е-Лікарняні, все про Медичний висновок про тимчасову непрацездатність (МВТН)

електронні лікарняні

Змiст

Що таке електронний лікарняний

Електронний лист непрацездатності – документ в електронному форматі, що засвідчує тимчасову втрату працездатності людини та зберігається в електронному реєстрі листків непрацездатності, що адмініструється Пенсійним фондом України. Електронний лист непрацездатності формується автоматично в електронному реєстрі листків непрацездатності на основі згенерованого лікуючим лікарем Медичного висновку про тимчасову непрацездатність в медичній інформаційній системі.

Коли запрацює електронний лікарняний

Функціонал електронних листків непрацездатності та Медичних висновків про тимчасову непрацездатність працює в Україні в тестовому режимі з 1 червня. Обов’язкове використання лікарями цього функціоналу повинно було стартувати з 1 вересня 2021 року. Поки що, дату старту перенесено на 1 жовтня 2021 р. Тобто наразі пацієнти можуть отримувати листки непрацездатності як у звичайному паперовому форматі, так і в електронному. З 1 жовтня 2021 р. всі листки непрацездатності мають бути лише в електронній формі.

Варто зазначити, що зараз майже половина всіх закладів охорони здоров’я вже формують Медичні висновки про тимчасову непрацездатність в медичній інформаційній системі. На основі них генеруються Електронні листи непрацездатності в електронному реєстрі листків непрацездатності.

Що змінюється з 1-го жовтня

З 1 жовтня 2021 року формуються лише електронні лікарняні, крім наступних 4-ох випадків (п. 8 наказу МОЗ №1066):

 • продовження та закриття листків непрацездатності, що були видані особам до 1 жовтня 2021 року;
 • спливу строку, протягом якого лікуючий лікар може внести зміни до МВТН в Реєстрі медичних висновків в eHealth або ЕСОЗ. Таке рішення приймає ЛКК, а за її відсутності керівник закладу охорони здоров’я;
 • застрахованій особі протягом двох місяців з дня народження дитини, зазначеної у свідоцтві про народження дитини – на підставі цього свідоцтва та рішення суду про усиновлення дитини; для незастрахованої особи в таких випадках видається довідка за формою 147/о;
 • виникнення технічних проблем (помилок) щодо передачі даних між ЕРЛН та ЕСОЗ, які призводять до неможливості формування листка непрацездатності в ЕРЛН більше, ніж протягом 7-ми днів з дати створення МТВН – до усунення таких проблем (помилок).

З 1 жовтня формуються МВТН в тому числі:

 • з категорії «Вагітність та пологи» – такий МВТН може бути сформований в строк, починаючи з 30-го тижня вагітності, незалежно від дати звернення жінки.
 • для пацієнтів з діагнозами з особливо чутливих нозологій: ВІЛ/СНІД та розлади психіки.

Зміни в строках формування та внесення змін в МВТН:

 • У разі недоступності МІСа / неможливості обміну даними між МІСом та ЦБД ЕСОЗ / відсутності технічної можливості в ЕСОЗі створювати МВТН можна не пізніше 5-ти днів з дня, коли лікуючим лікарем було встановлено факт тимчасової непрацездатності особи.
 • У разі виявлення технічної неточності або недостовірної інформації у МВТН, зміни в такий МВТН вносяться не пізніше 7-го дня з дати його формування і зміни вносяться відповідно до пунктів 8 та 9 наказу МОЗ №2136.

Унормовано 5 статусів листків непрацездатності в ЕРЛН (п. 2 р. 2 наказу МОЗ №1234):

 • закритий – вважається таким з дати початку непрацездатності до дати її закінчення;
 • готовий до сплати (виданий) – стає таким через 7 днів від дати закінчення періоду дії;
 • помилково сформований – стає таким, коли лікар вносить зміни до МВТН, на підставі якого сформовано листок непрацездатності, шляхом скасування МВТН;
 • недійсний – буває таким, коли у цей же період непрацездатності в Реєстрі існує листок непрацездатності за іншою причиною непрацездатності, що його скорочує відповідно до Правил скорочення;
 • оплачений – стає таким, коли страхувальник отримав фінансування від ФССУ.

Визначено структуру унікального номеру листка непрацездатності: номер випадку непрацездатності, порядковий номер та номер версії листка непрацездатності.

З 1 жовтня листок непрацездатності вважається виданим та готовим до сплати на 7 день після дати його закриття.

Розроблено Правила скорочення періоду тимчасової непрацездатності у листку непрацездатності у разі надходження з ЕСОЗу відомостей про створення МВТНу за іншою категорією медичних висновків.

Все що потрібно знати пацієнтам про електронний лікарняний

Для пацієнта є важливим той факт, що тепер їм не потрібно отримувати паперовий документ, який засвідчує тимчасову втрату їх працездатності, а потім передавати його своєму роботодавцю й перейматися, що цей листок може загубитися. За новою моделлю формування Електронного листка непрацездатності лікар формує Медичний висновок про тимчасову непрацездатність в медичній інформаційній системі, а пацієнту приходить код цього висновку в СМС-повідомленні від eHealth на мобільний телефон.

Далі Електронний лист непрацездатності автоматично генерується в електронному реєстрі листків непрацездатності, що адмініструється Пенсійним фондом України. Пацієнту достатньо повідомити цей код своєму роботодавцю, а той зможе легко отримати доступ до Електронного листка непрацездатності в своєму персональному Кабінеті роботодавця на порталі Пенсійного фонду України. Роботодавець має змогу бачити лише дату початку та закінчення втрати працездатності свого працівника і номер його електронного документу. Натомість вся інформація щодо діагнозу чи проведених медичних обстежень буде недоступною, оскільки це приватні персональні дані, які є конфіденційними.

Чи можуть приватні клініки та ФОП видавати електронні лікарняні листки

Так, можуть. Для цібого вони повинні підключитися до eHealth та заключити договір з МІС.

Як працювати з електронними лікарняними лікарям

Для того, щоб пацієнт отримав Електронний лист непрацездатності, лікар повинен:

 • Провести прийом пацієнта;
 • Сформувати електронний медичний запис за результатами цього прийому та підписати його КЕПом;
 • Сформувати Медичний висновок про тимчасову непрацездатність і також підписати його своїм КЕПом та відправити його в e-Health.

На цьому функції лікаря закінчуються, а пацієнту приходить код цього висновку в СМС-повідомленні на мобільний телефон.

Як роздрукувати електронний лікарняний

У деяких випадках за вимогою пацієнта лікар, який створив МВТН, може його роздрукувати. Це потрібно робити, якщо пацієнту не приходить СМС-повідомлення з номером медичного висновку про непрацездатність або йому треба пред’явити довідку за місцем вимоги, якщо даний пацієнт не працює, наприклад, студент або людина, що перебуває на обліку в центрі зайнятості населення.

Інструкція зі створення МВТН

Що варто зробити перед створеням МВТН та його відправкою в e-Health

Лікар повинен авторизуватися в Health24 та eHealth під своїім обліковим записом спеціаліста.

Також він повинен перевірит дані пацієнта (непрацездатної особи) в системі eHealth.

Мати/батько або законний представник або інша непрацездатна особа повинні бути зареєстровані в системі eHealth для МВТН по догляду за хворою дитиною або – за хворим членом сім’ї.

Лікар повинен створити та зареєструвати Епізод та амбулаторну або стаціонарну взаємодію (ПМД/СМД) на пацієнта.

Формування МВТН можливе для неідентифікованих пацієнтів з подальшим приєднанням ідентифікованого пацієнта для його реєстрації в ЕРЛН Пенсійного фонду.

Лікар обов’язково здійснює ідентифікацію пацієнта і ПЕРЕВІРКУ РНОККП (Реєстраційний номер облікової картки платника податків, раніше індивідуальний податковий номер – ІПН)!

У разі виявлення помилки РНОКПП, обов’язково треба відредагувати пацієнта до відправки МВТН!

Відеоінструкція зі ствоерення МВТН в МІС Health 24

Як створити МВТН в стаціонарі (відеоінструкція)

Щоб створити медичний висновок про тимчасову непрацездатність (далі – МВТН), перейдіть у розділ “Висновки” (вкладка меню з лівого боку екрану). Натисніть кнопку “Додати висновок”. Оберіть тип медичного висновку та відповідну категорію з переліку, наприклад – “захворювання” або “травма загального характеру”. Також на цій сторінці необхідно заповнити наступні поля:

 • Початок періоду дійсності;
 • Тривалість медичного висновку;
 • Кінець періоду дійсності.

Якщо ви обрали категорію “Захворювання” або “Травма загального характеру”, ви можемо вказати датою початку сьогоднішній або вчорашній день. Якщо обрано категорію “Вагітність та пологи”, або встановлено позначку “Медичний висновок відкривається для випадків лікування за кордоном”,  дата початку дії може бути в минулому. Після внесення тривалості медичного висновку – система самостійно вираховує кінець періоду дійсності.

Внесення даних про пацієнта

Якщо інформація про лікаря, що є автором медичного висновку, заповнюється автоматично, то дані про пацієнта необхідно вводити вручну.

У вкладці “Внесення даних про пацієнта” введіть ПІБ та медичний запис (по HealthID або назвою). Після додавання пацієнта, під його даними з’являється кнопка “Пошук висновків в eZdorovya”. Ви можете натиснути на неї і побачити, які попередні медичні висновки про тимчасову непрацездатність є у пацієнта в Електронній системі охорони здоров’я (далі – ЕСОЗ, або e-Health). Лікар бачить їх дату створення та статус.

Також після додавання пацієнта, дані непрацездатної особи заповнюються автоматично, якщо це не категорія “Догляд за хворою дитиною”. Для цієї категорії пацієнт, який отримує медичну допомогу повинен бути зареєстрований в ЕСОЗ, як ідентифікований або неідентифікований (новонароджена дитина без свідоцтва про народження) та мати менше 18 років.

Додаткові дані висновку

Вкладка “Додаткові дані по висновку про тимчасову непрацездатність” має на вибір три варіанти (один з них потрібно позначити галочкою):

 • Непрацездатність пов’язана з випадком на виробництві;
 • Діагностована алкогольна або наркотична інтоксикація;
 • Медичний висновок відкривається для випадків лікування за кордоном

Лікар також може внести дані про порушення пацієнтом призначеного лікування – у вкладці “Діагностоване порушення режиму лікування”.

МВТН в процесі затвердження

Після створення МВТН переходить у статус “Чернетка”. Його необхідно підписати КЕПом (кваліфікований електронний підпис). Лікар має обрати особистий ключ, ввести пароль, зчитати його та натиснути  “Далі” і “Підписати”. Після цього статус МВТН змінюється на “Підписано КЕП”.

Стан обробки висновку в електронному реєстрі лисків непрацездатності (далі – ЕРЛН) буде в “В процесі обробки”. Якщо медичний висновок успішно прийнятий на стороні центральної бази даних (e-Health), звідти він потрапляє вже в електронний реєстр листків непрацездатності, де проходить перевірку пацієнта, його даних.

Також після підписання внизу на сторінці з’являється чотири кнопки:

 • “Скасувати”, тобто повернутися на головну сторінку;
 • “Друк висновку”, маємо можливість роздрукувати;
 •  “Оновити з eZdorovya”, тобто оновити дані з центральної бази даних стосовно інформації цього медичного висновку;
 • “Внесено помилково в eZdorovya”

Вказати “Внесено помилково” в медичний висновок ми зможемо лиш тоді, коли “Стан обробки висновку в ЕРЛН” буде “Виконано”.

Щоб переглянути актуальний статус цього МВТН, натисніть “Оновити з eZdorovya”.  Якщо на боці ЕРЛН була виконана перевірка, ви побачите стан “Виконано”. Якщо на боці  ЕРЛН було знайдено помилку, вона також буде відображатися в цьому МВТН з описом.

Коли МВТН виконано на боці ЕРЛН, йому також присвоюється “Номер запису в ЕРЛН”.

Як отримати доступ до попереднього медичного висновку про тимчасову непрацездатність в e-Health

Створюємо медичний запис, підписуємо, створюємо медичний висновок і переходимо до створення висновку в eZdorovya.

Після створення висновку як чернетку, ми побачимо, що з’явиться нове поле «Тип посилання на попередній висновок» з приміткою «продовження висновку». Оскільки попередній висновок був сформований в рамках іншого закладу, у нас з’явиться кнопка «Отримати доступ до медичних даних». Коли ми натискаємо її, відкривається відповідна форма з вказаним методом автентифікації пацієнта. Необхідно отримати дозвіл від нього на перегляд попереднього висновку.

Якщо у пацієнта підключений метод автентифікації по СМС, йому прийде повідомлення з кодом на номер телефону. Вводимо код у відповідне поле і натискаємо «Підтвердити».
Якщо у пацієнта підключений метод автентифікації через документи, ставимо галочку біля фрази «Інформація з пам’ятки пацієнта повідомлена пацієнту» і натискаємо «Підтвердити». Після цього ми з’явиться сповіщення про отримання доступу до медичних даних пацієнта, в тому числі до попереднього висновку.

В розділі «Перегляд медичного висновку» з’явиться нове поле «Номер попереднього висновку в eZdorovya». Збоку буде розміщена спеціальна позначка, натиснувши на яку, ми переходимо до перегляду попереднього висновку у новій вкладці.

Тут можна буде переглянути інформацію про початок та кінець періоду дійсності попереднього висновку, дані лікаря, який виписав цей висновок, дані пацієнта та інформація про медичний запис, зокрема, епізод і діагноз.

Як продовжити лікарняний?

Якщо пацієнту потрібно продовжити лікарняний, вам необхідно створити новий медичний запис та новий МВТН. Обрати категорію, початок періоду та вказати тривалість, вказати пацієнта, додати його в медичний запис і натиснути “Створити в eZdorovya”. Медичний висновок успішно створено, тепер він очікує підписання.

Тут ми бачимо нове поле – “Тип посилання на попередній висновок”. Це продовження висновку, оскільки пацієнт має вже активний медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Якщо медичний висновок було створено в рамках вашого закладу, у вас також буде можливість переглянути дані попереднього висновку. Щоб зробити це, наведіть курсор на графу “номер медичного висновку” – справа від неї буде значок, після натискання на який відкривається попередній медичний висновок. Якщо МВТН був створений лікарем іншого закладу, у вас буде кнопка “Отримати доступ до медичних даних”, де за допомогою відповідного методу автентифікації, пацієнтом буде надано доступ до МВТНу, створеного у іншому закладі.

Пацієнту був виписаний медичний висновок періодом з 26.09 до 01.10. І якщо йому потрібно продовжити МВТН, лікар може в останній день закінчення попереднього медичного висновку зробити новий медичний запис і створити новий медичний висновок про тимчасову непрацездатність від 01.10  ще на певний період. Або ж можна зробити це в будь-який день в період попереднього медичного висновку, якщо останній день медичного висновку випадає на вихідний. Тоді лікар за 2-3 дні до закінчення медичного висновку може зробити продовження.

Створення нової події

В розділі «Пацієнти» в полі «Знайти пацієнта» вказуємо необхідні дані і обираємо потрібного нам пацієнта. Біля його коротких даних натискаємо «Створити подію».

В полі «Дата і час початку події» буде відображатися дата і час повторного огляду, на підставі якого буде продовжено медичний висновок.

В полі «Відвідування» тепер ми вказуватимемо «Повторне звернення».

В полі «Клас взаємодії» з випадаючого списку обираємо потрібний варіант: «Амбулаторна медична допомога» або «Стаціонарна медична допомога».

В полі «Тип взаємодії» обираємо «Взаємодія в закладі охорони здоров’я».

У відповідному полі обираємо пріоритет та натискаємо «Створити». На екрані має з’явитися сповіщення про успішне створення медичної події.

Переходимо в підрозділ «Записи» і натискаємо «Додати запис». У відповідному полі можемо знайти і обрати вже існуючий епізод запису, який створювали при первинному зверненні. На сторінці перегляду цього існуючого епізоду натискаємо «Зберегти зміни». На екрані має з’явитися сповіщення про успішне оновлення запису.

Переходимо в підрозділ «Діагнози» і натискаємо «Додати діагноз». Якщо підходить попередній діагноз, він не змінився в процесі лікування, то в полі «Медичний стан» обираємо потрібний існуючий діагноз. Якщо ж діагноз змінився, то додаємо новий стан.

В нашому прикладі ми обираємо існуючий діагноз і натискаємо «Зберегти». На екрані може з’явитися форма «Бажаєте змінити назву епізоду?». Натискаємо «Скасувати» і переходимо в підрозділ «Послуги».

В полі «Оберіть послугу» з випадаючого списку обираємо потрібну послугу, наприклад, консультацію лікаря, який надає медичну допомогу.

Натискаємо «Підписати запис» і «Підписати КЕП та відправити в eZdorovya». На екрані має з’явитися форма, в якій вказуємо необхідні дані і підписуємо запис КЕПом. В тій самій формі має з’явитися повідомлення про те, що запис успішно підписано та відправлено в eZdorovya. Натискаємо «Перейти до результатів запису». Гортаємо сторінку вниз і натискаємо «Історія змін». На екрані має з’явитися невелика форма, в якій буде вказаний статус. Якщо в ньому зазначено «Успішно виконано», то ми можемо перезавантажити сторінку (для цього натискаємо кнопку F5 на клавіатурі або праву кнопку миші і «Оновити/Перезавантажити»).

Створення нового медичного висновку

Після перезавантаження сторінки натискаємо «Створити» і з випадаючого списку обираємо «Медичний висновок».

Обираємо в полі «Тип медичного висновку» – «Медичний висновок про тимчасову непрацездатність».

В полі «Категорія» обираємо потрібний варіант.

Поле «Термін дії» не заповнюємо – дані вказуються автоматично системою.

В полі «Початок періоду дійсності» для прикладу вказуємо 01.10 (день закінчення попереднього медичного висновку).

В полі «Тривалість медичного висновку (діб)» вказуємо період, на який ми продовжуємо висновок. Наприклад, вказуємо 8 днів.

Поле «Кінець періоду дійсності» система заповнить автоматично.

Гортаємо сторінку вниз і натискаємо «Створити в eZdorovya». На екрані має з’явитися сповіщення про успішне створення медичного висновку. Після цього ми побачимо, що він перебуває в статусі «Очікує підписання КЕП (Чернетка)».

Також з’явиться нове поле «Тип посилання на попередній висновок», в якому вказано, що цей висновок є продовженням попереднього медичного висновку.

Біля поля «Номер попереднього висновку в eZdorovya» є кнопка, натиснувши на яку, система відкриє нове вікно зі сторінкою з інформацією про передній висновок.

Можемо переглянути в нашому прикладі період дійсності попереднього медичного висновку: з 26.09 по 01.10. Новий висновок буде підписаний з 01.10 по 08.10. Після підписання загальний період тимчасової непрацездатності буде рахуватися з 26.09 по 08.10.

Гортаємо сторінку вниз і натискаємо «Підписати КЕП в eZdorovya». Чекаємо обробку інформації Пенсійним фондом. Готово!

Як зробити відмітку про “новий випадок лікування” щоб уникнути оновлення даних за існуючим активним МВТН

Розглянемо як відкрити новий випадок тимчасової непрацездатності на прикладі попереднього медичного висновку, створеного сімейним лікарем.

Пацієнт станом на 4 жовтня був доставлений до приймального відділення медичного закладу з підозрою на апендицит. Лікар провів прийом з оглядом, створив і підписав медичний запис, створив медичний висновок і перейшов до створення висновку в eZdorovya.

Після створення висновку як чернетку, ми побачимо з’явиться нове поле «Тип посилання на попередній висновок» з приміткою «продовження висновку». Оскільки попередній висновок був сформований в рамках іншого закладу, у нас з’явиться кнопка «Отримати доступ до медичних даних». Коли ми натискаємо її, відкривається відповідна форма з вказаним методом автентифікації пацієнта. Необхідно отримати дозвіл від нього на перегляд попереднього висновку.

Якщо у пацієнта підключений метод автентифікації по СМС, йому прийде повідомлення з кодом на номер телефону. Вводимо код у відповідне поле і натискаємо «Підтвердити».
Якщо у пацієнта підключений метод автентифікації через документи, ставимо галочку біля фрази «Інформація з пам’ятки пацієнта повідомлена пацієнту» і натискаємо «Підтвердити». Після цього ми з’явиться сповіщення про отримання доступу до медичних даних пацієнта, в тому числі до попереднього висновку.

В розділі «Перегляд медичного висновку» з’явиться нове поле «Номер попереднього висновку в eZdorovya». Збоку буде розміщена спеціальна позначка, натиснувши на яку, ми переходимо до перегляду попереднього висновку.

Якщо діагнози відрізняються, як в нашому прикладі, повертаємося до свого медичного висновку і натискаємо «Редагувати». Прокручуємо сторінку донизу. У вкладці «Додаткові дані по висновку про тимчасову непрацездатність» ставимо галочку біля поля «Новий випадок лікування».

Цю позначку потрібно встановити у випадку створення висновку про тимчасову непрацездатність за новим випадком лікування для того, щоб уникнути оновлення даних за існуючим активним висновком. Тобто, якщо ви хочете створити окремий медичний висновок, не пов’язаний з попереднім. Таким чином, період дійсності попереднього висновку не буде змінений.

Натискаємо «Створити в eZdorovya». Після цього ми вже не будемо бачити поле з попереднім медичним висновком, а поточний буде вважатися окремим.

Як скоротити лікарняний?

Якщо пацієнт просить скоротити лікарняний, лікар створює новий висновок. У графі “Тип посилання” необхідно обрати “Скорочення висновку” та вказати, на скільки днів скорочується попередній медичний висновок.

Пацієнту виписали медичний висновок про тимчасову непрацездатність, а він одужав раніше дати закінчення дійсності. Для прикладу, в нас МВТН закінчується 10.10. Для того, щоб скоротити медичний висновок, потрібно створити новий медичний запис.

Створення нової події

В розділі «Пацієнти» в полі «Знайти пацієнта» вказуємо необхідні дані і обираємо потрібного нам пацієнта. Біля його коротких даних натискаємо «Створити подію».

В полі «Дата і час початку події» буде відображатися дата і час одужання/виписки пацієнта.

В полі «Відвідування» вказуємо «Завершення епізоду».

В полі «Клас взаємодії» з випадаючого списку обираємо потрібний варіант: «Амбулаторна медична допомога» або «Стаціонарна медична допомога».

В полі «Тип взаємодії» обираємо «Виписка пацієнта, який вибув зі стаціонару». Це буде запис, який віднесеться до оплати від Національної служби здоров’я України. Також таким записом можна буде скоротити МВТН.

У відповідному полі обираємо пріоритет та натискаємо «Створити». На екрані має з’явитися сповіщення про успішне створення медичної події.

Переходимо в підрозділ «Записи» і натискаємо «Додати запис». У відповідному полі можемо знайти і обрати вже існуючий епізод запису, який створювали при первинному зверненні. На сторінці перегляду цього існуючого епізоду натискаємо «Зберегти зміни». На екрані має з’явитися сповіщення про успішне оновлення запису.

Переходимо в підрозділ «Діагнози» і натискаємо «Додати діагноз». Якщо підходить попередній діагноз, він не змінився в процесі лікування, то в полі «Медичний стан» обираємо потрібний існуючий діагноз. Якщо ж діагноз змінився, то додаємо новий стан.

В нашому прикладі ми обираємо існуючий діагноз і натискаємо «Зберегти». На екрані може з’явитися форма «Бажаєте змінити назву епізоду?». Натискаємо «Скасувати» і переходимо в підрозділ «Послуги».

В полі «Оберіть послугу» з випадаючого списку обираємо потрібну послугу, наприклад, консультацію лікаря, який надає медичну допомогу.

Якщо це стаціонарна виписка, тоді відповідно до вимог НСЗУ необхідно вказати весь перелік наданих послуг пацієнту за період лікування.

Заповнення вкладки «Госпіталізація» є обов’язковим лише для стаціонарних виписок.

Натискаємо «Підписати запис» і «Підписати КЕП та відправити в eZdorovya». На екрані має з’явитися форма, в якій вказуємо необхідні дані і підписуємо запис КЕПом. В тій самій формі має з’явитися повідомлення про те, що запис успішно підписано та відправлено в eZdorovya. Натискаємо «Перейти до результатів запису». Гортаємо сторінку вниз і натискаємо «Історія змін». На екрані має з’явитися невелика форма, в якій буде вказаний статус. Якщо в ньому зазначено «Успішно виконано», то ми можемо перезавантажити сторінку (для цього натискаємо кнопку F5 на клавіатурі або праву кнопку миші і «Оновити/Перезавантажити»).

Створення нового медичного висновку

Після перезавантаження сторінки натискаємо «Створити» і з випадаючого списку обираємо «Медичний висновок».

Обираємо в полі «Тип медичного висновку» – «Медичний висновок про тимчасову непрацездатність».

В полі «Категорія» обираємо потрібний варіант.

Поле «Термін дії» не заповнюємо – дані вказуються автоматично системою.

В полі «Початок періоду дійсності» вказуємо дату, якою ми хочемо закрити медичний висновок. В нашому прикладі МВТН виписаний з 26.09 по 10.10. Пацієнт одужав 30.09. Отже, в полі «Початок періоду дійсності» вказуємо 30.09, а в полі «Тривалість медичного висновку (діб)» записуємо «1» (доба).

Поле «Кінець періоду дійсності» система заповнить автоматично.

Гортаємо сторінку вниз і натискаємо «Створити в eZdorovya». На екрані має з’явитися сповіщення про успішне створення медичного висновку. Після цього ми побачимо, що він перебуває в статусі «Очікує підписання КЕП (Чернетка)».

Також з’явиться нове поле «Тип посилання на попередній висновок», в якому вказано, що це «дострокове закриття висновку». Тобто, система зафіксувала, що у пацієнта був попередній висновок, дата закінчення якого була більшою за дату закінчення нашого нового висновку, тому записала це як дострокове закриття висновку.

Біля поля «Номер попереднього висновку в eZdorovya» є кнопка, натиснувши на яку, система відкриє нове вікно зі сторінкою з інформацією про передній висновок.

Можемо переглянути в нашому прикладі період дійсності попереднього медичного висновку: з 26.09 по 10.10. Після підписання загальний період тимчасової непрацездатності буде рахуватися з 26.09 по 30.09.

Гортаємо сторінку вниз і натискаємо «Підписати КЕП в eZdorovya». Готово!

Помилки обробки МВТН

Не знайдено медичний висновок для продовження

Ця помилка означає, що в попередньому МВТН є помилки і він не пройшов обробку. Потрібно перейти до висновку, на основі якого продовжують поточний. Натискаємо біля поля «Номер попереднього висновку в eZdorovya» позначку посилання. На екрані має відкритися сторінка «Перегляд медичного висновку» (попереднього висновку). Перевіряємо, що зазначається в деталях помилки взаємодії з ЕРЛН.

В нашому прикладі в деталях помилки вказується, що пацієнта не знайдено в Реєстрі застрахованих осіб. Для того, щоб виправити помилки, гортаємо сторінку вниз і біля медичної картки пацієнта натискаємо на позначку посилання (блакитного кольору). На екрані має відкритися сторінка з профілем пацієнта. Перевіряємо чи правильно внесені його персональні дані. Якщо якихось даних не вистачає, обов’язково їх вносимо. Гортаємо сторінку вниз і натискаємо «Оновити та відправити в eZdorovya». На екрані має з’явитися сповіщення про успішне оновлення даних, а також форма, в якій обираємо метод автентифікації пацієнта і натискаємо «Підтвердити».

На екрані має з’явитися форма з наступним текстом

«Підтвердження заявки на реєстрацію пацієнта

Ви, як медичний працівник закладу охорони здоров’я:

 • підтверджуєте, що пацієнта як особу ідентифіковано;
 • підтверджуєте, що повідомили пацієнту або його представнику мету та підстави обробки його персональних даних.

ПАМ’ЯТКА ПАЦІЄНТУ

Надаючи код або документ особа чи її представник:

 • надає згоду медичному працівнику закладу охорони здоров’я на обробку персональних даних пацієнта, для якого створюється запис в реєстрі пацієнтів Електронної системи охорони здоров’я;
 • надає згоду медичному працівнику закладу охорони здоров’я створити та при необхідності оновити запис про пацієнта у Електронній системі охорони здоров’я від імені особи або його представника.».

Ставимо галочку біля слів «Інформація з пам’ятки повідомлена пацієнту» і натискаємо на «Підтвердити».

Якщо пацієнт зареєстрований методом автентифікації через СМС, йому прийде повідомлення на телефон з кодом (4 знаки), який треба повідомити лікарю. Лікар вводить код у відповідне поле, яке з’явиться на екрані, і натискає «Підтвердити».

В нашому прикладі на екрані з’явилася нова форма зі списком документів для підтвердження. Натискаємо на «Підтвердити» і далі внизу сторінки «Підписати КЕП заявку в eZdorovya».

На екрані має з’явитися нова форма «Підтвердження підписання інформаційної пам’ятки пацієнтом». Ставимо галочку біля слів «Інформаційна пам’ятка підписана пацієнтом» і натискаємо «Продовжити». Підписуємо КЕПом заявку на оновлення даних. На екрані має з’явитися сповіщення про успішне підписання даних в системі в eZdorovya.

Повертаємось до поточного висновку та натискаємо «Повторно відправити до ЕРЛН». Після цього стан нашого запиту буде змінено на «В процесі обробки». Необхідно почекати, доки запит буде опрацьовано зі сторони Пенсійного фонду України. Після цього стан запиту буде відображатися як «Виконано». Якщо ж знову отримаємо помилку обробки, пацієнту, непрацездатній особі, потрібно буде звернутися в Пенсійний фонд особисто або через портал послуг і уточнити свої дані.

Непрацездатну особу не знайдено в Реєстрі застрахованих осіб (РЗО)


Ця помилка означає, що за вказаними даними в РЗО не вдалось ідентифікувати непрацездатну особу (некоректно зазначений ІНН, або відсутній, неправильно введені паспортні дані тощо).

Потрібно актуалізувати дані пацієнта в його медичній картці. Гортаємо сторінку з медичним висновком вниз і у вкладці «Дані пацієнта, який отримує медичну допомогу» навпроти даних пацієнта натискаємо на позначку посилання (блакитного кольору).

В новій вкладці має відкритися електронна карточка пацієнта. Перевіряємо та актуалізовуємо дані пацієнта, заповнюємо всі обов’язкові поля в карті і натискаємо «Оновити та відправити в eZdorovya».

На екрані має з’явитися сповіщення про успішне оновлення даних, а також форма, в якій обираємо метод автентифікації пацієнта і натискаємо «Підтвердити».

На екрані має з’явитися форма з наступним текстом

«Підтвердження заявки на реєстрацію пацієнта

Ви, як медичний працівник закладу охорони здоров’я:

 • підтверджуєте, що пацієнта як особу ідентифіковано;
 • підтверджуєте, що повідомили пацієнту або його представнику мету та підстави обробки його персональних даних.

ПАМ’ЯТКА ПАЦІЄНТУ

Надаючи код або документ особа чи її представник:

 • надає згоду медичному працівнику закладу охорони здоров’я на обробку персональних даних пацієнта, для якого створюється запис в реєстрі пацієнтів Електронної системи охорони здоров’я;
 • надає згоду медичному працівнику закладу охорони здоров’я створити та при необхідності оновити запис про пацієнта у Електронній системі охорони здоров’я від імені особи або його представника.»

Ставимо галочку біля слів «Інформація з пам’ятки повідомлена пацієнту» і натискаємо на «Підтвердити».

Якщо пацієнт зареєстрований методом автентифікації через СМС, йому прийде повідомлення на телефон з кодом (4 знаки), який треба повідомити лікарю. Лікар вводить код у відповідне поле, яке з’явиться на екрані, і натискає «Підтвердити».

В нашому прикладі на екрані з’явилася нова форма зі списком документів для підтвердження. Натискаємо на «Підтвердити» і далі внизу сторінки «Підписати КЕП заявку в eZdorovya».

На екрані має з’явитися нова форма «Підтвердження підписання інформаційної пам’ятки пацієнтом». Ставимо галочку біля слів «Інформаційна пам’ятка підписана пацієнтом» і натискаємо «Продовжити». Підписуємо КЕПом заявку на оновлення даних. На екрані має з’явитися сповіщення про успішне підписання даних в системі в eZdorovya.

Повертаємось до поточного висновку та натискаємо «Повторно відправити до ЕРЛН».

Пацієнт зі свого боку повинен дати лікарю коректні персональні дані та перевірити інформацію про себе в Реєстрі застрахованих осіб. Він може це зробити через портал Пенсійного фонду або звернутися туди особисто.

Помилка МВТН “Помилка однозначного пошуку в РЗО / Перевірте коректність ПІБ та документ”

Якщо відбулася зміна даних у пацієнта, лікар змінив в НСЗУ все, а ПФУ повертає помилку “Помилка однозначного пошуку в РЗО / Перевірте коректність ПІБ та документ”, то пацієнт може скористатися одним з варіантів:

 1. Пацієнт звертається до роботодавця, щоб той відправив у ПФУ нові дані по співробітнику;
 2. Пацієнт заходить на портал ПФУ в особистий кабінет і заповнює анкету на зміну персональних даних;
 3. Особисто йде в ПФУ і подає заявку на зміну даних.

Скорочення випадку неможливе – для попереднього МВТН не було створено ЕЛН (електронний листок непрацездатності)


Біля поля «Номер попереднього висновку в eZdorovya» натискаємо позначку посилання (блакитного кольору). На екрані має відкритися сторінка з переглядом попереднього висновку тимчасової непрацездатності. Перевіряємо яка помилка вказана в полі «Деталі помилки взаємодії з ЕРЛН». Виправляємо помилку в попередньому МВТН.

Помилки обробки з боку ЕРЛН

Помилка ЕСОЗ! Виклик в ЄРЛН не успішний

Якщо виникає така помилка лікарю потрібно:

 • Перевірити дані, що вказані в електронній медичній карті пацієнта.
 • Оновити дані пацієнта в eZdorovya.
 • Надіслати МВТН повторно.
Помилка обробки з боку ЕРЛН! Не знайдено страхувальника

Така помилка може виникати, коли роботодавець не заключив договір на страхування пацієнтів або інші помилки з боку роботодавця, наприклад, роботодавець не подав звіт і не сплатив податок.

Потрібно пам’ятати, що робота лікаря на цьому кроці завершена.

Для вирішення проблеми пацієнт може звернутись в ПФУ або до роботодавця.

Помилка ЕСОЗ! Виклик в ЕРЛН не успішний

Така помилка може виникати, коли, наприклад, дані по пацієнту застарілі/не оновлені.

У вирішенні проблеми можуть допомогти два простих кроки:

 1. Оновити дані по пацієнту (це може зробити як лікар первинки, так і лікар вторинної ланки) та надіслати в eZdorovya.
 2. Повторити відправку МВТН.

Якщо у пацієнта декларація 2018 року без ІПН або паспорту – потрібно додати інформацію, оновити персону та надіслати зміни в e-Health.

1202: “Помилка однозначного пошуку в РЗО / Перевірте коректність ПІБ та документ” або “Помилка обробки з боку ЕРЛН! В РЗО не знайдено ПІБ, РНОКПП”

Причиною може бути помилка в ПІБ, чи ІПН, чи в даті народження, чи в паспорті пацієнта.

Що робити лікарю:

 • Перевірити РНОКПП, ПІБ, серія та номер паспорту, дату народження. Та надіслати зміни в ЕСОЗ шляхом натискання відповідної кнопки та підтвердження дій за допомогою 4-х значного коду від пацієнта.
 • Після цього перевідправте МВТН.

У випадку, якщо дані в ЕМК вказані вірні, зміни в ЕСОЗ надіслані, а помилка залишається активною – пацієнту необхідно звернутись до роботодавця та на гарячу лінію ПФУ для перевірки персональних даних, що внесені в Реєстр застрахованих осіб (РЗО).

1102: ЕЛН створено успішно в статусі “Недійсний” (існує інший випадок непрацездатності з іншої причини)

ЕЛН на підставі МВТН створено успішно але в статусі недійсний. ЦЕ значить що на поточний момент в ЕРЛН існує інший ЕЛН з причиною, яка не може бути скороченою новим випадком.

1201: Непрацездатну особу не знайдено в Реєстрі застрахованих осіб

За отриманими від ЕСОЗ персональними даними пацієнта не вдалося ідентифікувати особу в Реєстрі застрахованих осіб. Ймовірні причини:

 • особа насправді відсутня в РЗО;
 • некоректні відомості про РНОКПП (або серію та номер паспорту у разі відсутності) в реєстрі пацієнтів;
 • некоректні відомості про РНОКПП (або серію та номер паспорту у разі відсутності) в РЗО

За потреби перевірити та актуалізувати дані про пацієнта. Пацієнт повинен надати лікарю коректні персональні дані та перевірити інформацію про себе в РЗО.

1203: Помилка однозначного пошуку в РЗО / За направленими персональними даними знайдено більше однієї особи / Перевірте ПІБ та документ особи

За отриманими від ЕСОЗ персональними даними пацієнта не вдалося ОДНОЗНАЧНО ідентифікувати особу в Реєстрі застрахованих осіб але було знайдено більше 1 співпадіння по РНОКПП або серії номеру паспортного документа. Ймовірні причини:

 • некоректні відомості про прізвище, ім’я та по-батькові або некоректний номер паспортного документу (для осіб, що відмовилися від РНОКПП) в реєстрі пацієнтів;
 • некоректні відомості про прізвище, ім’я та по-батькові або некоректний номер паспортного документу (для осіб, що відмовилися від РНОКПП) в РЗО

За потреби перевірити та актуалізувати дані про пацієнта. Пацієнт повинен надати лікарю коректні персональні дані та перевірити інформацію про себе в РЗО.

1301: Відсутня інформація про трудові відносини на дату початку періоду непрацездатності

За отриманими від ЕСОЗ персональними даними пацієнта особу БУЛО ідентифіковано в Реєстрі застрахованих осіб. Ймовірні причини:

 • особа на поточний момент не перебуває в жодних трудових відносинах;
 • відомості про початок трудових відносин ще не надано до РЗО;
 • інші причини відсутності інформації в РЗО

Надати пацієнту рекомендацію звернутися до роботодавця та/або ПФУ і після вирішення питання на стороні РЗО – перевідправити МВТН повторно за зверненням пацієнта. Пацієнту треба звернутися до роботодавця та/або ПФУ для забезпечення вирішення питання.

1401: Направлений МВТН вже було оброблено

МВТН направляється до ЕРЛН повторно після отримання коду результату 1101 або 1102.

3204: Скорочення  випадку неможливе – для попереднього МВТН не було створено ЕЛН

В МВТН, який мав скоротити випадок непрацездатності, вказано відомості про попередній МВТН, на підставі якого в ЕРЛН не було створено ЕЛН. У разі отримання такого результату, варто перевірити який результат було отримано по попередньому МВТН.

Перевірити який результат було отримано по попередньому МВТН

4201: Продовження випадку неможливе – для попереднього МВТН не було створено ЕЛН

В МВТН, який мав продовжити випадок непрацездатності, вказано відомості про попередній МВТН, на підставі якого в ЕРЛН не було створено ЕЛН. У разі отримання такого результату, варто перевірити який результат було отримано по попередньому МВТН.

Перевірити який результат було отримано по попередньому МВТН.

4205: Продовження випадку неможливе – випадок непрацездатності, який продовжується уже завершено новим МВТН іншої категорії

Випадок непрацездатності, який потрібно було продовжити на підставі МВТН,  не може бути продовжено оскільки він був скорочений при створенні нового ЕЛН в межах іншого випадку непрацездатності.

5201: Статус “Помилково сформований” було встановлено раніше

Для ЕЛН, створеного на підставі МВТН, щодо якого до ЕРЛН було направлено інформацію про скасування, було УЖЕ встановлено статус “Помилково сформований” РАНІШЕ.

5204: ЕЛН створений за таким МВТН відсутній у реєстрі

На підставі МВТН який помічено як помилковий в ЕРЛН не було створено ЕЛН. У разі отримання такого результату, варто перевірити який результат було отримано по попередньому МВТН.

Помилки обробки з боку ЕСОЗ (eZdorovya, eHealth)

Помилка ЕСОЗ! Дозволену затримку між подіями створення і підписання висновку вичерпано

Від створення чернетки на її підписання дається лише 48 годин (збільшено до 5 днів). Підписання після цього неможливе.

Створити новий МВТН із зазначенням потрібних дат, якщо дата початку не перевищуватиме -5 днів.

Помилка ЕСОЗ! Невірна дата початку періоду дії документу

Виникає, коли дата документу пацієнта вказана невірно.

Потрібно оновити пацієнта в eHealth з правильними даними. Повторно підписати МВТН.

1103: Помилка ЕСОЗ! Кінцева дата нового МВТН співпадає з існуючою

Створити новий МВТН з правильною датою.

Помилка ЕСОЗ! Контент висновку не збігається з підписаним

Повторно підписати МВТН.

Помилка ЕСОЗ! Телефон не знайдено в наданому Auth Method (Методі ідентифікації)

Потрібно оновити дані пацієнта. Створити новий МВТН.

Особливості категорій при створенні МВТН

На даний момент є 9 категорій, за якими можна виписати медичний висновок.

Догляд за хворою дитиною

Перша категорія – «Догляд за хворою дитиною». Посилаючись на Наказ МОЗ України від 01.06.2021 № 1066 «Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки», медичний висновок цієї категорії формується на підставі медичного запису про пацієнта віком до 14-ти років або дитину з інвалідністю до 18-ти років та висновку лікуючого лікаря, який здійснюватиме догляд за пацієнтом.

Також система дає підказки, коли ми наводимо курсор на потрібне інформативне поле праворуч від вкладок «Дані пацієнта, який отримує медичну допомогу» і «Дані непрацездатної особи». В цих підказках є опис даних, які потрібні вказати.

Випадок тимчасової непрацездатності «Догляд за хворою дитиною» не може перевищувати 14 календарних днів в амбулаторних умовах для дитини віком до 14-ти років або дитини з інвалідністю до 18-ти років для особи, яка здійснює догляд, окрім випадків необхідності сумісного перебування з пацієнтом під час його госпіталізації. У випадках необхідності сумісного перебування особи в періоді тимчасової непрацездатності не може перевищувати тривалості перебування пацієнта у стаціонарі.

Обсервація та/або самоізоляція SARS-CoV2

Медичний висновок категорії «Обсервація та/або самоізоляція SARS-CoV2» формується під час дії карантину з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом. Він створюється на підставі медичного запису про медичний огляд, надання консультації або лікування, внесеного до електронної системи охорони здоров’я, та висновку лікуючого лікаря про тимчасову непрацездатність на період перебування особи на самоізоляції, обсервації в тимчасових закладах охорони здоров’я, спеціалізованих шпиталях, інших закладах охорони здоров’я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Догляд за хворим членом сім’ї

Медичний висновок категорії «Догляд за хворим членом сім’ї» формується лікуючим лікарем на підставі медичного запису про пацієнта віком від 14-ти років та висновку лікуючого лікаря про тимчасову непрацездатність особи, яка здійснюватиме догляд за пацієнтом. Випадок тимчасової непрацездатності за цією категорією не може перевищувати 3-ох календарних днів при лікуванні в амбулаторних умовах. У виняткових випадках із врахуванням важкості хвороби члена сім’ї, період дії такого випадку тимчасової непрацездатності може становити до 7-ми календарних днів.

Догляд за дитиною у разі хвороби особи, яка доглядає за дитиною

Такий медичний висновок формується лікуючим лікарем на період випадку тимчасової непрацездатності пацієнта на підставі медичного запису про пацієнта, вік якого має становити не менше 14-ти років, і який фактично здійснює догляд за дитиною віком до 3-ох років або за дитиною з інвалідністю до 18-ти років, та висновку про тимчасову непрацездатність особи, яка здійснюватиме такий догляд.

Ортопедичне протезування

Медичний висновок такої категорії формується на підставі медичного запису про лікування, внесеного до електронної системи охорони здоров’я, та висновку лікуючого лікаря суб’єкта господарювання, у якому надається пацієнту вторинна спеціалізована медична допомога у стаціонарних умовах за однією з лікарських спеціальностей «Ортопедична стоматологія», «Ортопедія та травматологія» або «Дитяча ортопедія та травматологія».

Лікування в санаторно-курортному закладі

Такий медичний висновок формується лікуючим лікарем на весь період лікування в санаторно-курортному закладі.

Захворювання або травма загального характеру

Це найбільш розповсюджена категорія. За цією категорією медичний висновок формується на підставі медичних записів про стан здоров’я функцій організму пацієнта та висновку лікуючого лікаря; на підставі медичного запису про виписку пацієнта зі стаціонару та висновку лікуючого лікаря, який здійснює направлення пацієнта для продовження лікування в реабілітаційному закладі.

Лікуючим лікарем реабілітаційного закладу може бути сформований медичний висновок цієї категорії для встановлення тимчасової непрацездатності на період лікування в реабілітаційному закладі після перенесених захворювань та травм.

Направлення для продовження лікування в реабілітаційному закладі здійснюється лікуючим лікарем із врахуванням медичних показань для проведення заходів із реабілітації у сфері охорони здоров’я, на підставі об’єктивного стану хворого, результатів попереднього лікування, даних лабораторних, інструментальних, рентгенологічних, функціональних обстежень.

Медичний висновок категорії «Захворювання або травма загального характеру» формується особисто лікуючим лікарем в амбулаторних та стаціонарних умовах надання медичних послуг, на період до наступного огляду або прогнозованого періоду завершення випадку тимчасової непрацездатності, на період, який не може перевищувати 30 календарних днів. У разі, якщо тимчасова непрацездатність пацієнта продовжується та становить понад 30 календарних днів, випадок тимчасової непрацездатності може бути продовжений за результатом медичного огляду пацієнта лікуючим лікарем шляхом формування нового медичного висновку без становлення відмітки про початок нового випадку тимчасової непрацездатності.

Переведення особи на легшу роботу

Медичний висновок цієї категорії формується у зв’язку з професійним захворюванням, захворюванням на туберкульоз або іншими хворобами, передбаченими законодавством, через які рекомендується переведення особи на легшу роботу, а також для осіб, які є бактеріоносіями, за результатами експертизи тимчасової втрати працездатності, та на підставі медичних записів про стан здоров’я функцій організму пацієнта та висновку лікуючого лікаря про тимчасову непрацездатність у випадку, якщо пацієнт непрацездатний за своїм місцем роботи і може повноцінно виконувати іншу роботу без порушення процесу лікування.

Тимчасове переведення пацієнта на іншу роботу у зв’язку з професійним захворюванням назначається лікуючим лікарем відповідно до переліку професійних захворювань, затверджених Постановою Кабінету Міністрів 8.11.2000 №1662.

При формуванні медичного висновку категорії «Переведення особи на легшу роботу» період тимчасового переведення працівника на іншу роботу у зв’язку з хворобою може становити до 2-ох місяців із дотриманням термінів продовження випадку тимчасової непрацездатності. У разі, якщо тимчасова непрацездатність пацієнта продовжується та становить понад 2 місяці, випадок тимчасової непрацездатності може бути продовжений за результатом медичного огляду пацієнта лікуючим лікарем шляхом формування нового медичного висновку без становлення відмітки про початок нового випадку тимчасової непрацездатності.

Вагітність та пологи

Медичний висновок цієї категорії формується на період, який включає 70 календарних днів до пологів і 56 календарних днів після пологів, та 70 календарних днів після пологів у разі народження двох і більше дітей або ускладнених пологів.

Медичний висновок категорії «Вагітність та пологи» формується на 30-ому тижні. Для жінок, які належать до 1-3-ої категорії постраждалих внаслідок аварії на ЧС, висновок формується на 27-ому тижні вагітності тривалістю 180 календарних днів (90 днів до і після пологової тимчасової непрацездатності).

При передчасних пологах до 30-ого тижня період медичного висновку цієї категорії становить 140 календарних днів у разі народження живої дитини. У випадку мертвонародження при таких пологах – 70 календарних днів.

У разі передчасних або багатоплідних пологів, виникнення ускладнень під час пологів або в післяпологовому періоді на підставі медичного запису формується медичний висновок на 14 календарних днів, окрім передчасних пологів до 30-ти тижнів вагітності та жінок, які відносяться до 1-3-ої категорії постраждалих внаслідок аварії на ЧС.

Формування медичного висновку категорії «Вагітність та пологи» для жінок, постраждалих внаслідок аварії на ЧС, на 180 календарних днів здійснюється лікуючим лікарем за умови пред’явлення такою пацієнткою посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, виданого в порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Також ця категорія передбачає можливість встановити початок періоду дійсності більше, ніж +-5 днів від поточної дати.

Офіційні документи щодо створення МВТН

Помилки обробки з боку ЕРЛН

Всі помилки тут.

Помилка ЕСОЗ! Виклик в ЄРЛН не успішний

Якщо виникае така помилка лікарю потрібно:

 • Перевірити дані, що вказані в електронній медичній карті пацієнта.
 • Оновити дані пацієнта в eZdorovya.
 • Надіслати МВТН повторно.

Помилка обробки з боку ЕРЛН! Не знайдено страхувальника

Така помилка може виникати, коли роботодавець не заключив договір на страхування пацієнтів або інші помилки з боку роботодавця, наприклад, роботодавець не подав звіт і не сплатив податок.

Потрібно пам’ятати, що робота лікаря на цьому кроці завершена.

Для вирішення проблеми пацієнт може звернутись в ПФУ або до роботодавця.

Помилка ЕСОЗ! Виклик в ЕРЛН не успішний

Така помилка може виникати, коли, наприклад, дані по пацієнту застарілі/не оновлені.

У вирішенні проблеми можуть допомогти два простих кроки:

 1. Оновити дані по пацієнту (це може зробити як лікар первинки, так і лікар вторинної ланки) та надіслати в eZdorovya.
 2. Повторити відправку МВТН.

Якщо у пацієнта декларація 2018 року без ІПН або паспорту – потрібно додати інформацію, оновити персону та надіслати зміни в e-Health.

Помилка обробки з боку ЕРЛН! В РЗО не знайдено ПІБ, РНОКПП

Причиною може бути помилка в ПІБ, чи ІПН, чи в даті народження, чи в паспорті пацієнта.

Що робити лікарю:

 • Перевірити РНОКПП, ПІБ, серія та номер паспорту, дату народження. Та надіслати зміни в ЕСОЗ шляхом натискання відповідної кнопки та підтвердження дій за допомогою 4-х значного коду від пацієнта.
 • Після цього перевідправте МВТН.

У випадку, якщо дані в ЕМК вказані вірні, зміни в ЕСОЗ надіслані, а помилка залишається активною – пацієнту необхідно звернутись до роботодавця та на гарячу лінію ПФУ для перевірки персональних даних, що внесені в Реєстр застрахованих осіб.

Запитання лікарів щодо створення МВТН

Чи може лікарняний отримати пацієнт, який не має паспорта?

Так. Він може отримати лікарняний за умови, що має посвідку на постійне місце проживання, посвідчення біженця чи інші документи.

Що таке “Помилка 400”?

“Помилка 400” означає “ще в обробці” або “ще не було відправлено”. Потрібно перевірити, в першу чергу, метод аутентифікації, а також чи співпадає КЕП з даними підписанта і чи правильно він авторизований.

Як створити МВТН для неідентифікованого пацієнта?

Потрібно внести всі дані по неідентифікованому пацієнту, створити взаємодію на момент поступлення. Далі створити МВТН. Коли буде встановлено його особу – об’єднати карти цих пацієнтів і видати МВТН на основі вже сформованих медичних записів.

Чи потрібно скорочувати МВТН пацієнтам, які померли?

Ні, не потрібно. Лікар не робить додаткових дій.

Чи потрібно видавати е-лікарняні військовим?

Ні, поки вони отримують довідки спеціальної форми.

Якщо медичний висновок видано в іншому закладі, я буду бачити коли він був створений?

Так, перед створенням МВТН під пацієнтом є відповідна кнопка “Пошук висновків в eZdorovya”, яка дозволяє переглянути МВТНи у ЦБД. А також, ящко у пацієнта вже є на цей період активний МВТН і ви створюєте свій, після підписання ви побачите відповідний статус (продовження або скорочення терміну лікарняного, в залежності які дати ви вказали). Якщо попередні МВТН був створений в рамках вашого ЗОЗу, ви побачите посилання на попередній МВТН і зможете його переглянути, якщо МВТН був створений в ішному ЗОЗ необхідно буде підтвердження пацієнта на перегляд попереднього МВТН.

Чи можливо зробити висновок на базі медичного запису, зробленого іншим лікарем?

Можна, це пов’язано із тим, що якщо, до прикладу, пацієнта привозить швидка медична допомога в ніч з п’ятниці на суботу чи в ніч з суботи на неділю, а на приймальному відділені працює терапевт чи хірург чи черговий лікар приймального відділення.

Що робити, якщо через декілька днів хворий каже, що травма невиробнича, а в перший раз він вказав травму як виробничу?

Створити новий МВТН, який буде продовженням першого і поставити галочку, якщо виробнича, чи не ставити, що травма невиробнича.

Якщо пацієнт одужав та виписується раніше прогнозованої дати? При продовженні МВТН треба створювати ще одну взаємодію? На який період можна відкривати МВТН, якщо пацієнт перебуває на стаціонарі більше 30 днів?

Так, створюєте нову взаємодію, далі новий МВТН, де вказується нова дата кінця періоду дійсності.

Створити новий МВТН і додаєте к-ть днів, яку вважаєте за потрібне.

Якщо Медичний заклад уведе медичний висновок тимчасової непрацездатності в системі h24, то автоматично, неможливо виписувати паперовий варіант листків непрацездатності, так чи ні?

В наказі МОЗ 1066, на момент перехідного періоду ще можна створювати листки непрацездатності у паперовій формі. До 1 вересня 2021 року.

При надходженні стаціонарного хворого як провести цього пацієнта при госпіталізації, щоб відкрити лікарняний? Діагноз ставимо попередній, а потім при виписці цього хворого ставимо завершення епізоду і діагноз ставимо заключний?

Пацієнту на момент госпіталізації створюється медичний запис, клас взаємодії – стаціонарна допомога, на момент виписки – лікар вже розуміє основний діагноз і проставляє саме його. Створюємо госпіталізації, попередній запис, а далі МВТН про тимчасову непрацездатність.

Чи потрібно робити зміни в МВТН, якщо в ході лікування клінічний діагноз змінився?

Можна не робити зміну діагнозу, якщо в процесі лікування міняється клінічний діагноз пацієнта.

Як бути, якщо хворий захворів в неділю, після обіду, визивав швидку допомогу (ШД), лікарнянмн потрібно, а сімейний лікар працює в понеділок і лікарняний потрібно виписувати минулим днем, раніше ми телефонували на ШД і уточнювали про цей виклик, робили відмітку в амб. карточці і потім виписували лікарняний минулим днем.

Тут можна виписати лише вчорашнім днем і ніяких варіантів більше немає, тому якщо пацієнт каже, що йому не потрібен лікарняний, то краще створювати МВТН в будь-якому випадку, а потім позначити як недійсний.

Остаточні данні для формування електронного лікарняного будуть формуватися на основі заключного МВТН?

Так, правильно, фінальні дані формуються на основі заключного МВТН.

Прошу роз’яснити процес скерування довгохворіючих пацієнтів на МСЕК в рамках наказу №1066. Адже лікуючий лікар має право на безперервне лікування і оформлення МВТН лише до 120 днів. Яким буде принцип оформлення МВТН на період зі 120 дня по дату безпосереднього огляду пацієнта на МСЕК?

Процеси скерування пацієнтів на МСЕК описано в Змінах до наказу МОЗ №189. Даний файл Ви можете знайти за наступним посиланням.

У разі наявності в пацієнта стійкого чи необоротного характеру захворювання, а також у разі безперервної тимчасової непрацездатності, що засвідчена медичними висновками, не пізніше ніж через 120 днів (а у випадках, коли випадок тимчасової непрацездатності переривався, то не пізніше, ніж через 156 днів) із дня її настання чи у зв’язку з одним і тим самим захворюванням, а у разі захворювання на туберкульоз – протягом 10 місяців з дня настання непрацездатності, лікуючий лікар суб’єкта господарювання ініціює питання перед ЛКК щодо направлення хворого на МСЕК шляхом заповнення форми первинної облікової документації № 088/0 «Направлення на медико-соціальну-експертну комісію (МСЕК)» відповідно до вимог Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації № 088/о «Направлення на медико-соціально-експертну комісію (МСЕК)», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974.

Вебінари з відповідями на запитання про створення МВТН

26.07.2021

27.07.2021

28.07.2021

29.07.2021

Відповіді на найпоширеніші питання від лікарів до НСЗУ

Пацієнт Марія зламала руку в ніч п’ятниці та одразу звернулась до травмпункту. Її сімейний лікар веде прийом з ранку понеділка.
Хто і коли створює МВТН Марії?

Лікуючий лікар має створити МВТН пацієнту одразу після надання йому ургентної медичної допомоги, оскільки саме він встановив діагноз та ПРОВІВ ЕКСПЕРТИЗУ тимчасової непрацездатності пацієнта.

Тобто, датою відкриття МВТН та ПОЧАТКОМ строку дії е-лікарняного має бути дата, коли лікар особисто здійснив експертизу та встановив НАЯВНІСТЬ тимчасової непрацездатності пацієнта.

Оскільки Марія зламала руку в ніч на п’ятницю, то скоріш за все вона саме вночі звернулась за медичною допомогою у травмпункт, де черговий лікар ВСТАНОВИВ ДІАГНОЗ, надав їй необхідну медичну допомогу та після цього створив медичний висновок про тимчасову непрацездатність.

Скільки часу є в лікаря, який створив чернетку МВТН для того, щоб її підписати?

Лікар може підписати чернетку для будь-якої категорії МВТН впродовж 48 годин після створення такої чернетки.

Протягом якого часу лікар може скасувати МВТН?

Лікар може скасувати МВТН протягом 5 днів з дня підписання.

Який механізм формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність? Де про це написано?

Механізм формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я суб’єктами господарювання визначений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01 червня 2021 року № 1066 “Деякі питання формування медичних висновків та проведення їхньої перевірки”.

Чи можуть фельдшери формувати медичні висновки про тимчасову непрацездатність?

Ні, відповідно до Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність у Реєстрі медичних висновків в електронній охороні здоров’я затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01 червня 2021 року № 1066, формування медичних висновків в Реєстрі ідентифікованим пацієнтам здійснюється лікуючим лікарем який безпосередньо надає медичну допомогу та проводить експертизу тимчасової непрацездатності при пред’явленні паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу непрацездатного і не може бути платною послугою в суб’єктів господарювання незалежно від форми власності.

Як створити МВТН пацієнту, що поступив без свідомості?

Якщо пацієнт потрапив до лікарні без свідомості і його неможливо ідентифікувати, лікар реєструє його (в Реєстрі пацієнтів в електронній системі охорони здоров’я) як неідентифіковану особу.

Для такого пацієнта формується медичний висновок про тимчасову непрацездатність на підставі медичних записів про неідентифікованого пацієнта.

Після того, як пацієнт прийде до тями, лікар його ідентифікує, поєднує запис з попереднім (неідентифікованої особи) та формує йому новий медичний висновок на підставі цього медичного запису.

Інформація до ЕРЛН (Єдиного реєстру листків непрацездатності) потрапляє після формування МВТН для ідентифікованого пацієнта.

Як скоротити дію МВТН?

МВТН за своєю суттю не скорочуються. Лікуючий лікар зафіксувавши початок випадку тимчасової непрацездатності встановивши дату початку його строку дії та прогнозовану дату завершення може скоротити тривалість такого випадку шляхом формування нового МВТН з актуальними на дату висновку за результатами нової експертизи тимчасової непрацездатності з відповідними такому висновку датами строку дії.

Поточний випадок тимчасової непрацездатності скорочується новим МВТН в рамках того ж випадку тимчасової непрацездатності (наприклад,ОРВІ і ОРВІ) шляхом встановлення оновленої дати завершення.

Поточний випадок тимчасової непрацездатності скорочується новим МВТН з відміткою про початок нового випадоку тимчасової непрацездатності в межах однієї категорії медичних висновків (наприклад, інший діагноз, аніж первинний, в рамках однієї категорії «Загальні захворювання»).

Чи потрібно створювати МВТН пацієнту, який немає офіційного місця роботи або пенсіонеру, якому не буде сформовано е-лікарняний?

Лікар, який в процесі надання ним допомоги зробив висновок про наявність у пацієнта тимчасової непрацездатності, МАЄ ОБОВ’ЯЗКОВО створити йому МВТН.

На створення лікарем медичного висновку про тимчасову непрацездатність не впливає ні офіційне працевлаштування людини, ні те чи вона взагалі працює.

Медичний висновок про тимчасову непрацездатність – засвідчує те, що людина є непрацездатною з медичної точки зору. Підтвердження наявності МВТН не для отримання страхових виплат, а в інших випадках (дача свідчень в суді, пред’явлення в інших структурах як факт тимчасової відсутності, підтвердження відсутності здобувачів вищої освіти на навчанні т.д.). З метою використання МВТН на підтвердження факту непрацездатності у наведених випадках буде забезпечена можливість отримання інформації про МВТН на Порталі Дія.

Як формувати МВТН в стаціонарі? Раніше листки непрацездатності видавались при виписці пацієнта

Коли пацієнт госпіталізується необхідно зафіксувати взаємодію в ЗОЗ. На день поступлення лікар фіксує стан пацієнта і на підставі нього відразу формує МВТН. При виписці пацієнта на підставі медичного запису про виписку лікуючий лікар може також створити МВТН з метою уточнення строку завершення періоду непрацездатності або ж для продовження випадку тимчасової непрацездатності для амбулаторного доліковування (на строк не більше 3 днів після виписки) .

Якщо є проблеми з електропостачанням, або відсутній інтернет, як створити медичний висновок? Або продовжити?

Дозволяється формування лікуючим лікарем медичних висновків не пізніше п’яти днів з дня, коли лікуючим лікарем було встановлено факт тимчасової непрацездатності особи, у разі недоступності електронної медичної інформаційної системи або неможливості обміну даними між електронною медичною інформаційною системою та центральною базою даних електронної системи охорони здоров’я через їхню технічну несправність, або у разі відсутності відповідної технічної можливості в електронній системі охорони здоров’я.

Чи потрібно відкривати е-Лікарняний для військовослужбовців чи працівників МВС? 

МВТН лікар формує в електронній медичній картці пацієнта. Для надання медичної допомоги та формування МВТН лікуючий лікар не потребує визначення точного місця роботи або служби пацієнта.

Лікар видав одночасно і паперовий, і електронний листки непрацездатності (оскільки не був впевнений, що ЕЛН сформувався). Чи правомірно у таких випадках видавати паперовий ЛН?

З 01 жовтня мають видаватися тільки електронні листки непрацездатності, виключення становлять тільки наступні випадки:

 1. продовження та закриття листків непрацездатності, що були видані до 01 жовтня;
 2. спливу строку, протягом якого лікуючий лікар може внести зміни до медичного висновку про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я. У такому випадку рішення про видачу листка непрацездатності приймає лікарсько-консультативна комісія закладу охорони здоров’я, а за її відсутності головний лікар закладу;
 3. перебування у післяпологовій відпустці у зв’язку з усиновленням дитини – до виникнення технічної можливості внесення органами опіки та піклування  до Електронного реєстру листків непрацездатності відомостей про факт усиновлення дитини на підставі рішення суду про усиновлення;
 4. виникнення технічних помилок щодо передачі даних між Електронним реєстром листків непрацездатності та Реєстром медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я – до усунення таких помилок.  У такому випадку листок непрацездатності видається на підставі висновку Пенсійного фонду України про наявність технічної помилки.

Для того аби впевнитись у створенні медичного виснока про тимчасову непрацездатність, лікар може уточнити, що на номер телефону, зазначений як метод аутентифікації, що належить пацієнту надіслано смс-повідомлення із номером МВТН і, у разі необхідності, додатково роздрукувати пацієнту інформаційну довідку щодо сформованого медичного висновку.

Разом з тим, пацієнт також має контролювати процес створення відповідних документів. Тобто, у разі відсутності смс, попросити лікуючого лікаря перевірити внесені до системи відомості  та роздрукувати інформаційну довідку.

Як виправити помилку, яку зробив лікар про формування МВТН? Наприклад, створив МВТН як первинний випадок замість продовження.

Щоб внести зміни до медичного висновку про тимчасову непрацездатність, створіть новий запис у Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я з одночасним проставленням відмітки про скасування запису, до якого вносите зміни. Початковий зміст інформації, що міститься в медичному висновку, зберігається в центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я та не підлягає зміні чи видаленню.

При цьому, варто враховувати обмеження щодо терміну внесення змін до МВТН – лікуючий лікар може внести зміни протягом 7 днів після формування такого медичного висновку.

Яким чином відбувається взаємодія з ЛКК? 

За ЛКК залишається контролююча функція за призначення лікування за коректність лікування. Рішення про тимчасову непрацездатність зараз приймається лікарем одноосібно.

До основних завдань ЛКК зараз належить:

1) видача документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність особи, а саме:

 • форму рішення для встановлення причинно-наслідкового зв’язку захворювання з умовами праці;
 • висновки або рекомендації щодо догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку, а в разі, коли дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний),- до досягнення дитиною 16-річного віку.

2) здійснення направлення хворих на огляд та обстеження до МСЕК для встановлення інвалідності;

3) надання до МСЕК документів хворого, направленого на огляд та обстеження;

4) вжиття заходів щодо перевірки та усунення недоліків у суб’єкта господарювання, що були виявлені Фондом соціального страхування України за результатом перевірки обґрунтованості медичних висновків про тимчасову непрацездатність (у разі звернення керівника суб’єкта господарювання).

5) надає керівнику суб’єкта господарювання аналіз якості експертизи тимчасової непрацездатності, пропозиції щодо відповідності фахівців займаним посадам, кваліфікаційним категоріям, про накладання дисциплінарних стягнень та передачу справ у слідчі органи;

6) участь у встановленому порядку у засіданнях МСЕК.

Які надавачі медичних послуг можуть працювати з МВТН?

БУДЬ-ЯКИЙ НАДАВАЧ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ З МЕДИЧНИМ ВИСНОВКОМ ПРО ТИМЧАСОВУ НЕПРАЦЕЗДАТНІСТЬ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД:

 • форми власності (будь-то державна установа, державний заклад, комунальне некомерційне підприємство, ТОВ чи ФОП) або
 • наявності у нього договору з НСЗУ

ЄДИНИМИ ВИМОГАМИ, яким мають відповідати надавачі медичних послуг для роботи з МВТН є:

 • чинна ліцензія на медичну практику
 • відомості про надавача верифіковані НСЗУ в електронній системі охорони здоров’я

Не мають право на формування медичних висновків в Реєстрі: лікарі центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станцій переливання крові, закладів судово-медичної експертизи, бальнеологічних лікарень, грязелікарень, косметологічних і курортних поліклінік; лікуючі лікарі суб’єктів господарювання всіх форм власності при косметологічних втручаннях без медичних показань.

Чи матимуть фізичні особи-підприємці право на формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність?

Так.

Відповідно до Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність у Реєстрі медичних висновків в електронній охороні здоров’я затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01 червня 2021 року № 1066, право на формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність мають лікуючі лікарі закладів охорони здоров’я та фізичних осіб-підприємців, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Чи зможуть ЗОЗ і в яких випадках надалі видавати паперові бланки листків непрацездатності?

Під час дії перехідного періоду особам можуть видаватися і електронні лікарняні, і паперові листки непрацездатності. Під час перехідного періоду обидва види документів є підтвердженням встановленого факту тимчасової непрацездатності та підставою для здійснення страхових виплат застрахованим особам.

Рішення про вид документу (електронний чи паперовий), що видаватиметься пацієнту для підтвердження його тимчасової непрацездатності, приймає лікуючий лікар залежно від технічної можливості закладу охорони здоров’я, у якому він працює.

Лікуючий лікар приймає таке рішення на підставі вимог Інструкції по роботі з медичними висновками про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я та листками непрацездатності на період дії перехідної моделі, затвердженої наказом МОЗ від 01.06.2021 № 1066 (далі – Інструкція).

Відповідно до вимог Інструкції, якщо листок непрацездатності відкривається за формою, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03 листопада 2004 року № 532/274/136-ос/1406, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2004 року за № 1454/10053, (далі – листок непрацездатності) за одним випадком тимчасової непрацездатності, то його продовження до повного закриття незалежно від того, у якого суб’єкта господарювання продовжує лікування пацієнт, відбувається виключно в паперовій формі, навіть якщо суб’єкт господарювання протягом періоду непрацездатності особи, у якої є відкритий листок непрацездатності, перейшов на формування медичних висновків у Реєстрі.

У разі якщо особі, у якої відкритий листок непрацездатності, працівник суб’єкта господарювання встановлює факт тимчасової непрацездатності за новим випадком тимчасової непрацездатності і в цей період у суб’єкта господарювання наявна технічна можливість формування медичних висновків у Реєстрі, то лікуючий лікар суб’єкта господарювання за новим випадком тимчасової непрацездатності формує медичний висновок у Реєстрі.

Під час продовження листків непрацездатності, виданих до 01 вересня 2021 року, суб’єкти господарювання керуються вимогами Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 листопада 2001 року № 455, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 грудня 2001 року за № 1005/6196, Положення про експертизу тимчасової непрацездатності, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 09 квітня 2008 року № 189, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 липня 2008 року за № 589/15280.

Передбачається, що з 1 жовтня 2021 року всі заклади охорони здоров’я мають перейти на формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність. Водночас паперовий листок непрацездатності підлягатиме оплаті ще протягом 12 місяців з моменту його видачі.

Виключення є випадки, в яких дозволятиметься видати паперовий лікарний (до 01 лютого 2021 року), а саме:

 1. продовження та закриття листків непрацездатності, що були видані до 01 жовтня;
 2. спливу строку, протягом якого лікуючий лікар може внести зміни до медичного висновку про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я. У такому випадку рішення про видачу листка непрацездатності приймає лікарсько-консультативна комісія закладу охорони здоров’я, а за її відсутності головний лікар закладу;
 3. перебування у післяпологовій відпустці у зв’язку з усиновленням дитини – до виникнення технічної можливості внесення органами опіки та піклування  до Електронного реєстру листків непрацездатності відомостей про факт усиновлення дитини на підставі рішення суду про усиновлення;
 4. виникнення технічних помилок щодо передачі даних між Електронним реєстром листків непрацездатності та Реєстром медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я – до усунення таких помилок.  У такому випадку листок непрацездатності видається на підставі висновку Пенсійного фонду України про наявність технічної помилки.

Чи потрібно ЗОЗ мати сертифікат державної акредитації для проведення експертизи з тимчасової втрати працездатності та формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність?

Для ЗОЗ, які підтверджуватимуть факт тимчасової непрацездатності особи шляхом формування медичного висновку про тимчасову непрацездатність, сертифікат державної акредитації для проведення експертизи з тимчасової втрати працездатності не потрібен.

Ця норма не передбачена наказом МОЗ від 01.06.2021 № 1066 “Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки”.

Такому ЗОЗ достатньо мати чинну ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та відповідати вимогам наказу МОЗ від 01.06.2021 № 1066 “Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки”

Як ЗОЗ отримати можливість формувати медичні висновки про тимчасову непрацездатність?

Для цього заклад охорони здоров’я має бути підключений до електронної системи охорони здоров’я та мати медичну інформаційну систему, через яку працюватиме в електронній системі охорони здоров’я.

Як підключитися до електронної системи охорони здоров’я?

Із інформацією про підключення до електронної системи охорони здоров’я Ви можете ознайомитися за посиланням.

Яким чином відбувається взаємодія між різними МІСами при роботі с ЕЛН? Спостерігаються випадки, коли лікар нового ЗОЗ не бачить МВТН, сформованого попереднім лікарем, якщо вони працюють в різних МІС. 

В даній ситуації рекомендовано звертатися саме до техпідтримки медичної інформаційної системи того закладу, куди звернувся пацієнт, адже інформація про МВТН зберігається в центральній базі даних ЕСОЗ, до якої МІСи мають однаковий доступ.

Навіщо робити МВТН непрацюючим пенсіонерам?

Варто розділяти питання обов’язкового створення медичних висновків на два блоки:

Амбулаторна медична допомога. Медичний висновок створюється в разі встановлення тимчасової непрацездатності на основі відповідної експертизи з врахуванням збору страхового анамнезу.

Медична допомога, яка надається в стаціонарних умовах. МВТН автоматично створюється пацієнтам, які отримують стаціонарну медичну допомогу, віком від 14-ти років.

Обов’язкового створення МВТН всім пацієнтам немає на даний момент. Лікуючий лікар вирішує чи фіксувати медичний висновок в електронній системі охорони здоров’я.

Медичні висновки обмежені в періоді їх створення заднім числом. Відповідно, якщо пацієнту потрібне засвідчення тимчасової непрацездатності на момент виписки зі стаціонару, то лікар не матиме функціональної можливості. У більшості випадків медичний висновок буде створитися в день або на наступний день госпіталізації після обстеження стану цього пацієнта.

Створення медичних висновків для дітей необов’язкове. Дітям, які отримують стаціонарну медичну допомогу, опційно можна створити МВТН з категорії догляду за хворою дитиною для законного представника в разі потреби.

Які є особливості при створенні МВТН по вагітності та пологам?

Варто зазначити, такий МВТН може бути сформований в строк, починаючи з 30 тижня вагітності в загальних випадках або з 27 тижня для жінок, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, незалежно від дати звернення. Даний медичний випадок можна відкривати і після пологів.

Також в МВТН з цієї категорії вказується інформація про ускладнення при пологах, багатоплідність тощо. Кожен з цих аспектів дозволить відкрити медичний висновок на більший період. При звичайних одноплідних пологах можна буде відкрити МВТН на 156 днів, а при ускладненнях (чи з інших причин) можуть бути продовжені ще на 14 днів. Пацієнткам, які постраждали при ЧС, з 27 тижня створюється МВТН на 90 днів до і після пологів.

Чи формуються МВТН пацієнтам, які не мають паспорта громадянина України?

Так, формуються. Медичний висновок можна створювати пацієнтам, у яких є посвідчення біженця, посвідка на постійне проживання, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту тощо. Такий перелік документів передбачений Наказом 2755.

Чи означає цифра «1» після дефісу в номері продовженого медичного висновку, що вони проходять в системі як первинні?

Ні, зараз значення цифри після дефісу в номері листка про медичну непрацездатність немає значення. Первинний МВТН чи продовження визначає саме страховий випадок, який відображається в кабінеті Пенсійного фону України пацієнта.

Що таке «помилка 400» під час формування медичного висновку?

«Помилка 400» може відображатися при натисканні функції перевідправлення листків непрацездатності в електронний реєстр. Вона свідчить про те, що медичний висновок ще знаходиться в обробці. Відповідно після отримання успішної відповіді або ж можливої помилки від електронного реєстру листків непрацездатності, медичний висновок можна повторно відправити. Поки ви не отримаєте інформацію з Пенсійного фонду, перевідправляти медичний висновок не потрібно.

Як пацієнту під час візит до лікаря пересвідчитися, що його МВТН пройшов обробку, і він отримає лікарняні?

Варто наголосити, що лікар відповідальний за засвідчення факту втрати працездатності пацієнта. Тобто, лікар має пересвідчитись в тому, що медичний висновок зареєстровано. Оскільки НСЗУ працює з Пенсійним фоном України технічно в асинхронному режимі (з певними затримками в часі), під час прийому необов’язково чекати створення листка непрацездатності, тому що це може зайняти певний час. Обов’язково треба пересвідчитися в тому, що чернетка створена правильно і внесені дані коректні. Вона підписується і відправляється в електронну систему охорони здоров’я.

Пацієнту з методом автентифікації через СМС буде відправлено повідомлення про те, що йому створено медичний висновок і його номер. Це свідчить про успішну реєстрацію медичного висновку.

Для пацієнтів без номеру телефону варто перевірити статус в інтерфейсі медичної інформаційної системи. Такий статус може відображатися як «синхронізовано», «відправлено» чи «зареєстровано».

Інформація про опрацювання даних в Пенсійному фонді приходить зазвичай до хвилини, але може і затримуватися через певні проблеми в обміні.

Чи можна при переломах видавати медичний висновок відразу на 30-40 днів чи все-таки краще продовжувати кожні на 10 днів?

Таке питання вирішує лише лікар. Ми рекомендуємо орієнтуватися на період саме до наступного огляду чи візиту (тобто, до наступного перегляду стану пацієнта).
Варто зауважити, що медичні висновки категорії «загальне захворювання» за Наказом 1066 обмежені 30-ма календарними днями. Якщо лікар вважає, що стан пацієнта не буде особливо змінюватися протягом наступних 30-ти днів, і після їх закінчення пацієнт потребуватиме повторного перегляду, лікар може видати медичний висновок на максимальний період в 30 днів. Після повного обстеження цей медичний висновок відповідно до стану пацієнта може буде продовжити на потрібну кількість календарних днів.

Лікарняний виданий по 10 число місяця. Коли створювати медичний висновок для продовження: 10 чи 11 числа?

Оскільки зараз ще є труднощі в роботі електронного реєстру листків непрацездатності, то лікарю варто призначити пацієнту повторний візит на наступний календарний день після закінчення поточного медичного висновку.

Як створити медичний висновок пацієнту заднім числом, якщо він лікувався за кордоном і має документи, які це підтверджують?

Наказом 1066 і технічним можливостями передбачено, що в разі встановлення відмітки при створенні медичного висновку, що непрацездатність наступила за кордоном, то технічна перевірка дати початку непрацездатності не застосовується. Система дозволить лікарю створити медичний висновок заднім числом.

Варто зазначити, що підтверджуючі документи повинні бути перекладені на державну мову та нотаріально засвідчені.

Якщо дані в ЕСОЗ та медичній картці правильні, а є помилка в Реєстрі застрахованих осіб. В ПФУ за реєстраційним номером картки платника податків хворого немає. Працедавець повідомляє, що працевлаштування є офіційним, але вимагає паперовим листок непрацездатності. Що в цьому випадку робити лікареві?

В більшості випадків така помилка появляється через наявність некоректних даних в Реєстрі застрахованих осіб. Ці дані пацієнт може виправити сам, без лікаря, звернувшись в Пенсійний фонд.

В такому випадку лікар не може видати паперовий листок непрацездатності. Пацієнт має сам узгодити це питання з працедавцем.

Проте пацієнт може звернутися до лікаря для того, щоб перевідправити дані в Пенсійний фонд України по раніше сформованому медичному висновку. Для цього треба перейти в медкарту пацієнта, знайти потрібний медичний висновок і натиснути кнопку «Перевідправити в електронний реєстр листків непрацездатності».

Чи можливе технічне продовження медичного висновку на один день?

Так, це можливо. Його можна продовжити на термін від 1 дня і до максимальної кількості днів, затверджених Наказом 1066 по кожній з категорій.
Прийшли неоплачені випадки стаціонарного лікування. НСЗУ зарахувало до сплати як основну коротку взаємодію для створення МВТН. Що робити в такому випадку?
З боку оплат стаціонарних пролікованих випадків нічого не змінювалося. Для оплати продовжують враховуватися надані послуги, зафіксовані в рамках взаємодії з типом «виписка пацієнта, який вибув зі стаціонару». Саме виписка продовжує бути підставою для оплати і нарахування коштів за договором з НСЗУ.

Як продовжити МВТН зі стаціонарного лікування на амбулаторне доліковування?

За Наказом 1066 дозволено продовжувати медичний висновок стаціонарного випадку до 3-ох календарних днів для доліковування амбулаторно.
Для початку лікар фіксує стаціонарну виписку в електронній системі охорони здоров’я. Додаткових взаємодій створювати не треба. На підставі виписки зі стаціонару лікуючий лікар створює медичний висновок на продовження.

Чи потрібно в паперовій версії хвороби відображати створення МВТН та ЄРЛН після виписки?

Зараз немає виданих Міністерством охорони здоров’я нормативних актів чи розпоряджень для ведення будь-якої додаткової електронної чи паперової звітності по медичним висновкам про тимчасову непрацездатність.

Якщо потрібно надати статистику Міністерству охорони здоров’я, НСЗУ передає всі дані. Наказом 587 затверджено порядок ведення реєстру електронних медичних записів, записів про направлення та рецепти, передбачено скасування обов’язковості ведення ряду паперових форм.

Ведення паперових форм не є обов’язковим за умови ведення електронних медичних записів.

Чи можлива видача МВТН пацієнту без РНОКПП (ІПН)?

Так, видача медичного висновку без ІПН можлива в тому випадку, якщо пацієнт зареєстрований з відміткою про відмову від присвоєння такого номеру і підтверджуючим це документом. Це може бути, наприклад, сторінка паспорту або видана в податковій службі довідка, підтягнута в медичну картку пацієнта.
Ідентифікація такого пацієнта в Реєстрі застрахованих осіб буде проведена за його ПІП, датою народження та документом, який посвідчує особу.

Чернетка може бути підписана протягом 48 годин. Чи створиться е-лікарняний за два дні потому чи з моменту накладання КЕП?

Варто розділити дату початку непрацездатності та дату створення електронного документу. Датою створення буде той день, в який накладався КЕП. Дата початку непрацездатності буде вказано в чернетці. Відповідно з цією ж датою буде створено листок непрацездатності. Навіть якщо були проблеми з обміном через технічні несправності, листок непрацездатності буде створений з датами, раніше вказаними в медичному висновку.

Часто отримуємо листи від роботодавців про надання інформації про перебування працівників на лікуванні по МВТН. Як відповідати на офіційний лист?

В першу чергу, варто дотримуватися і посилатися на закон України про захист персональних даних та основи законодавства про охорону здоров’я, зокрема, про нерозголошення інформації про стан пацієнта, його діагноз, факт звернення до лікаря, щоб не порушувати права пацієнта. Такі запити НСЗУ відхиляє, оскільки у роботодавців немає повноважень щодо обробки інформації про стан здоров’я пацієнта.

Такий запит може бути відправлено пацієнтом щодо себе. Оскільки він є власником цих відомостей, то може отримати будь-яку інформацію. Лікар може надати інформаційну довідку, яка формується автоматично по медичному висновку, про сформований раніше медичний висновок.
На платформі Академії НСЗУ є курс про захист персональних даних, де спеціалісти розповідають про деталі поведінки з такими даними.

До якого віку формується медичний висновок для категорії «догляд за хворою дитиною» при стаціонарному лікуванні?

В Наказі 1066 вказано, що це діти до 3-ох років або інваліди до 18-ти років.

МВТН “Вагітність і пологи»

З 1 жовтня 2021 року формуються МВТН з категорії “Вагітність та пологи” – такий МВТН може бути сформований в строк, починаючи з 30 тижня вагітності, незалежно від дати звернення жінки.

Вебінари НСЗУ про МВТН

На вебінарах надані відповіді на запитання:

 • ЛКК
 • Контроль виписки висновків і термінів лікування
 • Затримка роботи в ЕСОЗ
 • МВТН військовослужбовцям
 • На які періоди можна виписувати МВТН?
 • Як закрити МВТН?
 • Як продовжити МВТН?
 • Як створити МВТН без декларації?
 • Продовження МВТН при виписці із стаціонару
 • МВТН на самоізоляції чи обсервації
 • Формування МВТН амбулаторним лікарем-спеціалістом
 • Відкриття медичних висновків по догляду
 • Оформлення МВТН після стаціонару для санаторно-курортного лікування
 • Закриття медичного висновку у разі смерті пацієнта
 • Створення МВТН. SMS-повідомлення
 • Створення епізоду в амбулаторних умовах
 • Чи можна видаляти чернетку про МВТН з помилкою в системі?
Рейтинг:
(оцiнок - 15)
Оцiнити
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Loading...

Коментарі: 61


 1. Ольга

  На етапі аутентифікації пацієнта система просить номер телефону, але після заповнення пише що такий телефон вже існує.  • Health24

   Уточніть, будь ласка, які дії ви виконуєте? 2. Наталя

  Як і коли виписати ел. лікарнянний лист в разі ускладненних пологів на 14 діб.?  • Health24

   Треба створити новий МВТН. 3. Олег

  Як формується МВТН, якщо у двох пацієнтів з однаковими П.І.Б., прізвище та ім’я???? Що робиться для того, щоб правильно ідентифікувати особу?  • Health24

   Спочатку треба ідентифікувати пацієнта, потім створити ЕМЗ, на основі ЕМЗ створити МВТН.
   Ідентифікаця пацієнта відбувається за датою народження та РНОКПП (ідентифікаційний код чи ІПН). 4. Анна

  Що робити якщо пише ПФ і ФСС: помилка обробки .Підкажіть будь ласка  • Health24

   Що саме ви робите і на якому єтапі це відбувається? 5. Ольга Є.

  Здравствуйте! Создан Мвтн по случаю заболевания 20.08.21,23.08 обнаружила ,,помилку обробки в ЕРЛН”.Что делать?!  • Health24

   Треба перевідправити МВТН. 6. Ірина

  Пацієнт не ідентифікований. Можно йому відкрити МВТН ?  • Health24

   Можна, але в ЕРЛН він не буде відправлений, в разі ідентифікації пацієнта, МВТН який був створений на неідентифікованого треба перепідписати після ідентифікації неідентифікованого пацієнта. 7. Ірина

  Як правильно закривати МВТН в системі H24? Чи нічого не потрібно робити ,тортов МВТН сам автоматично завершиться?  • Health24

   МВТН автоматично закривається датою завершення. 8. Ігор

  Створений МВТН 07.09.2021. Після підписання пише “Помилка обробки”. Декілька разів повторно надсилав МВТН в ЕРЛН, приходить відповідь “Виклик в ЕРЛН не успішний”. Відмінили попередній медичний висновок, створили новий. Після надсилання помилка та сама “Виклик в ЕРЛН не успішний”. Що робити?  • Health24

   Потрібно заповнити всі обов’язкові поля в картці пацієнта та відправити в e-Health. Лише після цього перевідправити МВТН. 9. Тетяна

  Якщо помилку у МВТН виявлено через більше ніж 5 діб, як тоді позначити його помилковим? 10. Наталія

  Пацієнту було створено МВТН по обсервації з 10.09.2021по 15.09.202. Але він звернувся 13.09.2021 та встановленно діагноз COVID-19.як правильно закрити МВТН по обсервації та відкрити по COVID 19?  • Health24

   Треба створити два МВТН, один який завершить обсервацію, а інший по COVID-19. 11. Ольга

  Чи можна продовжити МВТН після виписки з лікарні на наступний день в поліклініці? 12. Ольга

  В графі “Стан обробки висновку ЕРЛН” пише помилка обробки.

  В графі “Деталі помилки взаємодії з ЕРЛН” пише, що в РЗО не знайдено пацієнта за таким прізвищем.

  Що робити в такому випадку?  • Health24

   Така помилка означає, що з такими даними немає пацієнта в реєстрі застрахованих. В такому випадку лікар може тільки перевірити коректність РНОКПП (ІПН), якщо він правильний, відправити пацієнта в ПФУ і до роботодавця. Є ймовірність, що роботодавець не передав в ПФУ дані про пацієнта. 13. Hofferberliliia

  Як сформувати МВТН амбулаторно, коли пацієнт виписався зі стаціонару? Потрібно створювати новий МВТН, ставити галочку в графі “новий випадок”, чи продовжити МВТН як вже існуючий?  • Health24

   Треба прдовжувати. Новий МВТН створюють, якщо змінилася його категорія. 14. Каріна

  Що робити, якщо після створення МВТН в полі обробки з’являється надпис “синтаксис документу” , хоча всі обов’язкові поля були заповнені правильно, після відхилення документу, створено новий, але помилку видає ту ж саму. Це є помилка заповнення чи збій системи?  • Health24

   Вам потрібно звернутися до підтримки за телефоном 0 800 756 856. 15. Катерина

  Як що при створенні МВТН та при його обробці з’являється напис на червоному полі- не знайдено страхувальника. Всі ідентифікуючи данні пацієнта перевірено, все в порядку, людина працює офіціально. Що робити в такому випадку?  • Health24

   Пацієнту необхідно звернутися до пенсійного фонду та до роботодавця, щоб перевірити чи є його данні в пенсійному фонді, а також чи передав роботодавець його данні, чи вірні вони. 16. Николай

  Как быть если после открытия мвтн пишет помилку обробки, данные пациента обновил полностью, все равно помылка, при звонке на горячую линию пфу три дня не могу дозвониться?  • Health24

   Якщо дані пацієнта внесені вірно, то йому потрібно звернутися до рбототдавця та в пенсійний фонд для перевірки своїх даних там. 17. Людмила Георгіївна

  Дякую. Дуже корисна інформація 18. Альона

  Якщо у пацієнта відкритий МВТН до понеділка 11.10, він виписується в пятницю 8.10, але далі йде на амбулаторне лікування з 11.10. Яким числом треба закривати МВТН і як коректно?  • Health24

   Якщо після стаціонарного лікування пацієнт йде на амбулаторне, лікар стаціонару має право продовжити мвтн не більше ніж на 3 дні. З 8 по 11 якраз 3 дні, тому ви може залишити все як є. 19. Таня

  Лікарняний створено 4.10 по 8.10.

  8.10 на продовження створено нову взаємодію, оформлено, підписано! Прийшло відповідь: страхувальника не знайдено! Звернулись в пенсійний фонд,там сказали,що все в порядку! Зроблено та роздруковано помилки, які висвітлювались! Що робити? Чи можна замінити на паперовий? Дякую!  • Health24

   Згідно п. 8 наказу МОЗ №1066 паперовий лікарняний можно створити у разі виникнення технічних проблем (помилок) щодо передачі даних між ЕРЛН та ЕСОЗ, які призводять до неможливості формування листка непрацездатності в ЕРЛН більше, ніж протягом 7-ми днів з дати створення МТВН – до усунення таких проблем (помилок). 20. Тетяна

  На протязі якого часу можна скорочувати термін медичного висновку якщо потрібен лікарняний? Чи потрібно закривати саме в той день? Де описана ця інформація?  • Health24

   Зверніться до технічної підтримки за номером 0 800 756 856. 21. Катерина

  Чи має право лікар НЕ створювати МВТН по вагітності і пологам на 30-му тижні вагітності, якщо пацієнтка не хоче йти на лікарняний. Чим регламентований цей момент?  • Health24

   Лікар має право не створювати мвтн, якщо пацієнтка не йде на лікарняний. Але НСЗУ рекомендує створювати мвтн всім пацієнтам не залежно від того, хоче пацієнт цього чи ні. 22. Марина

  Був стварений е-лікарняний,написало помилку: перевірити дані пацієнта. Виявилося було змінено прізвище, я відредагувала прізвище в декларації та знову створила е-лікарняний,помилка: не може підписати, зайшла на МВТН хворого і бачу що створено 2 чернетки, першу, та що дівоче прізвище, автоматично видно змінило прізвище після редагування і підписалось. Питання, треба щось робити з другою чернеткою, щоб удвлити її немає ніде хрестика.  • Health24

   Зверніться до технічної підтримки за номером 0 800 756 856. 23. Катерина

  Чи має право пацієнтка не йти на лікарняний, а продовжувати працювати, навіть якщо лікар сформував МВТП (по вагітності і пологам) і роботодавець отримав лікарняний лист?  • Health24

   Лікар має право не створювати МВТН, якщо пацієнтка не йде на лікарняний. Але НСЗУ рекомендує створювати МВТН всім пацієнтам не залежно від того, хоче пацієнт цього чи ні. 24. Ольга

  Пацієнту сформовано МВТН амбулаторно з 25.10. .
  26.10. направлений в стаціонар на оперативне лікування. Щоб отримати доступ до попереднього МВТН, який виписан з 25.10. по 22.11., створено новий МВТН в статусі – чернетка.
  Що робити з чернеткою?
  Створювати МВТН немає сенсу, так як хворий до цього часу буде виписан на подальше амбулаторне лікування.  • Health24

   Зверніться до технічної підтримки за номером 0 800 756 856. 25. Павло

  Які документи потрібно надати пацієнту для отримання паперового листка
  непрацездатності при наявності технічних проблем в інформаційній системі
  або помилці при створенні е-лікарняного, що не була виправлена протягом 7 днів? 26. Павло

  Дякую. А якщо ЗОЗ категорично відмовляє у видачі паперового лікарняного, посилаючись на проблему у ПФУ, де в свою чергу відповідають, що лікар вніс дані по МВТН невірно і не виправив за 7 днів? І так по замкненому колу. 27. Ольга

  Добрый день, подскажите пожалуйста у работника нет ИНН, если в электронном больничной в графе РНОКПП нет номер паспорта, данный больничный является с ошибкой или правильный, заставлять мне работника исправить больничный? 28. Ольга

  В больничном в строке РНОКПП нет никаких данных ( у работника нет ИНН) должен ли там быть серия и номер паспорта ??  • Health24

   У лікарняному не вказується інформація про документи пацієнта. Швидше за все мається на увазі картка пацієнта, тоді якщо у нього немає РНОКПП, потрібно це відзначити і прикріпити скан з паспорта з позначкою, що немає РНОКПП. Це може зробити сімейний лікар хворого. Вашому працівнику треба звернутисяч до сімейного лікаря, щоб він вніс в картку інформацію про відсудність ІНН.

   Якщо мвтн надійшов до ЕРЛН, тоді лікар вказав, що у хворого ІНН відсутній, інакше система відобразила помилку обробки. 29. Олександр

  Якщо при створенні первинного МВТН випадково було не поставлено галочку, що це первинний МВТН, як бути в такому випадку? Дякую!  • Health24

   При створенні МВТН треба робити відмітку про новий випадок непрацездатності, якщо змінився діагноз. Якщо це перше звернення пацієнта, не треба робити ніяких відміток. 30. Ірина

  Доброго дня! Які строки і з якого часу необхідно створювати медичниц висновку при ускладнених пологах ?
  Наприклад :є медичний висновок у категорії вагітність і пологи на 126 днів по 12.03.22. Пологи відбулися 14.01.22 ускладнені. З якої дати необхідно створити медичний висновок, щоб подовжити попередній на 14 днів?  • Health24

   З кінцевої дати попереднього висновку. 31. Света

  Добрый день. Выдает ошибку : “продовження випадку неможливе для попереднього мвтн не було створено елн”.  • Health24

   В МВТН, який мав продовжити випадок непрацездатності, вказано відомості про попередній МВТН, на підставі якого в ЕРЛН не було створено ЕЛН. У разі отримання такого результату, варто перевірити який результат було отримано по попередньому МВТН.

   Перевірити який результат було отримано по попередньому МВТН. 32. Ірина

  При подовжені е.лікарняного на 14 днів при ускладнених пологах видає помилку
  “Неочікувана помилка при подовжені як створені”