Внесення вакцинацій від COVID-19 зроблених за кордоном до e-Health

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко ухвалив наказ МОЗ про затвердження Порядку внесення медичних записів стосовно пацієнтів, які вакцинувалися від COVID-19 за кордоном, до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я, який пройшов погодження інших органів влади та направляється до Мін’юсту на державну реєстрацію.

Які медпрацівники можуть вносити медзаписи до Реєстру

Медичні працівники, які мають право вносити до Реєстру медичні записи:

 • Лікарі, про вибір якого подана декларація пацієнтом та який надає первинну медичну допомогу, відповідно до Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу;
 • Медичні працівники в пунктах щеплень, які можуть бути постійними або тимчасовими (для пацієнтів, які не обрали лікаря, що надає первинну медичну допомогу).

Іноземні документи, які враховуються при внесенні медзапису в Реєстр

Медичні працівники вносять медичні записи до Реєстру в день звернення пацієнта на підставі одного з таких іноземних документів, що підтверджують вакцинацію:

 • Іноземного COVID-сертифікату, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2 (тип документа – DCC);
 • Міжнародного свідоцтва про вакцинацію та профілактику незалежно від країни походження (крім України) цього свідоцтва (інформація вноситься про всі дози вакцини від COVID-19 зазначені у свідоцтві із зазначенням черговості), (тип документа – ICVP);
 • Документів, що визначені у Перелік та зразках документів, які підтверджують вакцинацію за кордоном (тип документів – FVD), затверджених МОЗ, з урахуванням діючих міжнародних договорів та домовленостей з питань визнання медичних документів;
 • Документа, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 у Сполучених Штатах Америки (тип документу – CDC), зразок якого затверджується МОЗ;
 • Документа, що підтверджує вакцинацію від COVID -19 «Карта здоров’я/Health Card CVs» незалежно від країни, де його було видано (тип документу – HCVC), зразок якого затверджується МОЗ.

Медичний запис вноситься в Реєстр з урахуванням типів іноземного документа, що визначені вище, із зазначенням такого типу документу в медичному записі як джерела інформації, та за умови надання пацієнтом медичному працівнику копії (копії знімку екрану засобу телекомунікаційного зв’язку) в паперовій формі іноземного документа (разом з нотаріально засвідченим перекладом на українську мову).

Медичний працівник вносить інформацію про іноземні документи до Журналу обліку документів про вакцинацію від COVID-19, виданих за кордоном, який ведеться за формою згідно з Порядком. Журнал обліку заповнюється та ведеться в електронній формі, крім випадків, коли технічно не реалізовано такої можливості.

Медичний працівник, який створив записи у Журналі обліку, повинен засвідчити їх електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису або власноручним підписом, якщо ведення Журналу обліку в електронній формі не реалізовано з технічної причини.

На копіях іноземного документа, що залишаються у пацієнта та в закладі охорони здоров’я, медичний працівник робить запис про отримання копії іноземного документу із зазначенням дати прийняття, свого прізвища та ініціалів та порядкового номеру запису в Журналі обліку.

Надана пацієнтом копія іноземного документа зберігається в закладі охорони здоров’я, в якому працює медичний працівник, що вніс медичний запис, протягом двох років з дати внесення відповідного медичного запису до Реєстру з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Перевірка правоохоронними органами Журналу обліку та копій іноземних документів, що зберігаються в закладах охорони здоров’я, здійснюється згідно з законодавством.

Перед внесенням медичного запису до Реєстру на підставі іноземного COVID-сертифікату медичний працівник має перевірити чинність такого сертифікату відповідно до Правил підтвердження чинності COVID-сертифікату, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби.

Технічне оснащення для перевірки чинності іноземного COVID-сертифікату

Програмне забезпечення для перевірки чинності іноземного COVID-сертифікату, яке використовується медичним працівником, повинно забезпечувати візуальне відображення на технічних засобах, за допомогою яких здійснюється така перевірка відомостей про прізвище та ім’я власника сертифіката, дату його народження, назву вакцини, дату останньої вакцинації, кількість отриманих доз та доз в серії, державу вакцинації.

Медичний працівник вносить відповідний медичний запис до Реєстру на підставі іноземного COVID-сертифіката, якщо за результатами перевірки чинності зазначеного сертифіката відсутні підстави не підтвердження чинності COVID-сертифіката (тобто, за результатами зчитування QR-коду COVID-сертифіката на технічному засобі, за допомогою якого здійснюється перевірка, отримується повідомлення щодо чинності COVID-сертифіката).

Дані, які враховуються при внесенні медзапису в Реєстр

У випадку коли іноземний COVID-сертифікат сформований на підставі отримання кількох доз вакцини, вноситься один медичний запис щодо дози, розгорнута інформація про яку зазначена в такому сертифікаті. Черговість дози в медичному записі зазначається на підставі даних іноземного COVID-сертифікату з урахуванням рекомендацій НСЗУ.

Відомості в Реєстр вносяться з урахуванням:

 • Дати проведення вакцинації – вказується дата вакцинації, що зазначена в пред’явленому іноземному документі;
 • Інформації про імунобіологічний препарат – вноситься відповідно до пред’явленого іноземного документа, крім серії вакцини, замість якої вносяться відомості, з переліку відомостей, що визначаються МОЗ, а наявна в пред’явленому іноземному документі інформація про серію вакцини вноситься в коментар цього медичного запис;
 • Інформації про проведену вакцинацію – відомості про черговість отриманої дози вакцини вносяться на підставі пред’явленого іноземного документу. Інші відомості вносяться з пред’явленого іноземного документу, а у разі їх відсутності – з переліку відомостей, що визначаються МОЗ, або за рішенням медичного працівника зі слів пацієнта.

Відмова у внесенні медичного запису до Реєстру

Медичний працівник може відмовити у внесенні медичного запису до Реєстру у разі, якщо:

 • Іноземні документи (їх копії та переклад) не відповідають вимогам, передбаченим для них Наказом;
 • Не підтверджена чинність (дійсність) іноземних документів (крім випадку недійсності іноземного COVID-сертифікату у зв’язку з тим, що він підтверджує вакцинацію лише однією дозою дводозної вакцини).
Рейтинг:
(оцiнок - 2)
Оцiнити
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Loading...

Напишіть коментар першим.