Як працювати в ЕСОЗ під час воєнного стану

Змiст

Як працювати в системі переселенцям, які оформлені в іншій лікарні

МОЗ України інформує, що у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні, відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64, є необхідність збору та подачі інформації щодо працевлаштованих медичних працівників, вимушено переміщених з інших регіонів.

Згідно із листом від МОЗ України, заповнювати дані необхідно на щоденній основі за допомогою системи «MedData» при появі нової актуальної інформації про таких вимушено переміщених осіб (доступи в систему надані відповідним працівникам закладів, які вносять дані щодо потреби по медичному забезпеченню закладів). Також туди ж додається інструкція з використання сервісу «MedData». Якщо Вам не надійшов такий лист, зверніться до регіонального представника НСЗУ або до Департаменту охорони здоров’я.

У медичній інформаційні системі необхідно в обов’язковому порядку зареєструвати медичних працівників, вимушено переміщених з інших регіонів, незалежно від того зареєстрований він в іншому закладі чи ні. Для цього необхідно, щоб медичний працівник створив нову електронну пошту та надав її для реєстрації. Для чого це необхідно: працівник, який вже працював в ЕСОЗ в іншій медичній організації та був вимушено переміщений або медична організація якого була тимчасово відключена від ЕСОЗ – не може бути зареєстрований в новій медичній організації з цією ж електронною поштою, адже система не дозволить увійти в свій електронний кабінет. 

При цьому закладу необхідно подавати інформацію про кожного такого найманого працівника через портал «MedData». Працівник має бути офіційно працевлаштований за сумісництвом. 

Кабінет Міністрів України прийняв Постанову від 20.02.2022 року №331 “Порядок надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб”. Згідно із цією Постановою, кожен роботодавець може отримати виплату, якщо такий працівник був у нього офіційно оформлений. У Постанові вказано, що необхідно зробити роботодавцеві, щоб офіційно оформити цього працівника та отримати виплату за нього. 

Проведення атестації у період воєнного стану

Згідно із Наказом МОЗ України від 07.03.2022 № 426, проведення атестації на підтвердження звання, присвоєння на період дії воєнного стану в Україні ЗУПИНЕНО. У зв’язку з цим терміни дії сертифікатів лікаря-спеціаліста, посвідчень про кваліфікаційну категорію та посвідчень лікарів про кваліфікаційну категорію, який спливає у період дії воєнного стану – продовжується на 1 рік наказом керівника закладу охорони здоров’я за місцем роботи.

Проведення атестації поновлять протягом 60 днів після припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

Чи обов’язково вносити медзаписи до eHealth та алгоритм дій у разі відсутності доступу до ЕСОЗ

Наразі ЕСОЗ працює в штатному режимі, а отже відповідальне та своєчасне ведення електронних медичних записів продовжує бути обов’язком медичного працівника і відіграє суттєву роль в організації якісної медичної допомоги в Україні в складних умовах воєнного стану.

“Якщо електронна система охорони здоров’я (ЕСОЗ) працює в штатному режимі, у користувачів є доступ до системи та можливість вносити відповідні дані – діють вимоги, встановлені для повсякденного функціонування”, – зазначено у Наказі МОЗ України від 28.02.2022 No 388.

Втім, якщо виникають обставини за яких відсутнє енергопостачання, інтернет чи можливість фізичного доступу до обладнання, або ж об’єктивна неможливість ведення документації з причин надмірного навантаження на медичних працівників у ситуаціях активного приймання та надання першої допомоги пораненим, медичні працівники мають право вносити медичні записи відкладено:

  •  якщо у вашому закладі відсутній доступ до ЕСОЗ від 2 до 24 годин – усі записи про надану допомогу робляться на паперових формах первинно-облікової документації та вносяться до ЕСОЗ після відновлення доступу  протягом наступного робочого дня;
  • якщо доступ відсутній протягом 24-48 годин – внесення даних до центральної бази даних ЕСОЗ, які сформовано на паперових формах первинної облікової документації має відбутись протягом наступних 2 робочих днів після відновлення доступу;
  • від 48 годин і більше – інформація зафіксована на паперових формах первинної облікової документації може бути внесена до ЕСОЗ за наявності часу в медичного працівника;
  • у разі доступності функцій ЕСОЗ, але наявності завантаженості медичного персоналу через велику кількість звернень для надання термінової медичної допомоги – фіксується тільки факт звернення, діагноз та перелік маніпуляцій (додаткова інформація фіксується за наявності можливості).

Також кожен заклад охорони здоров’я та фізичні особи – підприємці, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, отримали лист з рекомендаціями щодо підготовки до відключення від ЕСОЗ за необхідністю. Рекомендуємо всім закладам з ним ознайомитися. 

Зауважимо, що якщо ваш заклад підлягає відключенню, то таке рішення є виключно тимчасовим та переважно превентивним. Тобто, для попередження загроз, які можуть виникнути. Після здійснення всіх необхідних заходів безпеки усі доступи обов’язково буде відновлено за таким же алгоритмом, як вони і були відключені. Та у разі тимчасового припинення доступу до ЕСОЗ лікар звільняється від обов’язку працювати в ЕСОЗ, але продовжує надавати медичну допомогу пацієнтам. Тимчасове призупинення доступу закладу до ЕСОЗ не впливає на здійснення оплати закладу від НСЗУ в рамках договору про медичне обслуговування населення на період дії воєнного стану. 

Принагідно зазначимо, що МОЗ паралельно із вирішенням медичних проблем воєнного часу готує проєкт післявоєнного відновлення системи охорони здоров’я. План відновлення буде сформований на основі інформації про кількість медустанов та медобладнання, за якими буде визначено, що вони знищені.

Коли буде обмежено можливість користуватися відкритими ключами

Згідно із Постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 року №193, з 5 березня 2022 року всі користувачі мали перейти на користування кваліфікованим електронним підписом чи печаткою на захищеному носії або “хмарним підписом”. Але у зв’язку з із введенням воєнного стану в Україні перехід на захищені електронні носії та «хмарні підписи» відтерміновано до завершення воєнного стану.

Після завершення воєнного стану в Україні та стабілізації ситуації термін впровадження електронного підпису на захищених носіях для користувачів електронної системи охорони здоровʼя за потреби буде продовжено.

Також, якщо Уряд ухвалив постанову, згідно якої, термін дії електронного підпису під час воєнного стану буде продовжено. Тобто, якщо у вас наразі є електронний підпис, термін якого закінчується під час воєнного стану, то надавач електронних послуг повинен продовжити його вам автоматично. 

Особливості виписування рецептів в умовах воєнного стану

Щодо виписування та погашення електронних рецептів на лікарські засоби, які підлягають реімбурсації, згідно із Наказом Міністерства охорони здоров’я від 28 лютого 2022 року No 388, запроваджується наступне:

– у разі відсутності технічної можливості надавача медичних послуг виписувати рецепти через електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ), він може виписати рецепт на рецептурному бланку;

– у разі відсутності у пацієнта обраного ним лікаря первинної медичної допомоги, рецепт має право виписати будь-який лікар первинної медичної допомоги. Тобто, тепер наявність декларації з пацієнтом не є необхідною умовою для виписування електронного рецепта;

– у разі відсутності технічної можливості реєстрації в ЕСОЗ факту відпуску лікарських засобів аптека може здійснювати відпуск за електронним рецептом з фіксацією номеру рецепта у паперовій формі та подальшим включенням до зведеного звіту, який подається до НСЗУ 1-го та 14-го числа кожного місяця;

– у разі наявності у пацієнта паперового рецепта, аптека може здійснювати відпуск відповідно до Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів з обліком рецепта у паперовій формі та подальшим включенням до зведеного звіту, який подається до НСЗУ 1-го та 14-го числа кожного місяця.

Також Міністерство охорони здоров’я України надало чіткий алгоритм дій щодо виписування та погашення електронних рецептів.

Перша ситуація:

Якщо лікар виписав е-рецепт і пацієнт отримав номер або код рецепта, але аптека немає доступу до ЕСОЗ:

1)     пацієнт пред’являє номер та код рецепту, який надійшов йому на телефон;

2)     аптека обліковує рецепт в паперовій формі (фіксує в паперовому реєстрі номер та код рецепту) та видає ліки пацієнту;

3)     за наявності доступу до ЕСОЗ аптека вносить дані про відпуск ліків;

4)     за відсутності такого доступу аптека готує та подає до НСЗУ зведений звіт (1-го та 14-го числа кожного місяця) за формою, встановленою НСЗУ. Після відновлення доступу до ЕСОЗ, аптека може внести дані щодо рецепту в базу даних та погасити цей рецепт.

Друга ситуація:

Якщо лікар не має доступу до ЕСОЗ:

  1. лікар виписує рецепт у паперовій формі (з проставлянням свого підпису і печатки лікаря) та видає його пацієнту. Рецепти без підпису та лікарської печатки не є дійсними;
  2. пацієнт пред’являє в аптеці паперовий рецепт;
  3. аптека видає лікарський засіб пацієнту за паперовим рецептом;
  4. аптека обліковує рецепт в паперовій формі;
  5. аптека готує та подає до НСЗУ зведений звіт (1-го та 14-го числа місяця), за формою, встановленою НСЗУ.

Також, згідно із Наказом МОЗ України від 07.03.2022 № 421, в рецептах, виписаних в паперовій формі, замість торгової назви препаратів інсуліну, лікарям дозволяється вказувати дані, виходячи з наступної класифікації:

1) інсулін людський генно-інженерний:

– короткої дії;

– середньої дії;

2) аналог інсуліну ультракороткої дії;

3) аналог інсуліну тривалої дії;

4) комбіновані інсуліни (людський генно-інженерний 30/70, аналоговий інсулін 30/70 ).

У випадку виписування такого рецепту та відпуску препаратів інсуліну, лікарі та працівники аптек та їх структурних підрозділів надають пацієнтам консультативну медичну та фармацевтичну допомогу (зокрема, інформацію щодо торгових назв препаратів інсуліну, які пацієнту можуть відпустити в аптечному закладі (у разі наявності), згідно із виписаним рецептом). Тобто, якщо пацієнт звернувся до аптеки з паперовим рецептом на інсулін без вказаної торгової назви препарату, а лише з вказаними даними з цієї класифікації, то аптека повинна надати інформацію, які наразі торгові назви препаратів доступні в аптеці, згідно із даним рецептом. Для чого це необхідно: усі ми знаємо, які наразі ситуації з медичними препаратами, зокрема, з інсуліном, і не всі торгові марки препаратів наразі є в Україні та аптеках зокрема. Лікар не може знати, до якої аптеки піде далі пацієнт та про наявність інсуліну в аптеці. Тому зараз дозволено користуватися лише класифікацією. Нагадаємо, що цей алгоритм виписки інсулінів діє лише для паперових рецептів . 

Виписувати рецепти на інсуліни в період воєнного стану необхідно із розрахунку на місячний строк лікування.

Процедура видачі медичного висновку про народження

В умовах воєнного стану в Україні спрощено процедуру видачі медичного свідоцтва про народження. Нова процедура закріплена в наказі МОЗ України від 28.02.2022 № 388 «Щодо забезпечення функціонування галузі охорони здоров’я».

Тепер заклади охорони здоров’я, які мають ліцензію на роботу у сфері «акушерство та гінекологія» і надають медичну допомогу при пологах, для всіх випадків живонародження забезпечується видача паперового медичного свідоцтва про народження дитини, відповідно до Інструкції щодо заповнення та видачі медичного свідоцтва про народження, форма №103/о, затвердженої наказом МОЗ України від 08 серпня 2006 р. № 545. Формування електронних медичних висновків про народження, відповідно до Порядку ведення реєстру медичних висновків в ЕСОЗ, затвердженого наказом МОЗ України 18 вересня 2020 року No 2136 не здійснюється. Тобто, в умовах воєнного стану на кожен випадок живонародження видається медичне свідоцтво про народження у паперовому варіанті. При цьому, звісно, якщо є така можливість, в ЕСОЗ необхідно створити медичний запис про факт народження дитини.

Також, згідно із Наказом МОЗ України від 04.03.2022 року №407 «Про забезпечення реєстрації новонародженої дитини в умовах воєнного стану», на період дії воєнного стану на території України для забезпечення реєстрації народження дитини в органах державної реєстрації актів цивільного стану медичні працівники закладів охорони здоров’я та фізичних осіб – підприємців, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, які надавали допомогу при пологах, здійснювали перший медичний огляд новонародженого або проводили перший медичний огляд породіллі після пологів, в тому числі поза закладом охорони здоров’я, без можливості подальшого транспортування породіллі та новонародженого до відповідного надавача медичної допомоги або за умови її відмови від такого транспортування в обставинах підвищеної загрози життю та здоров’ю, на кожний випадок народження живої дитини заповнюють Медичне свідоцтво народження (форма No 103/о), затверджене Наказом МОЗ України від 08 серпня 2006 року No 545.

За умови відсутності можливості заповнення медпрацівником Медичного свідоцтва про народження (форма No 103/о) медичний працівник зобов’язаний на кожний випадок народження живої дитини виписати довідку довільної форми в двох примірниках без проставляння печатки, яка обов’язково повинна містити відомості щодо:

1) найменування надавача медичних послуг;

2) прізвища, власного імені та по батькові (за наявності) медичного працівника;

3) прізвища, власного імені та по батькові (за наявності) жінки, яка народила дитину;

4) дату народження (число, місяць, рік) та стать новонародженого;

5) назва населеного пункту в якому видана довідка;

6) місце народження дитини (за інформацією, що надається жінкою, яка народила дитину, у разі коли місце видачі довідки не збігається із фактичним місцем народження);

7) підпис медичного працівника;

8) дата видачі довідки.

Один примірник такої довідки медичний працівник віддає жінці, яка народила дитину, а другий примірник передає на зберігання до відповідного надавача медичної допомоги.

Така довідка в період дії воєнного стану вважається документом, що підтверджує факт народження дитини та прирівнюється до заповненого Медичного свідоцтва про народження (форма No103/о).

Як працювати з медичними висновками про тимчасову непрацездатність

Якщо при наданні медичної допомоги лікар встановив факт втрати тимчасової непрацездатності пацієнта, але внести ці відомості до ЕСОЗ не може через недоступність МІС або відсутність електропостачання, то згідно із Підпунктом 4 пункту 8 наказу МОЗ України від 01.06.2021 № 1066  – лікар може видати паперовий бланк листка непрацездатності, якщо протягом 7 днів відсутня можливість передачі МВТН до Електронного реєстру листків непрацездатності.

Якщо у закладі охорони здоров’я закінчилися або були знищені внаслідок бойових дій паперові бланки листків непрацездатності і на даний час немає можливості перерозподілити бланки в межах регіону, такий заклад за рішенням його керівника може видавати листки непрацездатності на бланках за формою, роздрукованою на білому папері. Відповідна форма затверджена  наказом МОЗ від 03.11.2004.

До роздрукованого бланку листка непрацездатності застосовуються вимоги Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності від 03.11.2004.

При заповненні роздрукованої форми лікарняного в полі «серія бланку» зазначається ЄДРПОУ закладу, а в полі «номер бланку» – порядковий номер запису в Журналі реєстрації листків непрацездатності, затвердженому Наказом МОЗ України від 14.02.2012  № 110. 

Вставити листок непрацездатності. який він має вигляд

При заповненні такої роздрукованої форми лікарняного у полі “Серія” зазначається код ЄДРПОУ закладу, а в полі “№” – порядковий номер запису в журналі реєстрації листків непрацездатності, затвердженого Наказом МОЗ України від 04.02.2012 року №110. 

Виписка лікарняного при пологах

Згідно із Наказом МОЗ № 1066 (дод.1), седичні висновки категорії «Вагітність та пологи» формуються на підставі медичного запису про медичний огляд пацієнта, надання консультації або лікування, внесеного до ЕСОЗ лікуючим лікарем та висновку лікуючого лікаря про тимчасову непрацездатність.

Медичний висновок категорії «Вагітність та пологи» формується на період, який включає 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів – 70) календарних днів після пологів. 

Медичний висновок категорії «Вагітність та пологи» формується в 30 тижнів вагітності. Для жінок, які належать до I–ІІІ категорій постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, формується медичний висновок в 27 тижнів вагітності тривалістю 180 календарних днів (90 днів на період допологової тимчасової непрацездатності і 90 – на період післяпологової тимчасової непрацездатності).

При передчасних пологах до 30 тижнів вагітності період дії медичного висновку категорії «Вагітність та пологи» становить 140 календарних днів у разі народження живої дитини, а у випадку мертвонародження при таких пологах – 70 календарних днів.

У разі передчасних або багатоплідних пологів, виникнення ускладнень під час пологів або в післяпологовому періоді, на підставі медичного запису формується медичний висновок на 14 календарних днів, окрім передчасних пологів до 30 тижнів вагітності та жінок, яких віднесено до I – ІІІ категорій постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС. 

Формування медичного висновку категорії «Вагітність та пологи» для жінок, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС на 180 календарних днів, здійснюється лікуючим лікарем за умови пред’явлення такими пацієнтами посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, виданого в порядку, затвердженому КМУ.

Пояснення від команди Health24:

При встановленні діагнозу “Вагітність” після огляду лікар має зробити медичний запис у МІС Хелс24 і  відкрити епізод за відповідним діагнозом. 

При повторному відвідуванні лікаря, якщо це амбулаторний прийом, не обов’язково кожного разу відкривати новий епізод, можна відкрити його один раз і користуватися ним протягом усієї вагітності, просто додаючи кожного разу новий медичний запис до вже відкритого епізоду. 

Якщо пацієнтці потрібен лікарняний, але термін вагітності до 30 тижнів, лікар має відкривати медичний висновок тимчасової непрацездатності у категорії “Захворювання або травма загального характеру”.

Медичний висновок тимчасової непрацездатності у категорії “Вагітність та пологи” відкривається після 30 тижня вагітності. Якщо пологи ускладнені,  цей термін можна продовжити на 2 тижні після закінчення строку дії попереднього лікарняного у категорії “Вагітність та пологи”.

Медичний висновок тимчасової непрацездатності категорії “Вагітність та пологи” відкривається на 126 календарних днів. Якщо його потрібно продовжити, відкривається окремий медичний висновок тимчасової непрацездатності з потрібним терміном.

Роз’яснення листа від НСЗУ щодо виправлення помилок у медзаписах після 5-го числа

Тепер медичні записи можна виправити через форму №066 на сайті НСЗУ. Ця форма заповнюється лише. якщо медичні записи були виправлені після 5-го числа наступного місяця, згідно із яким потрібно виправляти медичні записи та буде змога вибрати ці медичні записи. Ви маєте внести цю інформацію до форми №066 та НСЗУ, згідно із заповненою формою, розгляне ваше звернення та буде здійснений перерахунок оплати медичним закладам. 

Відповіді на запитання

Яка покрокова інструкція для виправлення помилок, згідно з новою формою

Якщо зміни були внесені після 5-го числа поточного місяця, автоматично підпадають під звіт від НСЗУ, тобто, система їх одразу бачить. Ті виправлення, які були внесені після 5-го числа наступного місяця – ці виправлення система не бачить. 

Враховуючи воєнний стан в Україні, НСЗУ дозволило вносити такі виправлення пізніше, ніж п’яте число наступного місяця. Для цього вам необхідно виправити медичний запис, тобто, один медичний запис, який було внесено з помилкою, внести його помилковим та створити новий медичний запис вже з правильними даними. 

У записі, що виправляється, та виправлення запису мають підпадати щонайменше 50 ознак зі списку. Це дата початку епізоду, дата послуги або дата виписки пацієнта зі стаціонару, основний діагноз, тип взаємодії, тип епізоду, причина звернення, коди інтервенцій та результат виписки та прізвище та ім*я по-батькові лікаря. Також має співпадати обов’язково медична організація, які була надана медична допомога, та лікар, який створював медичний запис. 

Після чого ви переходите на сайт НСЗУ форма 066 (у листі у вас було посилання на цю форму), ви заходите, реєструватися заново не потрібно, при вході у вас запитують код ЄРДПОУ вашої організації та електронна адреса, на яку ви були зареєстровані як лікар в медичній інформаційній системі та в еHealth. Також в перемикачі ви обираєте “Виправлення медичних записів” та натискаєте “увійти”. Також у вас вимагають підтвердження за допомогою вашого електронного ключа. Тож ви заходите за допомогою електронного ключа та після чого на наступному екрані необхідно внести таку інформацію про здійснення корегування електронного медичного запису. ID медичного запису у вас вказаний у звіті від НСЗУ. Такий великий номер, який складається з цифр та букв. 

Наступне, що ви вносите це ID медичного запису, який виправлений та який потрібно включити в звіт на оплату. Також необхідно пояснити причину виправлення, надати пояснення необхідні для таких виправлень. І відправити ці виправлення до НСЗУ, після чого, коли будуть внесені всі такі виправлення, медичному закладу надійде перерахунок по оплаті щодо цих медичних записів. НСЗУ дозволило вносити такі медичні записи. 

Чи можливо виправляти помилки після зняття воєнного стану

Так.

Чи потрібно вносити в систему дані про поранених військовослужбовців, яким надана допомога в закладі?

Так, необхідно вносити, якщо є така змога. Можна вносити в скороченому варіанті, тобто, лише факт звернення, подія та епізод, діагноз та послуги, які були надані даному пацієнту. 

Чи потрібні штамп закладу і печатка для паперового рецепту?

Достатньо підпису і печатки лікаря.

Чи може заклад обслуговувати пацієнтів без електронних направлень?

В умовах воєнного стану є можливість приймати пацієнтів як з електронним направленням, так і з паперовим, згідно з Наказом №388 від 28.02.2022 року. Якщо такий пацієнт звернувся до вас і ви його не знайшли в МІС, то такий пацієнт має мати при собі документи та ви зможете його зареєструвати. Якщо це вторинна ланка і пацієнт немає із собою документів, тобто ви не можете його ідентифікувати, ви можете його зареєструвати як не ідентифікованого пацієнта та внести як ургентно. 

У березні не мали змогу вносити записи, потім лікарню евакуювали: при відновлені роботи протягом якого часу можна внести ЕМЗ?

Згідно із роз’ясненнями МОЗ, при відсутності доступу до ЕСОЗ від 48 годин і більше – інформація, зафіксована на паперових формах первинної облікової документації може бути внесена до ЕСОЗ за наявності часу в медичного працівника.

Чи потрібно внутрішнім переселенцям в іншому місті заключати декларацію з іншим лікарем?

Якщо пацієнт не хоче перезаключати декларацію, то цього робити не потрібно. Пацієнт може звернутися до будь-якого лікаря первинної медичної допомоги. Він повинен буде його оглянути та за необхідністю виписати рецепти. 

Якщо було багато поранених, які не зареєстровані, їх вносити неідентифікованими?

Якщо пацієнти не зареєстровані і вони не мають із собою документів, які можуть їх ідентифікувати, ви можете вносити їх неідентифікованими за умови, якщо у вас невелике завантаження та ви маєте час на внесення інформації до системи.

Чи можливе працевлаштування в іншому медзакладі під час воєнного стану, якщо працівник не звільнений з основного місця роботи?

Так, це навіть необхідно. Це буде робота за сумісництвом. Вас повинні офіційно працевлаштувати, також зареєструвати в ЕСОЗ, для цього ви маєте надавати роботодавцеві вашу нову електронну пошту, щоб вас зареєстрували в новому медичному закладі. Що потрібно, щоб офіційно працевлаштувати такого працівника роботодавцю – можна прочитати в Постанові КМУ від 20.03.2022 року №331 ”Про затвердження Порядку надання компенсації витрат роботодавцю на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні” і що має зробити роботодавець, щоб офіційно зареєструвати такого працівника в його медичному закладі. 

Чи необхідно вносити медогляди населення в МІС, щоб показати роботу профпатолога?

Так, необхідно вносити за звичайним алгоритмом дій в ЕСОЗ за електронним направленням або ж ургентно без електронного направлення. 

Рейтинг:
(оцiнок - 2)
Оцiнити
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Loading...

Напишіть коментар першим.