемій та в інших надзвичайних ситуаціях”;
 • Стане обов’язковим безоплатне проведення неонатального скринінгу усім новонародженим за 21 захворюванням;
 • Розшириться програма реімбурсації “Доступні ліки” препаратами для лікування хвороби Паркінсона, а також хронічного обструктивного захворювання легень;
 • Буде застосовуватись гірський коефіцієнт у розмірі 1,2 за напрямками “Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах”, “Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня”, “Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій”, “Стаціонарна медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2”, “Амбулаторна допомога” та “Стоматологічна допомога”;
 • Запроваджуються індикатори якості рівня вакцинації для лікарів, які надають первинну медичну допомогу:
  • з 1 березня 2022 року НСЗУ оцінюватиме досягнення рівня охоплення повною імунізацією вакцинами від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 для осіб від 18 років і старше;
  • з 1 червня 2022 року – рівень вакцинації дітей до 6 років (включно) згідно з календарем щеплень.
   При досягненні цільових значень раз у квартал буде здійснюватись доплата до суми договору.
 • Вводиться новий показник – мінімальна кількість наданих послуг протягом 2021 року для надання медичної допомоги при інфаркті та інсульті, а також при пологах. Мінімальна кількість наданих послуг, яка дозволяє укласти договір з НСЗУ: 150 пологів на рік, 100 пролікованих інсультів, 50 пролікованих інфарктів. А при укладенні договору із закладами на надання медичної допомоги у складних неонатальних випадках буде враховуватись такий показник як переведення немовлят до іншої лікарні чи перинатального центру. НСЗУ не укладатиме договори із надавачами, які здійснили більше 30% переведень.

Бюджет ПМГ-2022 складає 157,3 млрд грн. Це на 33,8 млрд грн більше порівняно з 2021 роком. Завдяки збільшеному бюджету надавачі медичних послуг отримають більші оплати за підвищеними тарифами на пріоритетні послуги.

Так, за одним з найвищих тарифів у Програмі медичних гарантій оплачуватиметься неонатальна допомога. У 2022 тариф зросте зі 113 до 135 тис. грн, а максимальний тариф становитиме 161 тис. грн за лікування недоношених дітей у закладах, які відповідатимуть додатковим вимогам. Тариф за медичну допомогу при пологах зросте на 5 тис. грн – до 15 тис. грн. А для закладів, які відповідатимуть додатковим вимогам – до 20 тис. грн.

Зростуть тарифи і на лікування онкологічних захворювань. Так, на 10 тисяч гривень збільшиться тариф на хіміотерапевтичне лікування – до 36 тисяч, а за лікування дітей від онкохвороб НСЗУ сплачуватиме закладам до 131 тис. грн. Тариф за лікування онкогематологічних захворювань зросте з 54 тис. грн до 74 тис. грн. Також заплановане підвищення капітаційної ставки лікарям, які надають первинну медичну допомогу, до 786 грн.

Оскільки Порядок реалізації програми медичних гарантій на 2022 рік уже опублікований на вебсайті Кабінету Міністрів України, НСЗУ починає приймати від спеціалізованих медичних закладів пропозиції про укладення договорів у 2022 році. Прийом пропозицій триватиме з 14 по 19 січня включно.

Надавачі медичних послуг, які у грудні 2021 року подали для перевірки свої звернення, мають повідомити, що за цей період у них не відбулося ніяких змін і підтвердити своє бажання укласти договори за відповідними пакетами медичних послуг.

Наголошуємо, що правовідносини між НСЗУ і надавачами медичних послуг, які подали відповідні звернення у грудні 2021 та відповідають, зокрема, умовам закупівлі, чинні з 1 січня 2022 року. А отже такі надавачі медичних послуг отримають оплату за медичні послуги, надані з 1 січня.

Порядок сплати та виправлення медичних записів

Відтепер НСЗУ оплачує надані медичні послуги згідно з тарифами та коригувальними коефіцієнтами (які застосовуються шляхом множення), визначеними в Порядку “Реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2022 році”, на підставі звітів про медичні послуги, які надані у звітному періоді та інформація про які внесена до електронної системи охорони здоров’я не пізніше п’ятого робочого дня після закінчення цього звітного періоду, що складаються в порядку, передбаченому Типовою формою договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 “Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1570; 2021 р., № 82, ст. 5250), відповідно до укладеного договору в межах бюджетних асигнувань, передбачених на відповідний період за відповідним напрямом. Вимагати та отримувати оплату від пацієнтів або їх представників за такі медичні послуги забороняється.

 • Тобто вносити випадки (включно з виправленнями) можна буде лише до п’ятого робочого дня після закінчення звітного періоду
 • Як в такому випадку будуть надсилатись розшифровки? – критерій відбору медзаписів у звіт тепер буде не по даті внесення в ЕСОЗ, а по даті надання послуги
 • Який термін залишатиметься на виправлення? – розшифровки будуть надавати всередині місяця, в кінці місяця (щоб була змога протягом 5 днів виправити помилки) і остаточна під звіт

Посилання на ПОСТАНОВУ – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1440-2021-%D0%BF

Вебінар НСЗУ

У Національній службі здоров’я України під час вебінару 7 грудня розповіли про пакети послуг та специфікації Програми медичних гарантій 2022. “Health 24” підготували матеріал за виступами представників НСЗУ та МОЗ України.

Як повідомив заступник міністра охорони здоров’я України Олексій Яременко, два ключові пріоритети на 2022 рік – це розбудова закладів охорони здоров’я і забезпечення додаткових гарантій для медичних працівників.

Новий рівень оплати праці

“Першим пріоритетом на 2022 рік ми ставимо гідну оплату праці медичних працівників. Як ви знаєте, Програма медичних гарантій була затверджена в рамках бюджету. Додатково виділено 33 млрд грн і ми розраховуємо, що цих коштів вистачить для того, щоб підвищити заробітну плату лікарів мінімум 20 тис. грн, для середнього медичного персоналу 13 500 грн.

Відповідні зміни вже готові в законодавстві. Підготовлений законопроект зміни до законодавства, в якому визначено, що оплату праці в державних і комунальних закладах охорони здоров’я буде встановлено не менше, ніж 20 тисяч грн і 13,5 тисяч грн . Скоро ця постанова Кабінету Міністрів України буде оприлюднена.

Ми проаналізували наскільки зараз заклади спроможні забезпечити ці гарантії. Бачимо, що в первинній медичній допомозі 2/3 закладів вже забезпечені, оптимізовані та кваліфіковані. Проте є ще 248 закладів, які потребують додаткової уваги, особливо місцевої влади, для того, щоб власник закладу та менеджмент переглянув свій фінансовий план, оптимізував витрати та залучив додаткові фінансові ресурси. Це необхідно для надання гарантій і гідної заробітної плати медичним працівникам.

Ситуація із закладами спеціалізованої медичної допомоги ще краща. 82% закладів вже мають спроможність забезпечити новий рівень оплати праці. 267 лікарень все ще потребують підтримки та оптимізації видатків”, – зазначив заступник міністра охорони здоров’я України Олексій Яременко.

Потребують підтримки та оптимізації видатків кількість лікарень в області:

 • Львівська – 30;
 • Одеська – 20;
 • Київська – 11;
 • Харківська – 16;
 • Івано-Франківська – 15;
 • Тернопільська – 11;
 • Чернівецька – 9;
 • Кіровоградська – 9.

Потребують підтримки та оптимізації видатків кількість лікарень за типом (без стоматологічних лікарень, громадського здоров’я та санаторіїв):

 • Багатопрофільні – 138;
 • Поліклініки – 36;
 • Шкір-венерологічні – 16;
 • Ветеранів війни – 11;
 • Психіатрія – 11;
 • Реабілітаційні – 5;
 • Інфекційні – 14;
 • Інші – 11.

Про нову Державну програму підтримки медиків

“З 2022 року ми впроваджуємо нову Державну програму підтримки на 100 млн грн, яка буде направлена на підтримку професійної мобільності, перекваліфікацію/перепідготовку, можливість отримати нове житло та “підйомні” на новому місці роботи.

Якщо в рамках оптимізації лікарю буде запропоновано змінити місце проживання, держава виділяє компенсацію для того, щоб лікар та інший медичний персонал продовжував розвиток на новому місці роботи. Ця програма буде опублікована в найближчі тижні”, – анонсував заступник міністра охорони здоров’я України Олексій Яременко.

Трансформація госпітальної мережі лікарень

Другим пріоритетом, як зазначив заступник міністра Олексій Яременко, є трансформація госпітальної мережі закладів охорони здоров’я. Існують досить значні проблеми та виклики в госпітальній мережі і її побудові. На цьому наголошують велика кількість національних та міжнародних звітів, які наголошують, що є:

 • Брак сучасних високотехнологічних підходів у наданні медичної допомоги;
 • Неефективне використання наявних ресурсів;
 • Невизначена роль лікарень в мережі, що призводить до дублювання функцій;
 • Невідповідність між забезпеченням ЗОЗ кадрами, обладнанням та медичними технологіями та медичною допомогою, яку вони надають;
 • Розпорошення фінансових ресурсів на підтримку малоефективних лікарень з низькою якістю медичних послуг.

Загальною метою є формування спроможної госпітальної мережі лікарень, здатних надавати якісну та безпечну медичну допомогу пацієнтам, базуючись на потребах населення з урахуванням кращих європейських практик.

Принципи трансформації госпітальної мережі ЗОЗ в Україні:

 • Доступність, безпека та якість медичної допомоги;
 • Децентралізація менш складних медичних послуг  (ПМД,лікарні громад) та концентрація більш спеціалізованої медичної послуги;
 • Диференціація послуг в залежності від складності випадків і управління ризиками.

У Міністерстві охорони здоров’я очікують, що з квітня кожен регіон опрацює госпітальні плани, визначить роль кожної лікарні відповідно до нової типології і це дозволить:

 • Більш якісно будувати маршрути пацієнтів;
 • Запровадити стратегічні закупівлі медичних послуг;
 • Проводити цільові інвестиції на основі потреб та ролі в мережі;
 • Проводити цільову закупівлю дороговартісного обладнання, щоб пацієнти отримували послуги саме там, де їм зручно;
 • Проводити регіоналізацію послуг;
 • Запровадити кадрову політику регіону.

“Ми порахували, що загальна потреба на модернізацію медичного обладнання становить 17 млрд грн. Міністерство охорони здоров’я зараз працює над підготовкою кредитно-фінансових угод для того, щоб ключове обладнання було поставлене на місцевий рівень впродовж 2022-2023 років відповідно до конкретної ролі лікарні.

Ми консолідуємо зусилля спільно з нашими міжнародними партнерами, а також місцевими власниками для того, щоб покрити потребу в догоровартісному обладнанні і пацієнти отримували якісну допомогу в лікарнях”, – зазначив Олексій Яременко.

До обов’язків місцевої влади як власника належать:

 • Забезпечення своїм громадянам доступу до якісної медичної допомоги;
 • Утримувати заклад, підтримувати матеріальну базу, оплачувати комунальні послуги (ремонт, матеріально-технічне оснащення лікарні, розхідні матеріали тощо);
 • Аналіз фінансової та програмної діяльності, ефективне управління закладами охорони здоров’я на власній території;
 • Інвестиції та розвиток закладів охорони здоров’я відповідно до потреб населення;
 • Організація міжмуніципального співробітництва у сфері охорони здоров’я.

Пацієнт має отримати:

 • Зменшення рівня неформальних оплат;
 • Доступність сучасних методів діагностики та лікування з використанням дорого вартісного обладнання;
 • Впроваджену практику амбулаторної форми надання спеціалізованої медичної допомоги як альтернатива стаціонару (у т.ч. хірургія одного дня);
 • Доступність високотехнологічної медичної допомоги та основних видів інтенсивного лікування протягом 60 хв.;
 • Якісну та безпечну медичну допомогу пацієнтам відповідно до рівня складності випадку;
 • Наближення тривалого догляду та лікування низької інтенсивності до населення (лікарні громад).

“2022 рік має стати таким собі поштовхом, коли ми розпочнемо третю фазу реформи, яка стосується лікарів та інфраструктури”, – висловив очікування Олексій Яременко.

Хто може розраховувати на підвищення зарплати

Представник МОЗу Олексій Яременко відповів на запитання учасників вебінару стосовно підвищення рівня заробітних плат.

Чи буде додаткове фінансування для забезпечення заробітної плати закладів, які фінансуються за рахунок медичної субвенції, наприклад, будинки дитини? Зараз фінансові плани тільки по тій зарплаті, яка наразі виплачується, і бюджет приблизно залишився на рівні минулого року.

Важливо запланувати підвищення заробітної плати з місцевих бюджетів працівникам закладів, які не приєдналися або не планують приєднатися до Програми медичних гарантій. Вимога і мінімальні гарантії стосуватимуться усіх медичних працівників, тому важливо, щоб ці видатки були заплановані в місцевих бюджетах.

На яких фахівців будуть витрачатися кошти з бюджету на 2022 рік? Чи стосується це лише лікаря медичного персоналу чи інші спеціалісти закладу теж можуть розраховувати?

В 2022 році ми встановлюємо гарантії на заробітну плату лікарів мінімум 20 тис. грн, для середнього медичного персоналу 13500 грн. Однак всі інші фахівці, які працюють в закладі, можуть також розраховувати на підвищення заробітної плати в рамках бюджету та їхніх трудових договорів. Тому ми хочемо, щоб і в інших працівників була можливість отримати підвищену заробітну плату. Гарантії з боку держави в 2022 році будуть розповсюджуватися саме на лікарів і середній медичний персонал.

Чи стосується таке підвищення на лікарів-ФОП?

Так, розповсюджується, якщо ФОП працює за Програмою медичних гарантій і є відповідна ліцензія.

Що має робити місцева влада для медзакладів

Як зазначила заступниця голови НСЗУ Тетяна Бойко основним обов’язком місцевої влади в контексті охорони здоров’я, перш за все, є забезпечення належних умов для надання громадянам медичної допомоги належної якості. Місцева влада повинна підтримувати і брати участь у житті закладів. Такий обов’язок закріплений в законі про місцеве самоврядування.

Забезпечення людям необхідних медичних послуг найближче до місця проживання підвищує якість та комфорт в регіоні. Представники місцевої влади, які здатні цього досягти, відповідно збільшують свою популярність в громаді.

Лікарні на території громади має робочі місця, а бюджет громади отримує податок на доходи фізичних осіб, які сплачують працівники медзакладу.

За місцевим самоврядуванням, як власником, залишається утримувати заклади, оплачувати комунальні послуги, підтримувати матеріальну базу. Наразі ми маємо ситуацію в Україні, в якій власники медичних закладів не оплачують комунальні послуги, хоча це вимога закону. Таких закладів в Україні – 101.

“Ми стикаємося зі скаргами, що від головних лікарів вимагають оплатити комунальні послуги. Так не має бути, це зона відповідальності власників закладів. Вони мають оплачувати комунальні послуги за кошти програми медичних гарантій.

Ми проаналізували в цьому році загалом підтримку лікарень з боку органів місцевого самоврядування. Зараз вона є доволі неоднозначною. В середньому допомога від місцевої влади від усіх доходів медичних закладів становить для первинної медичної допомоги 20,4%, на рівні спеціалізованої медичної допомоги – 13,5% відповідно. І це насправді дуже мало.

Найвищий відсоток підтримки є в Полтавському регіоні – 28%, а найнижчий в Чернівецькій та Херсонській областях – 6% і 7% відповідно.

Оснащені та потужні лікарні згодом починають заробляти самі, але місцева громада спочатку має інвестувати в розвиток такого закладу. Адже лікарня, в якій є фахівці та обладнання, зможе укласти договір з НСЗУ на більшу кількість пакетів послуг і отримати більше фінансування”, – розповіла заступниця голови НСЗУ Тетяна Бойко.

Роль місцевої влади в забезпеченні гідної оплати праці медиків

Також, за словами Тетяни Бойко, відповідальність місцевої влади має поширюватися на фінансову мотивацію медичних працівників. Це буде велике питання на наступний рік. І хоча фінансова мотивація медичних працівників знаходиться в компетенції керівників медичних закладів, але їх обирає місцева влада.

“Ми знаємо випадки, коли завдяки реформі виплати медичних закладам зросли, наприклад, у 5 разів, а зарплати медичного персоналу залишилися на нижче середньому рівні для цього регіону. Є випадки, коли заклад тримає значні суми на депозитах; або коли заробітна плата керівника медичного закладу відрізняється в 6-8 разів від зарплати лікаря в цьому закладі. Такі випадки є сигналом для громади і власників громади змінити стратегію розвитку закладу, можливо, і керівника.

Місцева влада може брати участь у фінансовій підтримці медичних працівників. Нам відомі позитивні приклади, коли місцева влада приймає програму підтримки лікарів, виплачуючи помісячні доплати, купуючи житло або надаючи земельні ділянки у власність, щоб долучити до себе лікарі”, – зазначила Тетяна Бойко.

У НСЗУ нагадали, що основна частина коштів у лікарні надходить від НСЗУ і в середньому це понад 66,3%. Це надходження від Програми гарантій, тому співпраця з НСЗУ важлива і дає місцевій владі:

 • Стабільне фінансування, якщо заклад відповідає вимогам та уклав договір з НСЗУ;
 • Прозорий принцип фінансування і руху коштів у системі. Єдині тарифи, єдині правила – той заклад, що інтенсивно працює, той і отримує більше коштів;
 • НСЗУ може оперативно збільшувати суму договору і спрямовувати більше коштів туди, де більше пацієнтів.

Про доступність медичних закладів

“Якщо ми говоримо про завдання місцевої влади та роль керівника медичного закладу, медичні послуги повинні бути доступними для пацієнтів. Спеціалізовані послуги потрібно централізувати. Тобто, не може в кожній районній лікарні працювати, наприклад, перинатальний центр чи кардіоцентр.

Завдяки електронній системі охорони здоров’я ми починаємо розуміти реальну потребу в медичних послугах, їхню структуру та кількість. Це інструмент, який допомагає насамперед ЗОЗ, місцевій владі, проаналізувати сильні та слабкі сторони; вирішити, що доцільно розвивати і куди вкладати кошти.

Децентралізувати послуги – це означає наблизити їх до пацієнта. Децентралізувати можна первинну допомогу, паліатив, лікування основних та неосновних інфекційних захворювань. Водночас є послуги, які потрібно концентрувати в спроможних закладах, тобто, централізувати. Тоді кількість переходить в якість допомоги. У централізації послуг є також економічна доцільність, адже діагностика та діагностичне обладнання є дороговартісними.

Плануючи спроможну мережу, потрібно відповісти собі на кілька запитань: що впливає на якість та тривалість життя нашої громади, які є потреби в медичних послугах, проаналізувати ту даність, яка у вас є. Зрештою, діяти і дати відповідь: чи можна об’єднати зусилля з іншими громадами для спільного фінансування послуг та інвестицій. Така робота вимагає тісної співпраці місцевої влади та керівників лікарень.

Керівник закладу працює відповідно до контракту з органами місцевого самоврядування, тобто, приймає його на роботу і визначає очікування від нього саме власник закладу або місцева влада.

Якщо ми говоримо про роль керівника лікарні в нових умовах, коли заклади отримали свободу в управлінських рішеннях, вона суттєво змінюється, і саме керівник має вплив на те, в якому напрямку буде рухатися заклад. Також керівник має відповідальність брати стратегію розвитку, скласти реальний фінансовий план, зрозуміти чи достатній новий комплекс і як з цим працювати, зрештою, подивитися на витрати і доходи і пов’язати їх з за плановим бюджетом.

Тут важливо не забувати, що тепер фінансова мотивація медичних працівників повністю в компетенції керівника медичного закладу і в тісному партнерстві з власником закладу”, – розповіла Тетяна Бойко.

За звітами, які надають лікарні, в НСЗУ побачили, що в 1-ому кварталі 2021 року витрати на заробітну плату медичних працівників зросли в порівнянні з 2-4-им кварталом минулого року приблизно на 30%. Заробітна плата лікарів та середнього медичного персоналу зросла на 42% та 38% відповідно, а лікарів та медсестер спеціалізованої медичної допомоги – на 21% та 25% відповідно.

Звідки дані про 15 тис. грн. заробітної плати, які презентували, адже саме президент сказав, що буде менше? (запитання від учасника вебінару)

“Якщо йде мова про цифри, які ми оприлюднюємо, то частина цих цифр – це цифри зі звітів закладів, які ви нам подаєте щокварталу, і ми аналізуємо ті дані, які ви нам подаєте. З цими цифрами ви можете ознайомитися на сайті НСЗУ в розділі еДані. В нас там є, здається, вже 30 дашбордів і в одному з них є аналітика по звітах, які нам надають. Там є в розрізі доходів, видатків, середнього розміру заробітних плат тощо”, – відповіла Тетяна Бойко.

Принцип універсального охоплення

Заступниця голови НСЗУ Анна Фенчак розповіла про Програму медичних гарантій на наступний рік та постанову Кабінету Міністрів України відповідно до того бюджету, що уже був затверджений Верховною Радою, а також про основні зміни в умовах закупівлі і в тому порядку яким чином будуть укладатися договори із закладами охорони здоров’я.

“НСЗУ працює в інтересах пацієнта і наша мета – це досягнення універсального покриття, коли кожен громадянин, кожен пацієнт, який потребує медичної допомоги, зможе отримати її вчасно, якісно і не зазнавши при цьому катастрофічних витрат. Але ми до сих пір бачимо, що в системі охорони здоров’я існує сильна диспропорція у можливості навіть доступу до різних видів медичних послуг. Різниця між найнижчим і найвищим показниками становить більше, ніж в два рази.

Для того, щоб зменшити цю диспропорцію, щоб досягти принципу універсального охоплення, в Програмі медичних гарантій ми слідуємо двом основним принципам.

Шлях пріоритизації структури захворювань, коли кошти насамперед спрямовуються на ті випадки, які призводять до смертності або інвалідності пацієнтів. Ми прагнемо зберегти здоров’я населення з одного боку, а з іншого намагаємося і далі поширювати принцип “кошти ходять за пацієнтом” і переходити все більше на фактичний результат, на пролікований випадок.

На 2022 рік в Програмі медичних гарантій передбачено 37 пакетів медичних послуг, які забезпечують покриття населення медичними послугами за цією Програмою.

Сама Програма не є продуктом тільки Національної служби здоров’я України, це результат спільної роботи. Адже над специфікаціями, умовами, закупівлями, які визначають яким чином будуть закуповуватися медичні послуги, працюють експертні робочі групи. Цього року в нас було 21 робоча група, до якої було долучено 292 експерти. Протягом двох місяців ми проводили 39 засідань робочих груп, а також провели консультацію з громадськістю для того, щоб проаналізувати ті вимоги, які мають ставитися до надавачів, і забезпечити можливість надання тих чи інших послуг населенню.

Тепер коротко про тарифи на медичні послуги. Хочу звернути увагу, що Програма медичних гарантій працює вже третій рік, але щороку розвивається, деталізується, збільшуються витрати на оплату всіх послуг. Певні з них стають більш пріоритетними і оплачуються за вищими тарифами.

Другим шляхом є більша деталізація, коли ми перестаємо платити тільки глобальному бюджету, а переходимо до оплати за фактичний результат. Так первинній медичній допомозі на наступний рік передбачена ставка в розмірі 786,65 грн. і додатково заклади охорони здоров’я, які надають первинну медичну допомогу, зможуть отримати кошти за проведення вакцинації від COVID-19 та забезпечення вакцинації дитячого населення до 6-ти років відповідно до календаря щеплень.

Хочу нагадати, що цього року НСЗУ було запропоновано введення таких доплат на первинній ланці тільки за проведення вакцинації вакциною КПК, однак в вересні такі доплати отримали лише 59 закладів. Хоча показник був встановлений у розмірі 94% і тільки для дітей до 6-ти років, ми розуміли, що, оскільки загальний рівень вакцинації був близько 74%, то ці 94% були можливі для досягнення. Проте лише 59 закладів скористалися такою можливістю мати доплати до тих коштів, які отримують в НСЗУ в розмірі 5% за попередні три місяці”, – розповіла Анна Фенчак.

Одночасні договори на медичну допомогу: роз’єднання первинної і стаціонарної допомоги

Як зазначили у НСЗУ, з 1-го липня надавачі медичних послуг, які законтрактовані одночасно і на первинну, і на стаціонарну допомогу, не зможуть мати одночасні договори. Первинна медична допомога відповідно до всіх стратегій в сфері охорони здоров’я, міжнародних рекомендацій має бути відокремлена, незалежна сильна ланка, яка має вирішувати більшість потреб пацієнта.

“На жаль, ми зараз бачимо по системі, що роль “первинки” зводять до перенаправлення до вторинної ланки. І найбільше цим “грішать” ті заклади, які працюють одночасно як первинна і спеціалізована медична допомога.

Для того, щоб уникнути подібних перенаправлень, з 1-го липня ми не будемо укладати одночасно такі договори. З нашого боку найближчим часом ми підготуємо детальнішу інструкцію про те, яким чином краще запустити процес роз’єднання для закладів, які встигли об’єднатися. Ми також працюємо над полегшенням перенесення усіх електронних записів до нової юридичної особи.

Для тих, хто почав зараз процес об’єднання, ми не рекомендуємо цього робити, тому що через пів року прийдеться запускати зворотний процес. Зараз близько 10 закладів знаходяться на етапі реорганізації фактично злиття первинної і стаціонарної допомоги”, – наголосила Анна Фенчак.

Екстрена медична допомога

“Щодо екстреної медичної допомоги на наступний рік ми збільшуємо тариф на медичні послуги до 271 грн і будемо оплачувати за єдиним пакетом медичних послуг”, – зазначила Анна Фенчак.

Зміни у спеціалізованій та високоспеціалізованій медичній допомозі

“У спеціалізованій та високоспеціалізованій медичній допомозі основними змінами є те, що ми збільшуємо тариф від 6% до 59% на різні послуги. Також вводиться новий пакет медичних послуг “Хірургія одного дня”, на який зможуть укласти договори тільки ті заклади, які мають пакет хірургії. Ми уточнюємо і деталізуємо специфікацію та умови закупівлі. Всі розрахунки запланованої вартості медичних послуг і фактичних оплат будуть відбуватися виключно на даних електронної системи охорони здоров’я.

Ми постійно наголошуємо на необхідності проведення навчання вашими фахівцями, які вносять інформацію в електронну систему охорони здоров’я.

На сайті Академії НСЗУ розроблено безліч курсів, які допомагають правильно і коректно вносити інформацію в систему, щоб це підпадало під оплату. Окремо НСЗУ двічі на місяць надсилає закладам охорони здоров’я розшифровки з інформацією про те, які послуги внесено коректно і які ні. В кожного надавача медичних послуг має проводитися робота для того, щоб зменшити неправильно внесених або незарахованих послуг.

Тепер детальніше про окремі пакети і основні зміни, особливо про необхідність забезпечення певним обладнанням або фахівцями. Тому що, як відомо, тарифи на медичні послуги за Програмою медичних гарантій не покривають витрат на обладнання. Це є відповідальністю власника, ми ж покриваємо поточні видатки, крім комунальних. Проте з наступного року збільшиться тариф на стаціонарне лікування дітей і дорослих, збільшується з 5000 грн до 7506 грн. Також все більше ми переходимо на пролікований випадок. Це означає, що лише з початку року 80% бюджету, який розрахує заклад охорони здоров’я, буде виплачуватися щомісячно як глобальна ставка, а 20% – той обсяг коштів, який заклад зможе отримати, якщо в нього будуть проліковані випадки.

Рік ми закінчуємо на пропорції 65% фіксованої оплати і 35% – за фактичні надані медичні послуги (за фактичний результат).

Окремо заклади, які надають високоспеціалізовану допомогу дорослим або дітям і відповідають додатковим вимогам, отримують до ставки підвищуючий коефіцієнт 1,3”, – розповіла заступниця голови НСЗУ Анна Фенчак.

Додаткові вимоги до організації надання послуги (для надання медичної допомоги дорослим):

 • Надання консультативної допомоги, включаючи телекомунікації;
 • Наявність відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги;
 • Відділення анестезіології та інтенсивної терапії  (щонайменше 12 ліжок);
 • Лабораторія, яка працює цілодобово;
 • КТ або МРТ та ендоскопічне обладнання;
 • Щонайменше 8 лікарів-анестезіологів, 2 лікарі невідкладних станів, 10 лікарів інших спеціальностей, лікар-інтерни.

Додаткові вимоги до організації надання послуги (для надання медичної допомоги дітям):

 • Надання консультативної допомоги, включаючи телекомунікації;
 • Відділення анестезіології та інтенсивної терапії  (щонайменше 9 ліжок);
 • Лабораторія, яка працює цілодобово;
 • КТ та ендоскопічне обладнання;
 • Щонайменше 8 лікарів-анестезіологів дитячих, 10 лікарів інших спеціальностей.

Окремо, як вже було сказано, передбачено пакет хірургічних операцій в умовах стаціонару одного дня. Умовами даного пакету є:

 • Надання послуг стаціонарно тривалістю не більше 24 годин;
 • В пакет входять тільки конкретно визначені процедури;
 • Тільки заклади, які мають пакет стаціонарної хірургічної допомоги.

Пакети лікування інсультів та інфарктів

“Пріоритетними послугами на наступний рік залишаються лікування інсультів та інфарктів. Ми продовжуємо працювати над тим, щоб забезпечити максимальну доступність допомоги пацієнтам з серцево-судинними захворюваннями, зокрема, за напрямком лікування інсультів та інфарктів.

Значно збільшуються тарифи на пріоритетні послуги і додатково ми ставимо вимоги щодо безпечності і фактично якості медичних послуг, які надаються в цих закладах. Адже ті заклади, які надавали за 6 місяців договору з 1 квітня допомогу щонайменше 50 пацієнтам з гострим мозковим інсультом та 25 пацієнтам з гострим інфарктом міокарда, зможуть укласти договір з НСЗУ на наступний рік”, – розповіла заступниця голови НСЗУ Анна Фенчак.

З наступного року додатковими вимогами до надання допомоги пацієнтам з ГМІ є :

 • Діагностика смерті мозку;
 • Окремі вимоги для проведення ендоваскулярних втручань.

Медичні пакети послуги для матері і дитини

“Пріоритетними в 2022 році залишаться послуги матері і дитини. Ми продовжуємо розвивати континуум послуг, коли пріоритетними є амбулаторна послуга “Зведення вагітності”. Тариф на пологи збільшиться до 15101 грн. Також заклади отримають до ставки підвищуючий коефіцієнт 1,3 за інтегровані послуги матері і дитини при умові, що вони відповідають підвищеним вимогам.

Збільшуємо тарифи на неонатальну допомогу за наявність неонатальної бригади. На жаль, ми бачимо, що подібні бригади в більшості надавачів послуг були створені лише на папері і фактично не надавали медичних послуг. Тому в наступному році, якщо за даними електронної системи охорони здоров’я буде показано, що надання послуг неонатальною бригадою не відбувається, цей коефіцієнт буде припиняти свою дію за таким договором.

Для того, щоб забезпечити пріоритет безпеки матері і дитини, ми вводимо мінімальні вимоги до закладів, зокрема, щоб в закладі прийняли щонайменше 75 пологів за 6 місяців та перевели менше 30% немовлят до інших закладів”, – розповіла Анна Фенчак.

Додаткові вимоги до надання допомоги породіллям:

 • Проведення оцінки слуху новонародженим;
 • Забір СКК для проведення скринінгу на 21 нозологію та відправка її до регіонального центру скринінгу.

Додаткові вимоги до надання допомоги дітям:

 • Робота виїзної неонатальної бригади.
 • Амбулаторна допомога, як і минулого року, представлена в 9-ти пакетах медичних послуг;
 • Амбулаторний пакет, в залежності від виду послуг;
 • Стоматологічна допомога, яка залишається для забезпечення невідкладної стоматологічної медичної допомоги дорослим та дітям;
 • Ведення вагітності в амбулаторних умовах. Тариф збільшено до 762 грн.

Лікування пацієнтів з нирковою недостатністю

“Наступні два напрямки – це лікування пацієнтів з нирковою недостатністю, представлені двома пакетами медичних послуг: гемодіаліз та перитонеальний гемодіаліз. Ми також збільшуємо тарифи на ці послуги”, – заявила Анна Фенчак.

Лікування онкологічних захворювань

“6 пріоритетних послуг зі збільшеними тарифами (ендоскопічні дослідження та мамографія) для раннього виявлення онкологічних захворювань. Однак оплаті за пріоритетним тарифом буде підлягати тільки одна послуга на рік для одного пацієнта, бо зараз ми бачимо, що надавачі медичних послуг інколи вносять неправдиву інформацію в систему, проводячи по 30 ендоскопічних досліджень на місяць одному пацієнту.

Інші послуги, які будуть надані пацієнту в ендоскопічному досліджені, оплачуватимуться за рахунок амбулаторного пакету медичних послуг.

Діагностика й лікування онкологічних захворювань передбачена в Програмі медичних гарантій за декількома напрямками. Перш за все діагностика буде забезпечена за рахунок пакету амбулаторної допомоги, а також пріоритетних ендоскопічних досліджень. Після встановлення пацієнту діагнозу йому може бути проведена хірургічна операція, яка буде оплачена за пакетом хірургічної медичної допомоги.

Якщо пацієнт потребуватиме хіміотерапевтичного, радіологічного лікування або лікування онкогематологічних захворювань, ми оплатимо додатково по одному з цих пакетів.

Якщо пацієнт потребуватиме і хіміотерапевтичного, і радіологічного лікування, то оплаті буде підлягати кожен з видів лікування.

У цьому році ми перевіряємо наявність всіх фахівців, які мають працювати в мультидисциплінарній команді в консиліумі, які мають визначати процес лікування дорослого та дитини. Також вимагаємо лабораторії в закладі. Йдеться про виконання базових досліджень крові, сечі, гістологічні дослідження, які можуть бути забезпечені за рахунок договору підряду”, – розповіла Анна Фенчак.

Усі надавачі медичних послуг, які подають заявки, пропозиції на укладення договору з НСЗУ, і далі будуть надавати ці послуги, повинні мати договір підряду. Наприклад, якщо не мають лабораторії для гістологічних досліджень, повинні укласти договір підряду на надання таких послуг. Без такого договору буде неможливо укласти договір із НСЗУ.

Лікування розладів психіки та поведінки

Розлади психіки та поведінки представлені двома пакетами. Стаціонарна психіатрична допомога, як і минулого року, буде оплачуватися за глобальною ставкою. Хочу звернути увагу на мобільну психіатрію: на жаль, в 2021 році в Рівненській області жоден із закладів не зайшов на надання цієї допомоги і тому вона залишилися недоступною, хоча по іншим областям ми бачимо великий попит від пацієнтів на отримання допомоги саме мобільної психіатричної команди. За кожну таку команду ми сплатимо понад 100 тис. грн на місяць.

Послуги громадського здоров’я

“З послуг громадського здоров’я ми залишаємо чотири пакети медичних послуг:

 1. Лікування туберкульозу, яке буде забезпечуватися одним закладом на область. Він має забезпечити повну діагностику та лікування пацієнтів з усієї області. Для тих пацієнтів, які не виділяють бактерії і можуть отримати допомогу амбулаторно, є мають можливість отримувати її максимально наближено до місця проживання або перебування. Ми оплатимо ці послуги за пакетом “Лікування туберкульозу на первинній медичній допомозі”.
 2. Аналогічно оплатимо за підвищеними ставками лікування пацієнтів з ВІЛ/СНІД антиретровірусною терапією та пацієнтів з розладами психіки внаслідок вживання психотропних речовин за допомогою лікування препаратами замісної підтримувальної терапії. Звертаю увагу, що препарати для лікування туберкульозу, ВІЛ та розладів психіки закуповуються централізовано. Подбайте заздалегідь про те, щоб заклади вчасно подали заявки на отримання цих лікарських засобів і могли забезпечити своїх пацієнтів всім необхідним.
 3. Паліативна медична допомога, як і в минулому році, представлена 20-ма пакетами: стаціонарна і мобільна. Ми збільшуємо тарифи, але наголошуємо на важливості та необхідності кисневої та респіраторної підтримки. Ми бачили по минулому року, що більшість закладів паліативного спрямування не мали можливості забезпечити ні кисневу, ні респіраторну підтримку. Тому в цьому році ми звертаємо додаткову увагу на цю проблему. У фахівців, які надають паліативну допомогу, мають бути спеціалізовані курси та уроки вдосконалення, бо без них укласти договір буде неможливо.
 4. Медична реабілітація, як в минулому році, представлена трьома пакетами:
 • Реабілітація немовлят;
 • Нервова реабілітація;
 • Реабілітація опорно-рухового апарату.

Ми також збільшуємо тариф і використовуємо дані з ЕСОЗ для того, щоб укласти договори з надавачами”, – зазначила Анна Фенчак.

Пакет вакцинації від COVID-19

“Важливий момент – це реагування на COVID-19. В наступному році для превенції коронавірусної хвороби ми залишаємо пакет вакцинації від COVID-19 зі збільшеним тарифом до 119 грн за повністю вакциновану особу. Також будуть визначені доплати за першу і другу дози”, – повідомила Анна Фенчак.

Стаціонарне лікування з COVID-19 буде передбачено за двома пакетами медичних послуг:

 • Готовність до реагування на інфекційні захворювання, зокрема, COVID-19. Цей пакет послуг може отримати 1 заклад на 200 тис. осіб населення, який буде визначено обласною державною адміністрацією і має забезпечувати постійну інфекційну готовність. Такі заклади будуть отримувати щомісяця близько 1 млн грн для підтримки такої готовності, але вони повинні мати в запасах лікарські засоби, засоби індивідуального захисту. Також персонал в цих закладах повинен бути готовий до надання такої допомоги.
 • Додатково за кожного пацієнта, в якого буде виявлено діагноз COVID-19 НСЗУ сплатить за стаціонарно-терапевтичним пакетом, в якому передбачено базову ставку і підвищуючий коефіцієнт відповідно до складності пролікованого випадку.

Реімбурсація лікарських засобів

“Наступного року з 1 лютого додаємо до програми реімбурсації хвороб органів дихання, а з 1 липня розширюємо на хвороби Паркінсона.

Перелік лікарських засобів, передбачений програмою реімбурсації, включає в себе всі лікарські засоби з Національного переліку лікарських засобів. Ми наголошуємо, що це або повністю безоплатні ліки, або з незначною доплатою до пацієнтів. Важливо, щоб пацієнти знали про цю програму, мали доступ до неї”, – зазначила Анна Фенчак.

Роль місцевої влади та департаментів охорони здоров’я

“Хочу нагадати, що місцева влада та департаменти охорони здоров’я повинні допомагати:

 • Формувати спроможну мережу, яка відповідає потребам пацієнта;
 • Розробити та контролювати дотримання відповідних маршрутів транспортування бригадами ЕМД;
 • Участь у централізованих закупівлях ліків, дороговартісних матеріалів, необхідних для надання якісної медичної допомоги пацієнтам;
 • Участь у дооснащенні потужних багатопрофільних лікарень;
 • Стимулювати навчання лікарів роботі з ЕСОЗ”, – завершила Анна Фенчак.

Контрактування та вимоги НСЗУ

“Контрактування в 2022 році буде відбуватися, як і в попередні періоди, за нормативними документами щодо Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”, постановою №410, яка регулює порядок укладання та припинення договорів, та постановою №391 “Про затвердження вимог до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення”, – повідомив Дмитро Ляшов, директор департаменту договірної роботи НСЗУ.

Медичне обслуговування в 2022 році буде здійснюватися за чотирма напрямками:

 • Первинна медична допомога;
 • Спеціалізована медична допомога;
 • Екстрена медична допомога;
 • Реімбурсація.

Загальна підготовча робота щодо укладання договорів проводить НСЗУ. Вона включає в себе необхідність автоматизації і реорганізації ЗОЗ, інформатизації, реєстрацію в ЕСОЗ ЗОЗ та підрядників і ведення медичних записів СМД.

На відміну від попередніх періодів, контрактування 2022 року буде складатися з двох етапів.

Перший етап почався 24 листопада 2021 року – ми почали приймати звернення від надавачів медичних послуг на відповідні пакети. Термін завершення подачі звернень. Буде сформовано відповідний реєстр надавачів, звернення яких були прийняті, і за результатом подачі та розгляду цих звернень вони відповідають  потрібним вимогам відповідного пакету послуг. 24 грудня 2021 року нами буде завершено розгляд звернень, остаточно сформований реєстр і після цього наступає другий етап.

Це перенесення даних зі сформованого реєстру у відповідні договори. На цьому етапі буде спрощена процедура подання пропозицій і заклад охорони здоров’я підтверджує, що подана на попередньому етапі інформація є правдивою, вона не зазнала ніяких змін і на підставі такої пропозиції буде укладено договір на відповідні пакети медичних послуг.

Додаткові умови щодо укладання договорів і прийняття фінансових зобов’язань по цих договорах:

 • Затвердження держбюджету;
 • Затвердження порядку реалізації Програми медичних гарантій.

На сьогоднішній день з 2212 закладів, які мали договори в 2021 році і кількість пакетів в договорах 11658, подали заявку на договір в 2022 році 1163 і кількість пакетів – 4971. Найбільше подали пропозицій Дніпропетровська, Харківська і Полтавська області.

На даний момент 616 надавачів первинної медичної допомоги подали заявку, з яких 189 вже підтверджено. Динаміка подання заяв неоднорідна”, – розповіла Ана Фенчак.

У НСЗУ наголосили на трьох основних факторах, що впливатимуть на своєчасне забезпечення закладів охорони здоров’я договорами:

 • Своєчасна подача до 15 грудня 2021 року.
 • Відповідність вимогам, про які розповідали мої колеги. Наявність відповідних ліцензій і дозвільних документів.
 • Своєчасна реєстрація підрядних організацій, що будуть надавати послуги закладам охорони здоров’я на умовах підряду.

Запитання та відповіді

Цікавить оплата проведених в стаціонарі операцій, які входять до переліку пакету хірургії.

Перелік діагностично споріднених груп, за якими буде відбуватися оплата за хірургічну допомогу поки що в проекті Постанови Кабінету Міністрів, але по хірургічній допомозі змін в порівнянні з минулим роком по діагностично спорідненим групам немає. Тому оплата буде такою ж, як і в 2021 році.

На яке населення постійне, фактичне чи інше буде розраховуватися вартість пакету медичної допомоги по екстреній медичній допомозі?

Умови не змінюються. Ми враховуємо фактично наявне населення без врахування тимчасово окупованих територій і з врахуванням внутрішньо переміщених осіб за даними Міністерства соціальної політики.

Чи зможуть багатопрофільні лікарні підписувати договори на первинну медичну допомогу в 2022 році?

З 1 січня ми укладемо договори із закладами охорони здоров’я так, як вони надають допомогу. І дамо відстрочений період до 1 липня 2022 року для того, щоб роз’єднатися і визначитися яку допомогу буде надавати заклад охорони здоров’я: або первинну медичну допомогу, або стаціонару медичну допомогу.

З 1 липня не буде укладення договорів і за пакетом первинної медичної допомоги, і за будь-яким пакетом, який передбачає стаціонарна медична допомога, наприклад, хірургічна, терапевтична допомога.

Додатковими вимогами до переліку обладнання за пакетом “Хірургічні операції дорослим та дітям” на 2022 рік передбачена наявність у закладі комп’ютерного та магнітно-резонансного томографів. Чи повинно вказане обладнання знаходитися в оперативному управлінні на балансі закладу? Чи можливо надати ці послуги на договірних умовах, якщо договір на надання послуг заключений з підрядником?

Наші вимоги так само деталізуються, як і Програма медичних гарантій. Всюди, де ми дозволяємо можливість  підряд на надання тих чи інших послуг визначено прямо в умовах закупівлі. Умови закупівлі ви можете подивитися на сайті НСЗУ в розділі “Вимоги 2022” або в оголошенні на укладення тих чи інших послуг.

Щодо питання можливості наявності КТ на підряді, то для застосування підвищеного коефіцієнту з надання цих послуг ми не дозволяємо мати КТ на підряді. Підвищений коефіцієнт зможу отримати ті заклади, які мають КТ у власності або на умовах оренди.

Але, якщо заклад на даний момент не має КТ, але протягом року йому не вистачає трохи для того, щоб отримати підвищуючий коефіцієнт, то протягом року ця опція буде можлива. Ми плануємо відкрити оголошення на всі пакети медичних послуг з 1 січня 2022 року. Вони будуть відкритими весь рік.

Якщо заклад протягом терміну дії договору почне відповідати якимось додатковим умовам закупівлі і зможе претендувати на збільшений коефіцієнт, то він зможе подати документи в НСЗУ і отримати доплату по ньому підвищуючому коефіцієнту.

Як бути з ковідним пакетом для стаціонару на 2022 рік?

Стаціонарне лікування з COVID-19 буде передбачено за двома пакетами медичних послуг:

 • Готовність до реагування на інфекційні захворювання, в тому числі, COVID-19. Цей пакет послуг може отримати 1 заклад на 200 тис. осіб населення, який буде визначено обласною державною адміністрацією і має забезпечувати постійну інфекційну готовність. Всі маршрути пацієнтів мають будуватися так, щоб всі пацієнти в першу чергу потрапляли саме в цей заклад охорони здоров’я.
 • Додатково за кожного пацієнта, в якого буде виявлено діагноз COVID-19 НСЗУ сплатить за стаціонарно-терапевтичним пакетом, в якому передбачено базову ставку і підвищуючий коефіцієнт відповідно до складності пролікованого випадку, так само, як і в цьому році, ми оплачували хірургічні та терапевтичні випадки.

Чи може стоматологічна клініка заключити договір на 9-ий пакет, якщо кількість стоматологів-хірургів відповідає вимогам у 8 осіб?

Якщо заклад відповідає вимогам закупівлі, які можна знайти на сайті НСЗУ, то так, він зможе заключити договір.

Чи можливо передбачити збереження декларації із закладом на якийсь період час у разі звільнення чи смерті лікаря до перезаключення декларації? Якщо лікар звільнився або помер, але вільних лікарів немає, як бути в цій ситуації?

Варто зазначити, що сама декларація – це волевиявлення пацієнта на отримання допомоги саме в цього лікаря і ми сплачуємо тому лікарю, якого обрав пацієнт.

Договором передбачено необхідність завчасно інформувати пацієнтів про будь-які зміни в умовах надання первинної медичної допомоги. У випадку, якщо ви знаєте, що ваш лікар звільняється, потрібно повідомити про це пацієнту завчасно і запропонувати йому укласти декларацію з іншими лікарями або запропонувати інші можливі опції, наприклад, списатися з іншим закладом охорони здоров’я.

Коли будуть виплачені доплати за роботу на гірській території?

НСЗУ не здійснює доплат до заробітних плат. Ми не здійснюємо виплату заробітних плат. Ми оплачуємо тариф, за рахунок якого заклади можуть покривати всі свої поточні видатки.

Відповідно до Закону України “Про державні та фінансові гарантії” ми маємо право сплачувати виключно за медичні послуги і коефіцієнти мають мати певну клінічну обумовленість. На жаль, ми не знайшли клінічного підґрунтя для того, щоб вводити гірський коригувальний коефіцієнт для екстреної спеціалізованої медичної допомоги. Тому що статистика тих послуг, які надаються, не відрізняється суттєво. З боку НСЗУ введення такого коефіцієнту неможливе.

Де можна ознайомитися з правилами надання медичних послуг для іноземців?

Дана інформація має бути на сайті Міністерства охорони здоров’я. Там було розміщено багато роз’яснень, коли стартувала первинна ланка.

Заклади охорони здоров’я відчувають недостатню підтримку з боку органів місцевого самоврядування, зокрема, це стосується стоматологічних цільових програм. Незахищені верстви населення значно обмежені в отриманні безкоштовної стоматологічної допомоги і це викликає багато запитань і конфліктів на місцевому рівні. Як бути?

Є пакети, які стосуються стоматологічної допомоги, які контрактує НСЗУ, але це правда, що можуть місцеві програми і стимули, які можуть оплачувати фінансувати ті послуги, які не входять до Програми медичних гарантій.

Є приклади, коли місцева влада підтримує і створює власні програми. Є випадки, коли не підтримує. Але це процес взаємовідносин між громадами, між власниками закладів. Ми зі свого боку завжди рекомендуємо долучати місцеву владу і стимулювати розвиток медичної сфери додатковим фінансуванням і додатковими програмами.

Що робити з оплатою комунальних послуг обласним лікарням, які не відносяться до жодної з територіальних громад?

У будь-якому разі чи то обласна лікарня, чи то обласна рада, чи то в залежності від території, затверджує бюджет, фінансовий план, керівників. В кожної лікарні є власник. Тому в цьому випадку треба звертатися до нього.

Який буде порядок оплати за індикаторами якості по первинній медичній допомозі у 2022 році?

Порядок оплати за досягнення умов виконання договору наступного року передбачений тільки для первинної ланки медичної допомоги. Як і в цьому році, ми розраховуємо, що ті заклади, які досягають показників в умовах закупівлі, отримають оплату в розмірі 5% від коштів, які отримали від НСЗУ в попередні 3 місяці. І така оплата здійснюється кожного кварталу.

На початку кожного кварталу ми здійснюємо оцінку чи досягнув заклад поставленого визначеного індикатора в умовах закупівлі. Якщо досягнув, то сплачуємо 5% від коштів за попередні 3 місяці.

Який коригувальний віковий коефіцієнт буде встановленно для капітаційної ставки на первинці?

Коригувальні коефіцієнти на первинній ланці ми зберігаємо такі ж, як в минулому році. Йдеться про вікові коефіцієнти. Тобто, до базової ставки 786 грн застосовується 5 вікових коефіцієнтів.

Можна буде отримати доплату за вакцинацію дітей до 6-ти років вакцинами відповідно до календаря щеплень, а також за вакцинацію дорослих від COVID-19.

В якому документі можна подивитися деталізацію та калькуляцію медичних послуг на 2022 рік?

Деталізація, перелік медичних послуг та вимоги до медичних послуг і специфікація, тобто, що саме передбачено в оплаті за ці медичні послуги, знаходиться в умовах закупівлі. Вони опубліковані на сайті НСЗУ.

Також найближчими тижнями для громадського обговорення буде опубліковано проект постанови Кабінету Міністрів України про порядок реалізації медичних гарантій на наступний рік, де детальніше прописаний порядок укладення договорів. Маємо зазначити, що суттєвих змін в порядку укладення договорів не відбулося і проект постанови на 2022 рік схожий на поточний – це Постанова Кабінету Міністрів №133.

Чому пакет медичних послуг “Хірургія одного дня” дозволений лише для вторинної ланки допомоги?

Пакет “Хірургія одного дня” – це спеціалізовані операції, які проводяться закладами, які мають все необхідне обладнання, і у випадку якогось негативного результату зможуть забезпечити надання пацієнтові допомоги. Йдеться не про прості хірургічні операції – вони оплачуються, як і в минулому році, за пакетом амбулаторної допомоги. Там встановлений найвищий підвищуючий коефіцієнт саме за проведення хірургічних операцій в амбулаторних умовах. Це все залишається так, як є.

Для закладів, які надають хірургічну стаціонарну допомогу, введений цей пакет для того, щоб не утримувати пацієнта на ліжку більше одного дня, якщо йому достатньо проведення процедури протягом одного дня і можлива одразу його виписка додому.

Чи буде відновлено у Програмі медичних гарантій 2022 року пакет “Реабілітація дітей з церебральним паралічем”? Куди він буде входити?

Зараз в бюджеті передбачено фінансування допомоги дітям з церебральним паралічем за рахунок коштів Міністерства соціальної політики. Поки ці кошти не будуть передані НСЗУ, ми не зможемо виокремити це як окремий пакет, тому що по-іншому це буде подвійне фінансування.

Зараз не буде відновлений цей пакет, але ми спільно з Міністерством охорони здоров’я України і Міністерством соціальної політики працюємо над тим, щоб забезпечити максимальну інтегрованість цієї допомоги, яка надається пацієнтам і фінансується з різним бюджетних програм.

Чи планується збільшення кількості команд з надання мультидисциплінарної психіатричної допомоги для надання послуг, адже наразі одна команда на область обслуговує максимум 60 людей і цього недостатньо?

Одна команда на область передбачена тільки на момент першого укладення договору для закладів, які вже мають договір і в них вже працюють мультидисциплінарні команди. Вони стартують не з однією командою. Далі команди можна розширювати, але за умови, що набрано мінімум 65 пацієнтів, яким буде надаватися допомога цією бригадою.

Зараз за результатами консультацій, які ми проводили з робочими групами, експертами, в тому числі, міжнародними, ми запропонували зменшити кількість пацієнтів, яка є оптимальною для надання допомоги однією мобільною бригадою з охорони психічного здоров’я, до 50-ти. Це означає, що якщо одна бригада забезпечує допомогу 50-ти пацієнтам і є ще запити на такий вид допомоги, то ми збільшуємо в договорі кількість команд і оплачуємо кожну наступну команду так само.

Чи буде збільшено тариф на пакет паліативної допомоги, а також яким чином здійснюється оплата за випадок?

Тариф буде збільшено до 19 тисяч грн. Поки що на 2022 рік ми залишаємо оплату за випадок за тарифом глобальна ставка. Ми поступово будемо переходити на оплату за фактично пролікований випадок або за капітаційну ставку з надання допомоги паліативним пацієнтам. Але плануємо зробити це з 2023 року.

Поки що ми аналізуємо ті дані, які є в системі. Паліативна допомога зараз часто надається не в повному обсязі і передбачає нетривалу госпіталізацію. Наприклад, середня тривалість госпіталізації паліативних пацієнтів триває лише три дні і закінчується випискою пацієнта додому. Це не відповідає порядку надання паліативної допомоги і не забезпечує реальної потреби пацієнта.

Чи розглядає НСЗУ можливості створення пакету, що стосується спортивної медицини?

Ми оплачуємо ті послуги, які надаються пацієнтам. Я так розумію, йдеться про оплату послуг лікарсько-фізкультурних диспансерів і схожих закладів. У нас такі заклади законтрактовані у 2021 році на надання різного виду реабілітації і ці послуги вже оплачуються цим закладам охорони здоров’я. Тому під окремі заклади окремих пакетів не буде.

Як можна використовувати кошти, отримані за пакетом “Вакцинація”, окрім виплат на заробітну плату?

У нас з надавачами послуг є господарський договір. Ми не вимагаємо використовувати кошти на ті чи інші потреби, договором цього не передбачено. Заклад є самостійним автономним суб’єктом і може витрачати кошти на власний розсуд.

Звісно, тут потрібна хороша співпраця з власником закладу охорони здоров’я, який затверджує фінансовий план закладу. Кошти повинні витрачатися розумно. Тобто, якщо є забезпечена потреба в лікарських засобах, медичних виробах, виплаті гідної заробітної плати в закладі, і після цього є залишки коштів від НСЗУ, то їх можна використати на будь-які інші цілі, наприклад, закупівлю дороговартісного обладнання.

Чому хірургічна стоматологічна допомога не прирівнюється по фінансуванню до амбулаторної хірургічної допомоги?

У нас є пакет стоматологічної допомоги і пакет амбулаторної допомоги, яка передбачає і хірургічну допомогу. Якщо заклад відповідає умовам закупівлі, то він може надавати послуги за цим пакетом, а НСЗУ їх оплатить.

Чи необхідно оплачувати скринінги для регіональних лабораторних центрів? Чи це буде здійснюватися за рахунок Програми медичних гарантій?

Якщо ми говоримо про розширений скринінг, який буде введено в 2022 році, то за ці послуги НСЗУ буде сплачувати окремо за окремим пакетом медичних послуг.

Заклади, які надають допомогу пацієнткам-породіллям при пологах, мають забезпечити тільки логістику в межах визначеного часу. Тобто, протягом 24 годин відправити до регіонального центру, за яким закріплена область, зразок СКК для вчасного дослідження. З нашого боку саме дослідження буде оплачене за іншим тарифом тільки регіональному центру, який має можливість провести таке дослідження.

Який документ, що підтверджує доступність до будівлі, необхідно подати до НСЗУ при подачі заявки на договір?

При подачі звернення або пропозиції на укладення договору потрібно подати висновок про доступність будівлі. Проте, відповідно до змін Постанови №410, цей висновок про доступність додають до пропозиції тільки ті заклади, в яких відбулася зміна або юридичної адреси будівлі або не мали договору з НСЗУ в попередніх періодах.

Де і в якому документі можна ознайомитися з коефіцієнтами в залежності від виду послуги в рамках амбулаторного пакету медичної допомоги?

Як і в цьому році, коефіцієнти будуть визначені у Постанові Кабінету Міністрів України “Про порядок реалізації Програми медичних гарантій”. Але коефіцієнти в порівнянні з цим роком ми не змінюємо, тому для розуміння можете взяти коефіцієнти з Постанови №133 і “Про порядок реалізації Програми медичних гарантій на 2021 рік”.

Чи можливе ведення вагітних на первинному рівні за окремим пакетом медичних послуг?

Так, це можливо, якщо заклад відповідає окремим вимогам. Звертаємо увагу, що є вимоги щодо наявності лікаря акушера-гінеколога, лікаря УЗД, який має курси тематичного вдосконалення з пренатальної діагностики, і відповідне обладнання в закладі.

Якщо в закладі первинної медичної допомоги все це є, то вони можуть укласти договір і забезпечувати надалі надання допомоги вагітним протягом періоду вагітності.

На всі дообстеження лікар-онкологи відправляють своїх пацієнтів по скерування сімейного лікаря. Як вплинути на цю ситуацію і як правильно робити?

Відповідно до підстав надання послуг, які визначені за пакетами медичних гарантій, підставами до надання послуг є направлення від сімейного лікаря або лікуючого лікаря. Це означає, що лікар-онколог може видати направлення на необхідні обстеження пацієнту, якщо він їх потребує.

Для того, щоб роз’єднати “первинку” і “вторинку”, потрібно рішення засновника. Часто засновник не бачить в цьому необхідності. Чи є правові підстави для аргументації такого рішення?

Для НСЗУ причиною такого роз’єднання є пріоритет безпеки і потреби, які мають забезпечуватися пацієнтом. Зараз ми бачимо, що через те, що первинна медична допомога часто існує поруч зі стаціонарною, все це призводить до необґрунтованої госпіталізації пацієнта для того, щоб отримати оплату за стаціонарним пакетом.

Також ми бачимо, що кошти, які отримує первинна ланка, часто йдуть на підтримку неефективної роботи деяких окремих закладів охорони здоров’я.

Первинна ланка має бути максимально наближеною до пацієнта, бути ближче до його місця проживання і розвиватися як самостійний сильний напрямок медичної допомоги. Він має забезпечити покриття 70% потреб пацієнтів саме на рівні первинної ланки.

Без такого роз’єднання ми ніколи не зможемо забезпечити розвиток саме первинної медичної допомоги. Тому це завжди буде залишатися в фокусі НСЗУ.

Як правильно визначається запланована середньомісячна кількість медичних послуг, яку заклад охорони здоров’я готовий надати у 2022 році?

Розрахунки відбуваються на основі даних, внесених в електронну систему охорони здоров’я. Станом на зараз ви можете розрахувати орієнтовні цифри за тими розшифровками, які ви отримуєте двічі на місяць від НСЗУ. Саме базуючись на цій статистиці, ми розраховуємо суму до гривні на наступний рік.

Окремо ми обіцяли закладам охорони здоров’я, що будемо для розрахунку запланованої вартості медичних послуг брати міжковідний період. Саме тому для більшості пакетів період, за який ми будемо брати статистику – це період з 1 квітня по 30 вересня 2021 року. З жовтня більшість регіонів почали заходити в червону зону, були суттєві обмеження на користування плановими послугами і тому цей період ми вже не будемо брати до розрахунку на наступний рік.

Чому для онкології дорослим здійснюється понижуючий коефіцієнт?

Будь-який встановлений НСЗУ тариф є середньозваженим. Це означає, що є більш дорогі та менш дорогі послуги. І саме оці от пропорції встановлюють базову капітаційну ставку. Це не тариф, оскільки відповідно до закону це повна оплата за надану медичну допомогу. Фактично, в цьому визначенні тариф – це базова ставка, яка визначена в Постанові, із урахуванням коригувального коефіцієнту. Є як підвищуючі, так і понижуючі коефіцієнти.

Хочу наголосити, що в онкології забезпечення лікарськими засобами, які закуповуються централізовано. На наступний рік продовжуються через централізовані закупівлі, а лікарські засоби забирають на себе значні витрати закладів охорони здоров’я.

Тут на складність випадку перш за все впливає тривалість такого лікування, необхідна кількість залучених фахівців тощо.

Чи буде продовжено термін подачі заяв по пакетах послуг?

Наразі ми не плануємо подовжувати, але будемо дивитися по ситуації щодо кількості поданих пропозицій, терміну їх розгляду.

Чи можна буде заключити договір на паліативну мобільну допомогу після 15 грудня 2021 року?

Безперечно, договори будуть заключатися після 15 грудня. До цього числа ми приймаємо лише звернення від закладів охорони здоров’я.

Оголошення про прийом звернень буде діяти протягом всього наступного року. Як тільки заклад буде готовий податися і буде відчувати свою готовність відповідати вимогам медичних гарантій, він може податися на цей пакет.

Заклади не могли контрактуватися за напрямом мультидисциплінарні команди надання психічної допомоги, адже не мали цілодобового стаціонару в своїй структурі. І навіть попри виконання всіх інших умов закупівлі не могли подати заяву на пакет. Що з цим робити?

На надання мобільної психіатричної допомоги зможуть укладати договори тільки ті заклади, які надають стаціонарну психіатричну допомогу. Тому що йдеться насамперед про можливість зменшення тривалості лікування пацієнтів у стаціонарних умовах, якщо вони можуть отримувати цю допомогу вдома під наглядом мобільних мультидисциплінарних команд; також для зменшення ризику рецидиву потрапляння закладів на стаціонарний рівень.

Тому саме ті заклади, які проводили стаціонарне лікування цих пацієнтів і знають їх анамнез, можуть подаватися, в тому числі на надання допомоги мультидисциплінарними командами. Ця вимога відповідає потребам пацієнта і суті самого пакету, тому вона буде збережена на 2022 рік.

Як збільшити кількість мобільних психіатричних команд?

Збільшенням кількості пацієнтів. Коли ви набираєте 50 пацієнтів, яких обслуговуєте, і ми це бачимо за даними ЕСОЗ, ви можете збільшувати кількість таких команд.

Враховуючи те, що в багатьох закладах охорони здоров’я відсутні перекладачі на українську жестову мову, як з цим бути?

Ця вимога буде відстрочена до 1 квітня 2022 року, але вже сьогодні закладам потрібно потурбуватися або про залучення відповідних фахівців, або підписувати договори зі спеціалізованими підприємствами, підприємцями або фізичними особами, які мають відповідну кваліфікацію щодо здійснення перекладу жестовою мовою.

Які заклади охорони здоров’я повинні заповнювати додаткові вимоги до хірургічного пакету?

Ті заклади, які бажають отримати підвищуючий коефіцієнт і відповідають цим умовам закупівлі. Можна провести самооцінку за тими вимогами, які опубліковані на сайті НСЗУ.

Як бути з договорами, щодо яких ще немає виставлених на сайті НСЗУ оголошень, наприклад, стаціонарна допомога без хірургічного втручання або ковід?

Це оголошення має відкритися найближчими годинами. По готовності на сьогоднішній день цей пакет знаходиться на погодженні з Міністерством охорони здоров’я.

Необхідно вже, завчасно, щоб був створений департаментом охорон здоров’я обласної державної адміністрації перелік закладів, які будуть укладати договори на готовність для того, щоб заклади встигли підготуватися. Тендер буде закритий, тільки по тим закладам, які будуть визначені в такому переліку.

В деяких пакетах послуг вказана наявність аптечки для невідкладних станів. Який є перелік засобів, які мають бути в аптечці?

Ми наразі не деталізуємо перелік лікарських засобів, які мають бути в аптечці. Як тільки електронна система охорони здоров’я зможе забезпечити облік лікарських засобів, ми зможемо деталізувати такий перелік. Зараз ви розумієте, що по чинним нормативно-правовим актам, це має бути як аптечка першої необхідності.

Коли буде здійснена оплата медичним командам за роботу в рамках пакету “COVID”?

Такого пакету, як це було в 2021 році, з оплатою на наступний рік поки не передбачено. Зараз оплата буде відбуватися за двома пакетами:

 • Готовність до реагування на інфекційні захворювання, де щомісяця заклад буде отримувати по 1 млн грн за те, що він зможе забезпечити інфекційну готовність і буде забирати на себе госпіталізацію всіх пацієнтів. При цьому в закладі мають бути в наявності всі лікарські засоби, засоби індивідуального захисту і фахівці, які будуть надавати допомогу, в тому числі, ковідним пацієнтам.
 • І окремо за терапевтичним пакетом, за пакетом стаціонарної допомоги пацієнтам з COVID-19, який оплачується так само, як терапевтичний пакет. Буде передбачено оплату за кожен пролікований випадок.

Лікарі яких спеціальностей зможуть виписувати електронні рецепти на реімбурсацію препаратів, наприклад, на хворобу Паркінсона?

Зараз по всьому напрямку розладів психіки та поведінки, епілепсії, нервових розладів передбачена виписка рецептів тільки лікарем-психіатром або лікарем-неврологом. Ми працюємо над тим, щоб наступного року дати можливість виписки повторного рецепту, зокрема, сімейному лікарю, лікарю, який веде пацієнта як лікар первинної ланки. По хворобі Паркінсона перший рецепт обов’язково має бути виписаний лікарем-спеціалістом, повторний рецепт протягом визначеного вузьким спеціалістом періоду часу зможе виписувати лікар первинної ланки.

Рейтинг:
(оцiнок - 1)
Оцiнити
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Loading...

Коментарі: 2


 1. Ігор

  ну перше – я раз п’ять прочитав ось це “Проте з наступного року зменшиться тариф на стаціонарне лікування дітей і дорослих, збільшується з 5000 грн до 7506 грн.” – хтось зможе пояснити цю глибоку думку?!

  по-друге – проглядав статтю і що бачу: первинка, діагностика, лікування, хірургія одного дня, знову лікування, трохи психіатрії, зовсім трошки онкології, реімбурсація і паліатив… реабілітація де? в в Україні все так добре, що люди не потребують відновлення після лікування? у всьому світі реабілітація – одне з чотирьох напрямків в медицині, але в Україні – це просто ні пари з вуст…  • Health24

   Дякуємо за уважність, виправили текст.